Der er gevaldigt kludder i den måde, ledelsen foregår på

Kommentar

Af Jacob Rosenberg (LA), Finn Rudaizky (DF) og Line Ervolder Christensen (K)
Medlemmer af Region Hovedstaden

DEBAT: Regionsrådet i Region Hovedstaden blev ikke taget med på råd, da regionen afviste invitation til at deltage i udbud af et nyt elektronisk patientsystem. Der er gevaldigt kludder i den måde, ledelsen foregår på, skriver Jacob Rosenberg (LA), Finn Rudaizky (DF) og Line Ervolder Christensen (K), regionsrådsmedlemmer i hovedstaden, i debatindlæg. 

Da Region Sjælland og Region Hovedstaden i juni 2017 fik en invitation til at deltage i Region Syddanmarks udbud af et nyt elektronisk patientsystem, undlod direktionen i Region Hovedstaden at orientere regionsrådet samtidig med, at direktionen afviste det interessante og gratis optionstilbud.

Regionsrådet blev altså ikke orienteret om “beslutningen”. Jo, et helt år senere, 15. juli 2018, men det skete først, efter at Politiken havde afsløret Regionsformand Sophie Hæstorp Andersens (S) og hendes direktions ledelses- og direktionssvigt. Afvisningen af tilbuddet kan risikere at koste Region Hovedstaden millioner af kroner.

Vi har ønsket, at finde ud af, om Region Hovedstaden har udvist rettidig omhu. Vi har krævet svar på, om Sophie Hæstorp Andersen blev orienteret/taget med på råd af direktionen, forinden den fatale - og helt forkerte beslutning blev truffet. Derfor skrev vi direkte til direktion og regionsformand, et såkaldt politikerspørgsmål. Med rekordfart kom der svar to dage senere. Det har vi ikke oplevet før, men tolkede det sådan, at ansvaret for den meget kritiske håndtering, var Sophie Hæstorps “varme kartoffel”.

Men, svaret var i k k e fra hverken direktion eller regionsrådsformanden. Det kom fra Center for It, Medico og Telefoni. Og man kunne ikke se hvilken person, som havde lavet den politiske besvarelse. I svaret stod bl.a. “beslutningen om ikke at gå med på optionen blev for Region Hovedstaden og Region Sjællands vegne truffet af it-direktørerne i begge regioner og i dialog med koncernledelsen i Region Hovedstaden. Henvendelsen blev ikke vendt politisk, da vurderingen var, at et ja til en option var i modstrid med den politiske strategi om at indføre Sundhedsplatformen, og et ja til en option ville skabe usikkerhed for brugerne og medarbejdere som arbejdede med implementering”.

Efter vor opfattelse er det modsatte tilfældet.

Vi får ikke direkte svar på, om regionsformanden var orienteret. Og på regionsrådsrådsmødet 21/8 undlod Sophie Hæstorp at fortælle, at hun angiveligt ikke havde haft kendskab til sagen, som kan koste Region Hovedstaden millioner af kroner. Hun har heller ikke villet svare på en regionspolitikers spørgsmål i Berlingske Tidende om, hvilken rolle hun har haft i en stor sag, som ikke fik en demokratisk, politisk behandling. Hun har heller ikke svaret på, hvorfor regionens it- og afbureakratiseringsudvalg, som i juni 2017, jvf. konstitueringsaftalen, havde ansvaret for regionens It-politik, hverken havde kendskab til sagen eller havde det til behandling i udvalget.

På vores spørgsmål om, hvilke konsekvenser Sophie Hæstorp Andersen tog i relation til direktionen, som tilsyneladende havde ført hende og de folkevalgte politikere bag lyset, svarede unavngiven person fra It-stab-funktionen, at “regionsrådsformanden har ikke taget konsekvenser af administrationens handlen. Administrationen har handlet i tråd med regionsrådets mandat, da regionsrådet havde bedt administrationen om at bruge alle kræfter på en god implementering af Sundhedsplatformen”.

Hertil er at sige, at vi politikere a l d r i g har givet et sådant blanco-check mandat, hverken til regionsformanden eller til hendes direktion. Det er en tilsnigelse at udlægge politikernes “mandat” på en sådan måde. Der er gevaldigt kludder i den måde, ledelsen foregår på. Det må bremses.

Derfor vil vi nu tage initiativ til, at der udarbejdes tydelige retningslinjer i relation til beføjelser og kompetence. Vi er ikke ude på, at regionsrådet skal spørges om alt, men forhold, der får og har afgørende betydning for skatteydernes penge og borgernes behandling i en meget stor millionklasse-sag, må ikke fremover behandles, som det er sket i denne sag.

Det er med til at nedbryde demokratiet og respekten for regionerne, som i forvejen kan ligge på et meget lille sted. Nu gælder det om, at indse, at det er bedre at tabe ansigt end at tabe hovedet.

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel