Svinestreg sætter lægers ordinationsret skakmat

Skrevet d. 23. august 2018

Hvad pokker er det dog det danske sundhedsvæsen har udviklet sig til? Når man kan tillade sig at stille det spørgsmål, så er det fordi, at Patienterstatningen i Danmark netop har truffet en beslutning, som man godt kan tillade sig at kalde mafiøs – hvis man altså er på patienternes side og ikke bare, per refleks, mener, at sundhedsvæsenet skal spare overalt, hvor det er muligt.

Patienterstatningen er som bekendt sat i verden for at afgøre, om patienternes klager over deres behandling i det danske sundhedsvæsen er ok – eller om patienterne har krav på erstatning, fordi systemet ikke har levet op en behandlingskvalitet, som man måtte forvente.

Nu har Patienterstatningen truffet afgørelse i en stor principiel sag. Instansen har modtaget intet mindre end syv anmeldelser fra forældre, der mener, at deres børn er blevet yderligere svækket, fordi de ikke har haft adgang til den ekstremt dyre medicin Spinraza.

Men i alle sagerne har Patienterstatningen afvist klagerne med henvisning til reglen om ressourcebegrænsninger og med begrundelsen, at lægerne på grund af den høje pris ikke har haft adgang til at ordinere medicinen og derfor ikke kan klandres for ikke at have taget lægemidlet i anvendelse. 

Bag Patienterstatningens afvisning er Medicinrådets nej til at gøre Spinraza til standardbehandling af den sjældne men livstruende variant af muskelsvind, SMA.

Men Patienterstatningen overser tydeligvis, at Medicinrådets afgørelse bare er vejledende, og det er en afgørende præmis for rådets arbejde. Regionerne og lægerne behøver faktisk ikke at følge Medicinrådets anbefaling. Men nok så væsentligt, så har Folketinget også pålagt regionerne, at de SKAL åbne mulighed for at give patienter et lægemiddel, som lægernes skønner at de har behov for.

 Den afgørelse er nedfældet i det såkaldt ”syvende princip” for Medicinrådets arbejdet. Princippet blev slået fast af sundhedsminister Ellen Thrane Nørby så sent som 26. juni på et samråd i Folketingets sundhedsudvalg. Og forud for det slog en kreds af medlemmer af Folketingets sundhedsudvalg på et debatmøde på Folkemødet ring om lægernes ret til at tage et lægemiddel i anvendelse, som de skønner, at deres patient har behov for.

Men sådanne løfter – og beslutninger – har Patienterstatningen blæst en hatfuld, og i stedet løftet Medicinrådets afgørelse op til at blive en slags lov, som det danske sundhedsvæsen, lægerne og hospitalerne simpelthen skal indordne sig under.

Ikke overraskende er patientorganisationerne helt oppe på ølkasserne. "Patienterstatningen overser tilsyneladende, at Medicinrådets afgørelser ikke er bindende for regionerne, kun vejledende. Patienterstatningen overser også, at Spinraza jo står på hylderne på hospitalerne, fordi det er taget i anvendelse til visse patienter," siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

Tilbage står, at Patienterstatningen ikke har forstået et muk af, hvad Medicinrådet er – og det er under alle omstændigheder dybt pinligt og kalder på en omgående indgriben fra sundhedsministeren og/eller Folketingets sundhedsudvalg, som rent ud sagt er klædt af med Patienterstatningens afgørelse.

Danske Regioner har været hurtig til at reagere på Patienterstatningens åbenlyst urimelige og ubegavede afgørelse, og det fortjener al mulig anerkendelse. Sent i går aftes (kl. 22.33) udsendte Stephanie Lose en pressemeddelelse, hvor hun slår fast, at lægerne stadig har deres ordinationsret. 

Men tilbage er jo en betydelig undren over, hvor Lægeforeningen egentlig bliver af, når lægernes ordinationsret fuldkommen tilsidesættes af Patienterstatningen. Foreløbig har lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing ikke protesteret. Faktisk har han været fraværende i debatten om Medicinrådet, bortset i perioden, hvor idéen dukkede op, og dengang var foreningen meget positiv.

Siden har Andreas Rudkjøbing været tavs, når det gælder Medicinrådets grundlæggende funktioner. Måske er det nu, at han skal komme sine medlemmer til undsætning.