Er vi umoralske? Kriminelle? Eller bare dumme?

Kommentar

Svend Lings

Tidligere overlæge

DEBAT: Hvorfor i alverden har Læger for aktiv Dødshjælp lagt en selvmordsvejledning ud på nettet? Det var vores eneste udvej, og situationen er bestemt ikke optimal. Det er en nødløsning, som vi ikke har ønsket, skriver den tidligere overlæge Svend Lings i debatindlæg. 

Hvorfor i alverden har Læger for aktiv Dødshjælp lagt en selvmordsvejledning ud på nettet?

Ukvemsordene fyger gennem luften. Og på en måde kan jeg godt forstå den umiddelbare reaktion. Men hør lige her: Formålet med vejledningen er for det første at give alvorligt syge mennesker et redskab til at hjælpe sig selv, indtil samfundet vil påtage sig det ansvar at yde aktiv dødshjælp. Mange syge vil få ro i sindet, når de ved, at de selv er herre over forløbet.

For det andet overflødiggør den de traditionelle dramatiske, lidelsesfyldte og ofte makabre selvmordsmetoder med stikkende og skærende redskaber, langsom hængning fra loftsbjælker, kasten sig ud fra højder eller foran tog eller biler, drukning, selvskydning, fingerede trafikulykker (med fare for andre), pilleoverdosering og indtagelse af tvivlsomme gifte eller ætsende kemikalier.

Vejledningen giver altså folk mulighed for selvbestemmelse, valgfrihed og (næsten) uafhængighed, oplagte demokratiske goder. Men denne fremgangsmåde er ikke noget, vi har ønsket. Den er dikteret af udviklingen, eller mangel på samme. Samfundet har diskuteret aktiv dødshjælp i årtier uden at komme nogen vegne, og når myndigheder ikke vil tage ansvar, må menigmand, "folkedybet", selv gøre det.

De fleste vil nu uden større besvær kunne skaffe sig et medikament, se dosis og læse, hvordan man gør. Men vi vil understrege, at det er stærkt utilfredsstillende, at lidende mennesker på den måde overlades til sig selv i så alvorlig en sag. Der bør naturligvis altid være professionelle til stede, så det kan foregå roligt og ordnet under betryggende forhold. Derfor har vi lagt et forslag om ændring af straffeloven og vejledende folkeafstemning ind på Borgerforslag.dk, se: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00896

Det står fast, at selvmord ifølge Menneskerettighedsdomstolen er en menneskeret. Så bør det også kunne foregå på en ordentlig måde. Hvordan kan det være forkert at hjælpe et svagt og lidende menneske til en menneskeret? I virkeligheden er den danske straffelovs § 240 i strid med menneskerettighederne, fordi den forbyder hjælp til selvmord, en menneskeret.

Mange ser selvmord som et absolut onde. Men det kan være et gode. Patienter i vores målgruppe handler rationelt og velbegrundet og ved nøjagtig, hvad de vil. Men de har hidtil måttet lide til ingen verdens nytte, fordi det er ulovligt at hjælpe dem. Jeg synes, det er politikerne der har et forklaringsproblem, ikke os.

Vejledningen rummer en liste med 300 anvendelige medikamenter, der alle kræver recept, så hvad kan den bruges til? Sagen er, at stort set alle de kronisk syge, der henvender sig til os, i forvejen behandles med en række medikamenter, hvoraf et eller flere findes på listen. Dermed er de frit stillet, hvilket burde være en indlysende ret i et oplyst, demokratisk samfund.

Modstanderne taler altid om de forvildede unge, der nu begår selvmord, fordi de ser vores liste. Jeg tror ikke på det. For det første begår man ikke selvmord, fordi man ser et barberblad. For det andet hører vi aldrig fra den slags unge, hvorimod der hver eneste dag kommer tak og supplerende forespørgsler fra alvorligt syge. For det tredje kræver alle præparater på vores liste recept, der er ingen håndkøbsmidler.

Hvad med psykisk syge, der lider af en forbigående depression? Det er et reelt problem. Af samme grund er der ingen psykofarmaka på listen. Men efter vores mening kan man ikke lade et teoretisk hensyn til forbigående deprimerede, som vi ikke hører fra, gå forud for hensynet til de kronisk syge, som ustandselig henvender sig. Desuden er der masser af selvmordsmuligheder i samfundet allerede, der findes endda bøger om det. Så vores liste kommer næppe til at spille nogen nævneværdig rolle i den sammenhæng.

Ifølge adskillige gentagne og samstemmende opinionsanalyser går over 70 procent af befolkningen, ligesom i andre vestlige samfund, ind for aktiv dødshjælp. En mellemgruppe har ikke taget stilling. Tilbage står kun en lille minoritet af modstandere. Så hvorfor i alverden har så få (i skrivende stund kun godt 3000) støttet forslaget, efter at det har ligget på Borgerforslag.dk i fire uger?

Det kan man kun gisne om. Skyldes det, at maj måned siden forslaget blev fremlagt har budt på pragtfuldt sommervejr, der får folk til at grille og gå i haven og i vandet i stedet for at sidde ved computeren? Hvem tænker på døden om foråret? Én ting er at sige at man går ind for aktiv dødshjælp når man bliver spurgt, noget andet er selv at skulle tage et initiativ i så trist en sammenhæng (lurer dødsangsten?) Er det sådan at man har den gode vilje, men bare ikke lige får det gjort, der er jo masser af tid? Er det for bøvlet at finde NEM-ID kortet frem, logge på og udfylde nogle delvis ulogiske rubrikker? Det kan volde problemer for vores hovedmålgruppe, kronisk syge, der ofte er ældre. Er det så bøvlet, at man lægger sagen til side i bunken ”senere”? (Hvorfor er det for øvrigt meget nemmere på netbank?) Er det for vanskeligt at læse og forstå et gennemarbejdet lovforslag, når man ikke er vant til det? Kræver det bare lang tid at sætte sig ind i det? Man tænker måske ”det er jo ikke relevant for mig, i hvert fald ikke foreløbig”? Eller lidt af hvert?

Sammenlign med borgerforslaget om fjernelse af uddannelsesloftet. Det er simpelt, og de studerende er vakse på tasterne. Da en fjernelse kunne komme dem selv til gode, var 50.000 underskrifter i hus på no time. Forslaget om forbud mod omskæring, der jo rummer en snert af sex og fremmedhad, kom også hurtigt hjem.

Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg fastslog i 2011, at selvmord er en menneskeret. Det eneste, vi vil, er at hjælpe håbløst syge mennesker til den menneskeret på en ordentlig måde. Selvmordsvejledningen er en nødløsning, som vi ikke har ønsket. Den er eneste udvej hvis vi vil leve op til den moralske pligt, vi mener, det er at hjælpe. Situationen er bestemt ikke optimal. Men hvis lovforslaget på Borgerforslag.dk vedtages, vil alle problemerne være løst.

Tags: aktiv dødshjælp

Like eller del denne artikel