TV2-sjusk: Psykiatriske patienter betaler prisen

Skrevet d. 24. Oktober 2018

Det er med livet som indsats, når medier tager sine sensationsbriller på og indlader sig på at lave artikler eller indslag om medicinering af patienter. Og det er vel at mærke patienternes liv, der er på spil.

Forklaringen er sløseri af værste skuffe, og det er beskæmmende, at store betydende medier ikke gør deres arbejde, nemlig altid at høre alle parter i en sag, også modparten. Når man springer den forpligtelse over, så bliver der frit spil til allehånde spekulationer.

Sådan var det, da TV2 Nyhederne for nylig gik ind i en sag om overmedicinering med psykiatriske lægemidler. I den forbindelse brugte tv-stationen en case, som handlede om en 26-årig kvinde, der - ifølge sin obduktionsrapport - døde af forgiftning med den antidepressive medicin, hun var i behandling med.

Casen skulle tjene til at illustrere et endnu ikke offentliggjort nationalt forskningsprojekt, SURVIVE, hvor retsmedicinere har studeret obduktioner og set på, hvorfor psykisk syge dør 20 år tidligere end resten af befolkningen. Konklusionen på projektet er, at siden 2013 er 58 af 500 afdøde danskere med psykisk sygdom døde af forgiftning med medicin.

Selve casen er tragisk, og forskningsprojektet er bestemt lødigt og relevant, men måden historien fortælles på giver det indtryk, at overmedicinering med antidepressiva skulle være voldsomt udbredt. Ja, hos visse patienter bekræfter sådanne historier, at psykofarmaka er livsfarlige. Efter sådan en tur i medierne, er det bestemt sandsynligt, at der er patienter, som dropper deres behandling, og man kan frygte, at nogle ender med at tage sig selv af dage.

Det kunne journalisterne på TV2 Nyhederne have undgået ved at inddrage modparten til deres historie, nemlig psykiaterne, dem, som anklages for at misrøgte deres opgaver. Det er katastrofalt, når journalister tager let på deres forpligtelser.

En af dem, der forarges, er Poul Videbech, professor og overlæge, dr.med. ved Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning under Region Hovedstadens Psykiatri: ”Det virker med historier om psykofarmaka ofte som om, at skribenter og visse forskere har en klar dagsorden, som de ikke lader forstyrre af fakta. Jeg er faktisk ret forarget over, at man ikke tænker mere over omkostningerne ved at bringe forkerte eller ufuldstændige fakta til torvs,” siger han.

Hans pointe er, at der er flere hundredetusinde danskere, som er i behandling med disse lægemidler, og bedømt med det udgangspunkt er antallet af dødsfald beskedent, og overmediciniring er næppe den dominerende forklaring på, at psykiatriske patienter dør væsentligt tidligere end danskere uden psykiatriske lidelser.

Derimod er der betydelige problemer med at medicinere psykiatriske patienter med mange komorbiditeter, og den 26-årige kvinde var netop en sådan patient. Hvis TV2 havde gjort deres arbejde ordentlig og ringet til Poul Videbech eller en af hans kolleger, så ville journalisterne have fået dette bidrag til deres indslag:

”Vi kender bivirkningerne, ikke mindst i forhold til alvorlig hjertesygdom. Men ofte har vi ryggen mod muren, når vi sidder over for svært forpinte mennesker med skizofreni, som også er narkomaner, og som vi gerne vil behandle både med antipsykotisk medicin og metadon. Vi ved, det kan være en farlig cocktail. Men hvis ikke vi behandler dem, risikerer vi, at de enten slår sig selv eller andre ihjel. Derfor kontrollerer vi bl.a. EKG meget hyppigt i et forsøg på at forebygge farlige komplikationer.” 

Men TV2 ringede ikke. Journalisterne kunne selv, og så gik de i selvsving. Prisen betales af patienterne.

Desværre er det nærmest hverdag i medieverdenen, hvor tiden til at udøve journalistikken ordentligt bliver mindre og mindre.

 

Kommentar fra Hans Peter Blicher, chefredaktør, nyhedsafdelingen, TV 2:

”Jeg har netop læst dit indlæg, og mener, det er nødvendigt at få et par detaljer på plads.

Du skriver: ”hvis TV 2 havde gjort deres arbejde ordentligt og ringet til Poul Videbech eller en af hans kollegaer, så ville journalisterne have fået dette bidrag til deres indslag(…). Men TV 2 ringede ikke. Journalisterne kunne selv. Og så gik de i selvsving”.

Til din orientering så har TV 2 kontaktet netop Poul Videbech, som dog ikke ønskede at udtale sig. Vi bad ham også om at henvise til en kollega, men heller ikke han ønskede at udtale sig. Det ville du vide, hvis du havde spurgt Poul Videbech eller TV 2.

Desuden ”anklager” TV 2 heller ikke psykiatere for ”at misrøgte deres opgaver”, som du skriver. Tværtimod beskriver den første fortælling om Sofie Aabling, hvordan hun som meget kompleks patient på ulykkeligvis endte mellem to stole(neurologisk og psykiatrisk). Og fortællingen bliver understøttet af mange hundrede siders aktindsigt i den unge kvindes journaler, ligesom både psykiatrisk og neurologisk afdeling i Viborg selv erkender, at de ikke har været gode nok til at tale sammen. Vi har også talt med psykiatere, læger, retskemikere og obducenter, der forholder sig til den konkrete sag, så at kalde det ”sløseri af værste skuffe” synes jeg er meget langt fra sandheden.

Den anden historie omhandler et forskningsprojekt, hvor førende obducenter har forsøgt at finde ud af, hvorfor psykisk syge i gennemsnit dør 20 år tidligere end andre. Formålet med projektet er, at viden om dødsfaldene skal gavne de levende. Deres forskning viser, at 58 ud af 500 obducerede psykiske syge døde af medicinforgiftning med mindst ét psykofarmaka, og ifølge statsobducenten er det ”mange”. Den konklusion lægger vi frem. Det er ikke en kritik af psykiaterne, men en historie om, at det er vigtigt at undersøge, hvorfor psykisk syge dør, så man kan undgå dødsfald i fremtiden. Der er derfor ingen modpart, og jeg er ikke klar over, hvilke ”allehånde spekulationer”, du mener, har fået frit spil oven på vores artikler/tv-indslag.

Du skriver, at ”måden historien fortælles på, giver det indtryk, at overmedicinering med antidepressiva skulle være voldsomt udbredt”. Jeg beklager, hvis det er din opfattelse. Jeg kan ikke se, hvordan du kan få det indtryk.

Vi ønsker dog ikke at skræmme nogen, der får psykofarmaka, så derfor har vi nu tilføjet en linje om, at det i forhold til, hvor mange der tager psykofarmaka, ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen, er sjældent, at der sker dødsfald på grund af medicinforgiftning.

Endelig vil jeg gerne understrege, at absolut ingen af os er interesseret i at sætte nogens liv på spil.

 

Venlig hilsen

Hans Peter Blicher, chefredaktør, nyhedsafdelingen, TV 2

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift