Styrelse og regioner skal få NKR til at fungere

Debat

Andreas Rudkjøbing

formand for Lægeforeningen

DEBAT: Sundhedsstyrelsen og regionerne skal få de nationale kliniske retningslinjer til at fungere, siger formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, i debatindlæg.

Efter at have nærstuderet brugen af nationale kliniske retningslinjer (NKR) for behandlingen af fodsår i forbindelse med sit kandidatspeciale, konkluderer cand.scient.san. publ., Nanna Kure-Biegel, at de kliniske retningslinjer, instrukser, vejledninger og dokumentstyringssystemet ikke bliver benyttet.

Det er en ret vidtgående konklusion at drage ud fra et studie af en enkelt retningslinje. Der er immervæk nu mere end 60 NKR på så vidt forskellige sygdomsområder som psoriasis, demens og KOL. 

Men det er ingen hemmelighed, at der er nogle udfordringer med at implementere NKR nogle steder og på nogle sygdomsområder, og de skal naturligvis løses. Her må Sundhedsstyrelsen og regionerne tage fat og sikre, at NKR virker fra starten. De nødvendige rammer, procedurer og arbejdsgange skal være til stede på arbejdspladserne. Og så handler det naturligvis også om ressourcer. Der skal i den kliniske hverdag være tid til at sætte sig ind i NKR.

Det er ærgerligt, hvis de udarbejdede NKR ikke kommer ud at arbejde, hvor de kan gøre en positiv forskel for patienterne. Hele idéen med NKR er jo netop at sikre, at patienterne altid får den bedste behandling for en given sygdom baseret på den nyeste tilgængelige viden. Derfor ser jeg også gerne, at der kommer endnu flere nationale kliniske retningslinjer fremover.

 

Tags: Lægeforeningen, nationale kliniske retningslinjer

Like eller del denne artikel