Megen lidelse og mange penge kan spares, hvis nye anbefalinger følges

Kommentar

Michael Vind Lassen,

Formand for

Patientforeningen for funktionelle lidelser

DEBAT: Patientforeningen for funktionelle lidelser hilser de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen velkommen. Men foreningens formand, Michael Vind Lassen, er spændt på, om de efterleves. Der er nemlig ikke megen prestige i at behandle funktionelle lidelser, siger han i dette debatindlæg.

Sundhedsstyrelses kom 18. juni med en række anbefalinger for patienter med funktionelle lidelser.

Et længe tiltrængt tiltag for en stor gruppe mennesker, der længe har lidt under stigmatisering, uendelige undersøgelser og lange sagsbehandlingstider.

Det anbefales blandt andet, at hver region skal have et-to behandlingstilbud. Man forstiller sig sundhedshuse eller satellitter, hvor man samler en gruppe af eksperter, læger, psykiatere, ergoterapeuter, fysioterapeuter osv.

Indtil videre er det kun anbefalinger, men der er ingen tvivl om, at der er mange penge at spare, hvis man formår at hjælpe denne gruppe mennesker

I Patientforeningen for funktionelle lidelser hilser vi naturligvis anbefalingerne velkommen. Funktionelle lidelser har længe været et overset område, på trods af det faktisk drejer sig om en ret stor gruppe af mennesker (seks procent af befolkningen).
Som de fleste sygdomme, man ikke kan se eller har svært ved at diagnosticere, er funktionelle lidelser også ramt af stigmatisering. Jeg husker fra min praktik som ergoterapeut, at når man fik patienter ind med symptomer, man ikke kunne finde forklaring på, så hentydede man lidt spøgefuldt til den anden side af gaden, hvor der lå et psykiatrisk hospital.

I dag ved vi bedre. Deres symptomer ikke er indbildte, men i nogle tilfælde fuldt ud ligeså invaliderende som mange andre alvorlige sygdomme.

Men måske er vi i dag længere i forståelsen af sammenhæng mellem krop og psyke.

Det er jo almindelig anerkendt og accepteret, at når man i en periode er meget stresset, kan man opleve at have en række fysiske symptomer som muskelsmerter, svimmelhed, kvalme, hukommelsesvigt osv. Jeg tror også, at de fleste vil give mig ret i, at disse symptomer ikke betyder, at man er psykisk syg, men bare er et bevis på, at krop og psyke hænger sammen.

Funktionelle lidelser udfordrer vores nuværende behandlingssystem, fordi den gør op med den traditionelle tankegang om at opdele kroppen i enten noget psykisk eller fysisk. Men samtidig imødekommer den også den almindelige opfattelse af, at krop og psyke hænger sammen. For hvem vil i dag med alvor i stemmen sige, at der ikke er en sammenhæng mellem krop og psyke.

I dag bliver patienterne ofte sendt fra den ene speciallæge til den anden. Dyre og i mange tilfælde unødvendige undersøgelser og indgreb iværksættes.

I langt de fleste tilfælde finder man intet, der forklarer symptomerne. Så folk begynder at søge på nettet eller afprøver en række af de alternative behandlingsmetoder, der findes. Jeg har mødt patienter, der har ofret i tusindvis af kroner på borrelia-infektions behandlinger i Tyskland. Selv har jeg afprøvet stort set alle former for alternativ behandling og kunne have fået en fuldstændig unødvendig rygoperation på et privathospital.

Med internettet har vi fået uendelige muligheder til at hele tiden opsøge ny viden. Med internettet kan man hele tiden finde frem til en ny undersøgelse, og nogle andre eksperter, der har en forklaring på lige netop de symptomer, man har. Lægernes autoritet er dalet, og når man så samtidig er bange for at få en diagnose som Bodily Distress Syndrome (BDS), fordi den gang på gang bliver fremstillet som en psykisk diagnose, ja så er det måske fristende at holde fast i en anden diagnose, der kan forklare ens symptomer.

Det skal frem, at er man alvorligt ramt af en funktionel lidelse, så er det muligt at blive rask. Det er jeg og mange andre eksempler på. Med den rette behandling og indsats er det muligt. Håb og tro på, at man kan få det bedre, er vigtigt for at kunne lave de nødvendige ændringer og gennemføre den ofte lange graduerede genoptræning.

Kunne man fortsætte med at oplyse og undervise læger og andet fagpersonale, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, kan man forhåbentlig undgå mange af de udfordringer, som funktionelle lidelser står over for i dag.

Desværre er der nok ikke meget prestige i at behandle funktionelle lidelser, så det bliver spændende, om Sundhedsstyrelsens anbefalinger vil lykkedes. Forhåbentlig vil grundig og hurtig udredning, og de mange penge man kunne spare, for ikke at tale om den menneskelige lidelse og frustration, som disse patienter oplever, være med til at motivere regioner og kommuner.

I Sundhedsstyrelsen er man klar over, at funktionelle lidelser har forskellige sværhedsgrader. Til de lidt lettere tilfælde kan psykoedukation og udredning ved egen læge ofte være nok. Til de sværere tilfælde vil det være nødvendigt med en tværfaglig og samlet indsats. Vigtigt er det naturligvis, at man ikke undlader at undersøge patienten ordentlig. Men at man først stiller diagnosen efter en grundig udredning.

Tags: Patientforeningen for Funktionelle Lidelser, funktionelle lidelser

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift