Lunds konspirationsteorier mangler indhold

Debat

Karen-Inger Bast

Direktør for Patienterstatningen

DEBAT: Sundhedspolitisk Tidsskrifts chefredaktør Kristian Lund rammer i sine klummer forbi i sin kritik af Patienterstatningen, skriver direktør for Patienterstatningen, Karen-Inger Bast, i debatindlæg.

Kristian Lund har begået to indlæg om Patienterstatningen: 23. august 2018  ”Svinestreg sætter lægernes frie ordinationsret skakmat” og 31. august 2018 ”Regionerne banker dagligt nye søm i deres ligkiste”. Han angriber erstatningsordningen og vores bestyrelse med meget udanske konspirationsteoretiske påstande. Jeg bliver ærligt talt provokeret på vegne af Patienterstatningens grundige og samvittighedsfulde medarbejdere, der hver dag arbejder hårdt på at træffe den korrekte afgørelse i ofte meget vanskelige sager. Uanset om patienten ”kun” er syg eller syg og ovenikøbet har fået en patientskade, er der tale om mennesker, som er i en sårbar situation, og som skal have en venlig, ordentlig og korrekt behandling af Patienterstatningen.

Kristian Lund underbygger ikke sine anklager med noget af substans, men skriver, at Patienterstatningen begår ”svinestreger”, laver afgørelser, der er ”mafiøse”, ”ubegavede”, ”primitive”, og at vi er domineret af regionernes økonomiske interesser.

Her er de fire vigtigste punkter, hvor Kristian Lunds angreb rammer helt forbi:

1. Vi følger loven

Vi afgør sager efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet. Vi kan ikke træffe afgørelser, der strider imod lovens ordlyd og retspraksis. Når både Ankenævnet for Patienterstatningen, Østre landsret og Højesteret er enige i vores afgørelse, har jeg ærligt talt svært ved at se, at vores afgørelse er ”primitiv”. Med mindre selvfølgelig også Højesteret er primitiv. Men så er vi derude, hvor det bliver svært at banke bare lidt fornuft ind i diskussionen.

2. Regionerne har ingen indflydelse på Patienterstatningens afgørelser

Kristian Lund påstår, at regionerne påvirker vores afgørelser, fordi de sidder i vores bestyrelse. Der står nu ellers tydeligt i § 4, stk. 2, i vores forretningsorden, at: ”Bestyrelsen kan ikke pålægge direktøren at afgøre en konkret sag på en bestemt måde.”

Det er alvorligt at angribe Patienterstatningens troværdighed og uafhængighed. Så det vil klæde Kristian Lund rent faktisk at underbygge sine anklager. Indtil videre har han kun et eksempel, hvor domstolene er enige i vores afgørelse. Måske mener Kristian Lund, at Højesteret også er i lommen på regionerne?

Jeg er aldrig af vores bestyrelse indirekte eller direkte blevet bedt om at ændre en afgørelse eller afgøre nogle sager på en bestemt måde. At der skulle være dominerende grupperinger i bestyrelsen, der detailstyrer udfaldet af konkrete afgørelser, er en konspirationsteoretisk påstand.

3. Kristian Lund kunne kvalitetstjekke vores afgørelser

Inden Kristian Lund angreb vores uafhængighed, kunne han have undersøgt, om vores afgørelser bliver styret af regionernes interesser. Det er ganske let. Cirka en tredjedel af vores afgørelser bliver anket til Ankenævnet for Patienterstatningen. Det er rundt regnet 3.000 ankesager om året.

Ankenævnet for Patienterstatningen bliver ledet af en dommer, og der sidder repræsentanter fra Forbrugerrådet Tænk, Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter. Ankenævnet ændrer kun 14 procent af de ankede sager. Det er en ekstrem lav omgørelsesprocent sammenlignet med andre ankenævn og retsinstanser i Danmark.

4. Vi ophæver ikke Medicinrådet til lov

Når Kristian Lund mener, at vores afgørelser om Spinraza er en svinestreg, så henviser han til, at ”Patienterstatningen ikke har forstået et muk af, hvad Medicinrådet er.” Han mener også, at vi har ”løftet Medicinrådets afgørelse op til at blive en slags lov.”

Jeg foreslår, at Kristian Lund sætter sig ind i det uddrag af afgørelserne, som vi har lagt på vores hjemmeside og nyheden, som vi offentliggjorde samtidig med afgørelserne. Her siger jeg meget tydeligt, at vi ikke vurderer Medicinrådets anbefalinger, men alene har forholdt os til, om lægemidlet var til rådighed for lægerne. Kristian Lund siger, at lægerne uden videre kan udskrive Spinraza. Men virkeligheden er en anden: De syv børn havde netop ikke fået Spinraza ifølge det materiale, vi har fået ind på sagerne. Den virkelighed kan jeg ikke lave om på, og Patienterstatningen kan ikke pålægge nogen at udskrive medicinen. Kristian Lund skriver også, at Patienterstatningen ikke vil ”klandre” lægerne for ikke at tage Spinraza i brug. Bemærk, at vi er en erstatningsordning. Hvis en læge skal klandres, er det Styrelsen for Patientklager, der er rette myndighed.

Tags: patienterstatning

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift