Ugens sundhedstjek: Konflikt, oprør, bonusser og dansk forskningsgennembrud

Skrevet d. 23. februar 2018

Måske så uge 8 kedelig ud – men nej, sundheden havde sine nyheder. Her er ugens 10 vigtigste sundhedsnyheder:

1: Øget livskvalitet skal – selvfølgelig - være et mål ved medicingodkendelse

2: Konflikt faretruende nær

3: Værsgo, 100.000 voksne får gratis vaccine mod mæslinger

4: Danmark ramt af epidemi – influenzaen.

5: Politikerne trodser ledelsen og giver psykiaterne ret

6: Kan politisk cannabis-felttog have en forbindelse med erhvervseventyr?

7: Danske forskere først til at teste T-celleterapi mod ovariecancer

8: Direktør for sundhedsplatformen får kæmpebonus – med rette

9: SMA-læger: Vi fik aldrig chancen for at overbevise Medicinrådet

10: Gylden faldskærm til afskediget Bispebjerg-direktør, som snød med udbud

 

1: Øget livskvalitet skal – selvfølgelig - være et mål ved medicingodkendelse

Øget livskvalitet skal være et effektmål, når Medicinrådet godkender ny medicin. Det kæmper Danske Patienter for, fremgår det af foreningens høringssvar til Medicinrådet, som for tiden spørger interessenterne om deres syn på rådets forslag til ændringer i metoderne til bl.a. at kategorisere den såkaldte kliniske merværdi i høring.

Det britiske prioriteringsinstitut, National Institute for Health and Care Exellence (NICE), opererer med såkaldt QALY (quality-adjusted life years), svarer til, hvad vi i Danmark kalder ’kvalitetsjusterede leveår’, nemlig en indikator, der kombinerer dødelighed og helbredsstatus, og hvor levetiden justeres for, om helbredet er mere eller mindre godt. Medicinrådet har fravalgt den tilgang.

"Det er der gode argumenter for. Der er dog også bivirkninger ved denne beslutning. Opererer man med QALY, tæller effekterne på livskvalitet ligeså tungt som effekter på overlevelse. I den nuværende danske model er livskvalitet slet ikke medtaget direkte. Det skal derfor foreslås, at  ’livskvalitet’ tilføjes som ny effektmålsgruppe, " skriver direktør for Danske Patienter, Morten Freil, i sit høringssvar.

Den tankegang fortjener at blive indarbejdet i Medicinrådets videre arbejde.

2: Konflikt faretruende nær

Vi nærmere os deadlinen for overenskomstforhandlingerne på statens, kommunernes og regionernes område. Ifølge køreplanen skal aftalerne være på plads med udgangen af februar, så de i marts kan sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne i de enkelte fagforbund. De eksisterende overenskomstaftaler udløber 1. april, og derfor kan der komme storkonflikt, hvis aftalerne ikke er på plads inden da. De faglige organisationer rasler med deres sabler, og det ventes, at de vil sende 100.000 i strejke, og inden udgangen af februar vil de bekendtgøre, hvilke hospitalsafdelinger og andre arbejdspladser, der skal sendes ud i konflikt, hvis det går galt.

3: Værsgo, 100.000 voksne får gratis vaccine mod mæslinger

Så er mæslinge-situationen blevet så alvorlig, at regeringen har valgt at betale for MFR-vaccination af 100.000 voksne danskere.  For et år siden blev mæslinger ellers erklæret for udryddet i Danmark. Vi har ikke haft et mæslingedødsfald i Danmark siden 1989. Men der er slået hul på det skjold, som vaccinationerne har skabt, og derfor har regeringen besluttet at give gratis adgang til vaccine til voksne danskere, der ikke er immune over for børnesygdommen, nemlig omkring 100.000 danskere, der enten ikke har haft mæslinger som børn eller ikke er blevet vaccineret.  ”Vi kan se, at der har været større mæslingeudbrud i vores nabolande. Det er baggrunden for, vi vurderer, at der er et behov for voksne, der ikke har fået vaccinen, skal tilbydes den. Vi risikerer, at folk, der er på weekendferie i Sverige eller Thailand – steder, hvor der er et udbrud i større eller mindre omfang – hiver smitten hjem,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). 

4: Danmark ramt af epidemi – influenzaen

Så er influenzaen blev til en epidemi. Det er situationen efter, at mere end 2500 danskere i forgangne uge blev indlagt på landets hospitaler. Meddelelsen blev givet på TV torsdag, men her fredag morgen er der ingen oplysninger på Statens Seruminstituts hjemmeside.

5: Politikerne trodser ledelsen og giver psykiaterne ret

Oprøret har ulmet længe i psykiatrien i Region Midtjylland. Overlæger har i stort antal forladt hospitalet i Risskov, og der har været stærk kritik af ledelsen på stedet, og ledelsen har valgt at bagatellisere problemerne. På den måde har situationen været klassisk. Men det har forløbet derefter bestemt ikke været. Højst overraskende valgte regionens psykiatriudvalg – altså politikerne - nemlig at mødes med lægerne og give dem mulighed for at formulere deres frustration. Mødet, som havde deltagelse af 80 medarbejdere, blev holdt torsdag, og det førte i første omgang til, at politikerne gik med til at udvide antallet af sengepladser med otte og i det hele taget lytte til medarbejderne. Tilbage står en voldsomt svækket ledelse, som ikke troede på, at politikerne ville rokke sig, hvorefter det altså viste sig, at de var medgørlige. Medarbejderne var tilfredse med mødet, men man aner, at ledelsen enten vil blive fyret på gråt papir – eller de har al mulig anledning til at føle sig bedraget af regionen.

6: Kan politisk cannabis-felttog have en forbindelse med erhvervseventyr?

Intet mindre end 12 firmaer er allerede blevet godkendt af Lægemiddelstyrelsen til at dyrke og håndtere medicinsk cannabis i Danmark. Yderligere tre ansøgninger er under behandling, og alt peger på, at cannabis tegner til at blive et dansk Klondyke af kommercielle muligheder – og forudsætningen var velsagtens politikernes letsindige beslutning om at slippe cannabis løs i Danmark. De fleste af firmaerne er nystiftede, og der er kun to etablerede firmaer i kredsen af ansøgere. Det ene er Spectrum Cannabis Denmark. Det er et partnerskab mellem verdens største cannabisselskab, Cannabis Growth Corporation, og Danish Cannabis, som ejes af Møllerup Gods på Djursland. Produkterne fra Danmarks nye producenter af medicinsk cannabis kan have form som tørrede cannabisblomster, cannabisolie, kapsler, tabletter eller spray. Projekterne bliver tjekket af både Lægemiddelstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Rigspolitiet. De tre instanser skal sige god for ansøgernes personlige forhold. Udviklingen er så eksplosiv, at man godt kan få den mistanke, at politikernes felttog på vegne af cannabis kan have en forbindelse med dette erhvervseventyr.

7: Danske forskere først til at teste T-celleterapi mod ovariecancer

Herlev Hospitals Center for Cancer Immunterapi (CCIT) er først i verden til at teste immunterapiformen T-celleterapi mod æggestokkræft, og projektets leder, professor Inge Marie Svane, er positiv efter de første erfaringer: ”Foreløbig er tre patienter blevet behandlet, og evalueringen fra den første patient tyder på, at der er god effekt. Vi mangler at følge op efter længere tid, men det ser ud til, at patienterne tåler behandlingen fint.” 

Tilbage i 1990’erne gennemførtes de første studier med T-celleterapi i æggestokkræft. Asiatiske forskere gav T-celler for at forebygge, at kræften kom igen. Men disse tidlige studier er ikke sammenlignelige med arbejdet på Herlev Hospital, fordi det ikke er lavet med moderne teknikker, og fordi forskerne dengang ikke gav højdosiskemoterapi før behandlingen, hvilket har vist sig at være væsentligt for at få T-cellerne til at få fat i kræftcellerne.

”Det var en forskel, som måske kunne betyde noget for, om æggestokkræftpatienterne kunne tåle at få den højdosiskemoterapi, som de skal have inden T-cellebehandlingen. Derfor valgte vi at høste stamceller på patienterne for at kunne give dem stamcellerne tilbage, hvis de ikke kunne gendanne deres knoglemarv, efter de havde fået højdosiskemoterapi. Det viste sig, at vi overhovedet ikke havde brug for stamcelleprodukterne. Alle seks patienter kunne fint klare behandlingen,” siger Inge Marie Svane.

Forskergruppen bag projektet håber, at de finder en mere langvarig effekt af T-celleterapien, end den de så i det pilotstudie, der går forud for projektet, som finansieres af fonden OvaCure.

8: Direktør for sundhedsplatformen får kæmpebonus – med rette

Kulegravning af cheflønninger er nået fra til sundhedsvæsenet. Senest har DR Nyhederne med stolthed afsløret, at direktøren, som stod i spidsen for implementeringen af Sundhedsplatformen, i november fik en bonus i form af et engangsvederlag på 100.000 kroner. Og så gik politikerne og medierne amok. Tænk at få bonus for at medvirke til at indføre en fiasko. Men ærligt talt – tænk at have brugt sit halve liv på et projekt, som bestemt ikke ligner en succes – det fortjener da en bonus, og beregnet med den alen så er 100.000 kr. rent ud sagt beskedent.

9: SMA-læger: Vi fik aldrig chancen for at overbevise Medicinrådet

Hvis det står til de tre overlæger, der har faktisk har forstand på den sjældne muskelsvindtype SMA, så skal alle børn under 18 år tilbydes behandling med Spinraza. I samme moment er sundhedsordføreren for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, og SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, gået ind i sagen. De går til sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (F) med deres frustrationer. Det er første gang, at Folketinget blander sig i Medicinrådets beslutninger, og det bliver bestemt spændende, hvordan ministeren håndterer sagen.

10: Gylden faldskærm til afskediget Bispebjerg-direktør, som snød med udbud

Region Hovedstaden smed i januar vicedirektør på Bispebjerg Hospital, Claes Brylle Hallqvist, på porten, og det så vældig handlekraftigt ud. Men nu viser det sig ikke desto mindre, at vicedirektøren udstyres med såkaldt gylden faldskærm på 2,3 mio. kr., selvom han har snydt med et milliardudbud. Regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (Soc.) forsvarer i Jyllands-Posten, at regionens forretningsudvalg lod administrationen forhandle en fratrædelsesaftale på plads. ”Alternativet havde været, at vi havde fyret ham på gråt papir, men det var ikke en mulighed, som vi blev anbefalet fra de advokater, som vi havde til at hjælpe os. De vurderede, at det så formentligt ville ende i en retssag, og der ville vi ikke stå stærkt i forhold til at vinde.”

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.