Medicinrådet er et misfoster – det skal væk

DEBAT: Skal mødet mellem patienter og sundhedsvæsen være en politisk kampplads eller en handel på Hjallerup Marked? Med etablering af det såkaldte Medicinråd bringes patientgrupper i kamp for hver deres lægemiddel: Mod muskelsvind, stofskifte, sclerose eller cancer. En ny tendens, hvor Medicinrådet bærer ved til bålet, skriver fhv. sundhedsminister Arne Rolighed (Soc). 

Hvordan kan partifæller være så uenige om Sundhedsplatformen?

DEBAT: I dag skal politikerne i Region Hovedstaden stemme om, hvor vidt regionsrådets hidtidige flertal for bevarelse af den skandaleramte Sundhedsplatform fortsat er intakt. Regionsrådsmedlemmerne Christoffer Buster Reinhardt (Kon), Finn Rudaizky (DF) og Jacob Rosenberg (LA) undrer sig over meningsforskellene mellem partierne i Folketinget og i regionsrådet. 

Derfor er sundhedsreformen en dårlig ide

DEBAT: Der er rimelige og legitime opgaver i sundhedsvæsnet, som befolkningen ønsker, men som de sundhedsfaglige er imod. Derfor er det underligt, at man vil fjerne det politiske lag, som i dag træffer den slags politiske beslutninger, skriver formand for Selskab for Medicinsk Prioritering og tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital, Torben Mogensen, bl.a. i dette debatindlæg.

Enhver afdeling bør have et forskningsbudget

DEBAT: Alle hospitalsafdelinger bør have et forskningsbudget som en procentdel af driften, foreslår professor og overlæge Jacob Rosenberg og sygeplejerske Line Ervolder, som begge er medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden. Det vil det være starten på en proces med udvikling af en forskningstradition, mener de.

Hæstorps panik før lukketid og Venstres dobbeltspil

DEBAT: Sundhedsplatformen er et godt bud på et fælles it-system i hele Danmark, mener formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S). Noget tyder på panik før lukketid, siger Finn Rudaizky (DF), medlem af Region Hovedstaden, i et debatindlæg.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift