Svar til Stephanie Lose: Djævelen ligger i detaljen

Skrevet d. 23. september 2019

Kære Stephanie Lose
Tak for dit svar, som jeg vælger at se på med positive briller. I det lys glæder det mig, at Medicinrådet formandsskab står til rådighed, også for den kritiske del af pressen. 
Allerede i denne uge kan vi afprøve åbenheden, efter Medicinrådet har drøftet f.eks. Revlimid-afvisningen.
 
Men ellers er du og jeg ikke enige om, hvor åben Medicinrådet er. 
 
Og dog, du har ret i en masse af dine pointer. Men vi, pressen, som skal leve med systemet, opfatter ikke Medicinrådets måde at gøre tingene på samme måde som dig.
 
Jo, du har ret i, at dagsordner og referater lægges frem rettidigt. Det er forbilledeligt. Men dagsordenerne og referaterne afspejler altså ikke debatten i Medicinrådet - der er tale om beslutningsreferater. 
 
Det er også rigtigt, at fagudvalgenes anbefalinger lægges åbent frem, og de er som hovedregel gennemarbejdede og velbeskrevne. Men offentligheden får ikke ordentlig besked om, hvorfor udvalgenes anbefalinger tilsidesættes.
 
Jeg medgiver også gerne, at Medicinrådet giver aktindsigt hurtigt, faktisk hurtigere end langt de fleste offentlige myndigheder - men de akter, som offentligheden får indsigt i, er malet over med sort, så det er uhyre beskedent, hvad man får ud af det.
 
Jeg er på egen regning også parat til at rose Medicinrådets kommunikationsafdeling, som er super gode til at servicere pressen med det, som er muligt. Der er svar nærmest på alle tider af døgnet. Og mens vi er i det venlige hjørne, så er vi sandelig også parat til at anderkende, at formandsskabet er kompetent - det er svært at se hvem ellers, der skulle påtage sig dette ansvar.
 
Og jo, Medicinrådet lægger nyheder op om de vigtigste beslutninger, og det er god service. Men offentligheden får altså ikke besked om, hvorfor beslutningerne er truffet.
 
På overfladen kan jeg derfor være enig med mange af dine pointer, men nedenunder overfladen viser lukketheden sig desværre. Djævelen skjuler sig i detaljen, og det gælder ganske særligt Medicinrådet.
 
Endelig - du er tydeligvis begejstret over den opmærksomhed, som Medicinrådet har kunnet skabe. Men den begejstring kan jeg ikke dele - du opgør antallet af artikler, der er skrevet om Medicinrådet til 1645, og det anser du for at være imponerende. Jeg er uenig.
 
Men jeg kan bekræfte dine tal. Der er faktisk skrevet 1645 artikler om Medicinrådet det seneste år.  Men der er  ingen sammenhæng mellem Medicinrådets åbenhed og antallet af artikler. Du skal nemlig lægge mærke til, at langt, langt hovedparten er skrevet af webmedier, nemlig 1283, og suverænt flest, nemlig 511, altså tæt på en tredjedel af dem alle, er udgivet af vores medier, altså Sundhedspolitisk Tidsskrift, Onkologisk Tidsskrift m.fl. - og vi mener jo ikke, at Medicinrådet har den åbenhed. som andre offentlige institutioner praktiserer. Hvis man ser bort fra medier som vores - samt de andre medier, som henvender sig til smalle målgrupper, f.eks.  lægerne eller medicinalindustrien - så er der bare 144 artikler tilbage. Af dem er 32 Ritzau-historier - og de til går jo ikke offentligheden, idet Ritzau er underleverandør til pressen. Mange af de resterende artikler er da også dagbladenes udgaver af de selvsamme Ritzau-artikler.
 
Tag eksempelvis de landsdækkende dagblades dækning. Landets 21 dagblade har præsteret 92 artikler, altså 4,3 artikler hver, fordelt på 365 dage. Det er ikke imponerende.
 
Derfor tjener Medicinrådet ikke som forbillede for andre offentlige institutioner, når det gælder opmærksomhed, ikke endnu i hvert tilfælde.
 
Men hvis signalerne i dit svar holder stik, så kan det måske ske i fremtiden.
 
Det krydser jeg fingre for.
 
 
PS: Åbenhed er godt, og det er vi tydeligvis enige om. Derfor benytter jeg mig af lejligheden for at påpege. at din egen region, Region Syddanmark, simpelt hen er landets mest tilknappede, når det gælder beslutninger truffet om lægemidler. Til eksempel kan offentligheden ikke få adgang til hverken dagsordener eller referater af møder, som holdes i jeres regionale lægemiddelråd og heller ikke i jeres regionale specialeråd. Skal man få adgang til dem, så skal det ske via aktindsigtsbegæringer, og det er altså noget bøvl. Den praksis er din region ene om - så hvorfor ikke benytte lejligheden til at rette det problem også.
 

 

LÆS OGSÅ:

 

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.