Stor ros til Sundhedstyrelsen - fantastisk håndtering af coronavirus-angreb

Skrevet d. 04. februar 2020

Det er sjældent, at det danske sundhedsvæsen fortjener stor ros - for andet end kernekompetencen, nemlig mange, mange tilfredse patienter og pårørende, som man sjældent hører fra - men lige nu sker det, og nærmest lige foran et stort nationalt publikum.

Man kan nemlig ikke være andet end begejstret for Danmarks håndtering af corona-epidemien. Den indsats er til UG med kryds og slange – og den karakter går ganske særligt til Sundhedsstyrelsen, som har præsteret på det allerhøjeste niveau.

Det er så let at gå i panik i sådanne situationer. Sådan er det gået i mange lande, som kunne være kommet længere med besindighed.

Der er lande, hvor kinesere er forment adgang, og der er steder, hvor mennesker, som har været på besøg i Kina, sættes i karantæne, længe og brutalt.

Men i Danmark hersker der ro, kontrol med situationen, og den udgår fra Sundhedsstyrelsen - men den bakkes op og suppleres af Statens Serum Institut og de infektionsmedicinske centre på Hvidovre, Aarhus og Odense - og i øvrigt også Udenrigsministeriet. Den samlede danske indsats er så skarp, præcis og kvalificeret, at den bør danne skole, ikke bare i Danmark, men overalt i verden.

Det ville være så let at gribe til meget restriktiv sygehuskarantæne til danskere, som er kommet hjem fra Kina. I stedet har Danmark valgt en mindre dramatisk strategi - og det har medvirket til at skabe ro og derfor medvirket til at undgå, at f.eks. gamle mennesker er blevet unødigt skræmte ved denne virus.

Selv i Danmark har vi set politikere overreagere i forhold til den lægevidenskabelige rådgivning. Det skete eksempelvis under fugleinfluenzaen, som desværre udviklede sig helt skævt politisk. Denne gang har der end ikke været antydningen af politisk stemmefiskeri.

Successen har mange forklaringer. En af dem er, at landets førende eksperter har stået til rådighed for pressen, nærmest nat og dag. Alle spørgsmål er besvaret, ikke med lette svar eller afvisende kommentarer, som om denne epidemi kan bagatelliseres. Fra første dag har eksperterne taget coronavirussen alvorligt - men uden tilløb til panik - men også uden nemme svar. Det har blokeret for ikke-kvalificerede kommentarer. 

Derfor må man også rose pressen for at holde tungen lige i munden. Indtil nu er ingen medier dumpet i. Endnu har ingen af dem valgt at sælge billetter på coronavirussen. Måske har medierne taget ved lære og tænkt sig om. Men snarere er deres besindige håndtering resultatet af håndteringen fra Sundhedsstyrelsen og alle de andre.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.