Regionerne sluger penge og skaber ulighed

DEBAT: Den aktuelle debat om regionernes fremtid afføder et naturligt spørgsmål - nemlig hvad skal erstatte regionerne? Arbejdsopgaverne skal varetages af andre - og meget vigtigt: En del arbejdsopgaver skal slet ikke udføres fremover. I et lille land som Danmark bør det ikke være nødvendigt med et ekstra administrativt lag mellem kommuner og staten, mener professor, overlæge og regionspolitiker Jacob Rosenberg.

Jeg har aldrig oplevet noget så uhørt i mine år i politik

DEBAT: Dansk Folkeparti blev udelukket fra at deltage i regionens budgetforhandlinger vedrørende 2019. "Personligt har jeg aldrig før været ude for noget så uhørt i de mange år, at jeg har været i amts- og regionspolitik," skriver gruppeformand for DF, Henrik Thorup, i debatindlæg. 

Somatisk fokus på psykisk syge skal ske før akutafdelingen

DEBAT: Mikkel Rasmussen, psykiater og medlem af det midtjyske regionsråd for Psykiatri-listen er uenig med Lægeforeningen og Sundhedsstyrelsen: Han mener, at Region Midtjyllands plan om at lægge de psykiatriske akutmodtagelser sammen med de almindelige skadestuer er en dårlig idé. Det uddyber han i debatindlæg.

De tomme floskler bag Sundhedsplatformen

DEBAT: Går man argumentationen for Sundhedsplatformen igennem fra ledelsen i Region Hovedstaden og Region Sjælland får man en blanding af undvigelser, omgåelser af sandheden og formindskelser af de reelle problemer, tilsat en ønsketænkning, skriver Marek Treiman, pensioneret lektor, læge, dr.med. i debatindlæg.

Virkelighedsfjern kritik fra Rosenberg, Rudaizky og Ervolder

DEBAT: Kritikken fra regionsrådsmedlemmerne Jacob Rosenberg (LA), Finn Rudaizky (DF) og Line Ervolder (C) er både forfejlet og virkelighedsfjern, skriver Sophie Hæstorp Andersen (Soc.), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, i debatindlæg.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift