Se, det kunne sundhedsplatformen lære meget af

Skrevet d. 28. August 2018

I går, mandag, tikkede en pressemeddelelse ind på landets avisredaktioner. Dér fik den nu nok ikke journalisterne til tasterne, og det var heller ikke hensigten.

Afsenderen var Aarhus Universitetshospital, og budskabet var , hvad der bliver konsekvenserne af de kommende flytninger af hele hospitalsafdelinger fra det tidligere Århus Amtssygehus i Tage-Hansens Gade i byens centrum og til det nye supersygehus i Skejby. 

Det kommer til at føre til nedsat operationskapacitet. ”Den nedsatte kapacitet er nødvendig for at sikre sikkerheden for både patienter og medarbejdere,” hed det.

Helt præcist vil det føre til 30 procent færre mave-tarm operationer og 50 procent færre operationer på det ellers så følsomme områder: Kvindesygdomme og Fødsler og Urinvejskirurgi

Problemerne kommer til at vare et par uger på mave-tarm området og længere tid for Kvindesygdomme og Fødsler og Urinvejskirurgi.

Se, det er smart. Nu har Aarhus Universitetshospital blokeret for journalistik af sensationel karakter om de forestående flytninger. Den risiko var ellers enorm, akkurat som den var, da Sundhedsplatformen blev rullet ud i Region Hovedstaden. Der undlod man at give ordentlig besked, og så drønede medierne afsted, og rent pressemæssigt gik sagen fuldkommen amok.

For Region Midtjylland er den slags rettidig omhu typisk. Vi har set det masser af gange. Det samme kan man ikke sige om Region Hovedstaden, som foretrækker at holde problemerne hemmelige – indtil de eksploderer op i ansigtet på regionen, som så ofte finder sine syndebukke ude på hospitalerne.

I Aarhus tænker man sig også om på anden vis.

Dér er man parat til straks at udpege de områder, som ikke må lide skade - dér hvor man vil kæmpe til det sidste for at forhindre forringet kvalitet, nemlig kræft og akutte operationer – der vil superhospitalet gøre, hvad der er muligt for at undgå produktivitetsproblemer. Heller ikke det magtede Region Hovedstaden at gøre.

Men vigtigst af alt – i hvert tilfælde for hospitalets egne medarbejdere – så har ledelsen i Aarhus lavet aftaler med Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland, som stiller operationsstuer og operationspersonale til rådighed for kirurger og patienter fra Aarhus Universitetshospital.

Ja, man er gået så vidt at søge om bistand fra Aalborg Universitetshospital, som har sagt ja til at overtage højt specialiserede operationer af cirka 25 gynækologiske kræftpatienter. Her har Region Midtjylland altså måttet bide i det sure æble og bede en anden region om hjælp. Det kunne Region Hovedstaden aldrig have fundet på.

Sidst – men ikke mindst – så er afsenderen af pressemeddelelsen hospitalet selv, og hvis pressen ønsker at få uddybet oplysningerne, så kan man henvende sig til hospitalets direktør, Poul Blaabjerg. Hans mobilnummer oplyses. 

Havde det været i Hovedstadsregionen, ville journalisterne være henvist til at søge oplysninger fra regionen, og netop på det punkt ville Region Sjælland ikke have været meget bedre. Dér gør man alt, hvad der er muligt for at forhindre kontakt mellem hospitalernes ledelser og pressen.

Heller ikke det er imidlertid klogt. Hospitalsledelserne skal stå til ansvar, også for regioners beslutninger. Til gengæld skal de have indflydelse på, hvordan de rulles ud. De to ting skal følges ad.

Det gør de, desværre, ikke altid i Hovedstadsregionen.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift