Svineri, at lunger og psykiatrien snydes gang på gang

Skrevet d. 09. Oktober 2018

Det var dæleme på tide, at nogen gik ind i kampen for at sikre større retfærdighed i det danske sundhedsvæsen. Det kunne have været lægerne, som valgte at tage den kamp. Det kunne have været politikerne. Men ak.

Det blev Etisk Råd, og tak for det, som med sit initiativ om den uetiske ulighed i det danske sundhedsvæsen har åbnet en ny flanke i kampen for retfærdighed. Tak også for at gøre det superkonkret ved at zoome ind på de to af de største uretfærdigheder, nedprioriteringen af patienter med psykiatriske lidelser og patienter med lungesygdom.

Netop på de to områder er misrøgten så udtalt, at det er gåde, at der ikke allerede er rettet op på forholdene. Men det er der ikke, og det er der - desværre - virkelig gode grunde til.

Blandt svaghederne for netop disse sygdomsområder er, at de ikke bakkes op af patientforeninger med økonomiske muskler til at banke offentligheden og dermed politikerne op. Så lades man i stikken.

I stedet er begge områder præget af manglende sammenhold på patientsiden. Der er flere patientforeninger, og de er ikke enige, og alle forsøg på at samle tropperne går galt. Suverænt største problem er, at patienterne så ikke kan samles om løsninger, som politikerne kan tage fat på. Den ene dag er der en patientforening, der vil have en satsning på en særlig behandling, den næste er der en anden, som er imod. 

Det ville svare til, at Diabetesforeningen blev splittet i to, en for type 1 diabetes og en anden for type 2. Hvis det skete, så ville patienter med type 2 sandsynligvis blive ladt i stikken, fordi deres sygdom kan forekomme selvforskyldt, mens det er den almindelige opfattelse af type 1 snarere er i familie med kræft og derfor rammer tilfældigt. Sådan er det heldigvis ikke, og derfor er Diabetesforeningen blandt landets stærkeste.

Derfor går det galt. Forklaringen er, at markedet for patientforeninger er blandt de mest kompetitive, der findes. Og kongen er Kræftens Bekæmpelse. Netop i disse dage er hele Danmark lyserød i anledning af Støt brysterne-kampagnen, og det er som bekendt Kræftens Bekæmpelse initiativ. Straks efter den kampagne Knækker Danmark cancer, igen et initiativ fra Kræftens Bekæmpelse. 

Sådanne indsamlinger vil være utænkelige for psykiatrien og lungerne. Det er ikke sygdomme, som er akutte, og som - i danskernes opfattelse - kan ramme alle. Både psykiatrien og lungerne har enorme sociale slagsider, og det vanskeliggør i den grad kampen for indsamle penge. Sådanne sygdomme har heller ikke berømte patienter, som stiller sig op og hjælper til.

Desværre præges de to sygdomsområder tillige af faglige uenigheder i lægegrupperne. Det gælder ganske særligt psykiatrien, hvor fløjene bekæmper hinanden, indimellem ganske krigerisk, og netop der blander psykologerne sig også. Det største problem er, at lægerne ikke taler med én stemme, og så kan politikerne ikke finde ud af, hvem de skal satse på.

Derfor er sådanne sygdomme på enhver måde uden samme opbakning som f.eks. kræft, hjertesygdomme og diabetes. 

Temmelig uhyggeligt rammes de to områder også på en tredje front. Politikerne tror nemlig heller ikke på, at der er behandling som nytter. Lungesygdomme som KOL og psykiatriske lidelser er permanente. Den opfattelse har lidt for mange politikere. Den er forkert. Politikerne og offentligheden tror, at sygdommene er umulige at gøre noget ved. Af samme grund satser politikerne på andre sygdomme, hvor der er udsigt til resultater. Men sandheden er, at sygdommene nok kan være uheldbredelige, men de kan bestemt lindres. 

Af de tre grunde, svag patientopbakning, faglig uenighed og manglende tro på virksom terapi, er det nemmere at nedprioritere psykiatri og lungesygdomme, også politisk. Det er ikke ondskab, som styrer urimelighederne. Helt grundlæggende drejer det sig den magt, som kommer sig af at have slagkraftige argumenter og bred opbakning

Derfor kan det danske sundhedsvæsen år ud og år ind negligere de enorme ufordringer for patienter med lungesygdomme. Senest har det danske sundhedsvæsen bestemt, at ufattelig mange patienter med KOL skal tvangsskifte til anden medicin, og det bliver en gevaldig operation, alt sammen for at spare ganske små beløb, som så kan ødsles på andre områder.

Derfor kan det samme sundhedsvæsen tørlægge psykiatrien. Senest viste det sig, at sengepladser som psykiatrien troede var på vej med regeringens psykiatriplan, ikke er andet end en sanering af eksisterende senge. Snydt igen. Det var aldrig sket med kræftpatienter.

Kunne Etisk Råds initiativ føre til en varig ændring af den slags uligheder, så vil det være himmelsk. 

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift