Så stærk er det nye medicinråd

Skrevet d. 20. november 2016 i kategorien Prioriteringer

Holdet bag Medicinrådet er sat, og det ser stærkt ud.
Endnu har patientforeningerne ikke besluttet sig for, hvem de skal repræsenteres af, men mon ikke det bliver Morten Freil, direktør for Danske Patienter, og Leif Vestergaard Pedersen, direktør for Kræftens Bekæmpelse. Alt andet vil være godt dumt.

Med det forbehold, ser det ud som om det reelt har været meningen at sætte et kompetent hold som kan finde gode løsninger for patienterne og ikke bare spare penge for regionerne.

Helt sikker kan man ikke være, men meget tyder på, at Medicinrådet faktisk kommer til at blive et råd, og ikke et parlament, hvor høgene konstant kriges duerne – og vinder.

Tager man medlemmerne hver for sig bliver det klart, at de fleste kan give et konstruktivt input, så Danmark træffer gode valg.

Rådet består af 18 medlemmer, heraf er 14 læger, inkl. to kliniske farmakologer og observatørerne. Der er altså kun fire ikke-læger, nemlig repræsentanterne fra patientforeningerne, sygehusapotekerne og lægemiddelindustrien.

Regionerne havde muligheden men de har ikke indsat en eneste økonom eller en hospitalschef med en administrativ baggrund. Den frygt havde mange fra projektets start. Sådan skulle det altså ikke være, og stor respekt for det, Bent Hansen.

Derimod er patientforeningerne repræsenteret af to cand. oecon’er, hvis altså Leif Vestergaard Pedersen og Morten Freil foretrækkes. Lægemiddelindustriens Ida Sofie Jensen er cand. scient. pol. Men den slags djøffere er ikke sat på jorden for at spare regionerne for medicinudgifter.

Rådet består af 12 mænd og altså seks kvinder.

Endokrinologien er repræsenteret af fire læger, onkologien af to, hæmatologien har også to repræsentanter, og der er to kliniske farmakologer, der er én kardiolog, én infektionsmediciner, én inden for klinisk biokemi og én almen mediciner. Nogle af de omkostningskrævende specialer er der ikke blevet plads til, f.eks. reumatologi og neurologi.

Mand for mand ser holdet således ud:

Formandskabet er stærkt:

Jørgen Schøler Kristensen, Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens, speciallæge i hæmatologi og den brede rummelige læge, venligheden selv, vidende. Han er den samlende figur i projektets ledelse.

Steen Werner Hansen, Vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital, intern mediciner, men rødderne i onkologien, analytikeren, tal-manden, der kan splitte et studie til atomer, skarp. Ham kan man slå sig på.

Regionernes valg af fem cheflæger er faldet ganske lykkeligt ud. Det er ikke sandsynlig at et flertal i denne kreds kan vælge løsninger som ikke er til patienternes bedste:

Claus Brøckner Nielsen, Lægefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland, kardiolog, opflasket i Skejbys hjertemiljø, begavet, pragmatisk, vidende, altid parat til at finde en løsning til gavn for patienterne.

Jens Friis Bak, Lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, endokrinolog med fødder plantet i klinikken, hvor han er stærk til at opfinde alle mulige løsninger, som gør tingene mulige på de kanter.

Kim Brixen, lægelig direktør, Odense Universitetshospital, han er endokrinolog, men har især interesseret sig for osteoporose, solid erfaring på kræftområdet, meget intelligent. Han er rundet af den særlige farmakologiske skole i Region Syddanmark, som er præget af sparsommelighed og sendrægtighed når det gælder ibrugtagning af ny medicin.

Knut Borch-Johnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus, idérig, udogmatisk intern mediciner, han er klinikeren og patienternes mand, han har været stærkt knyttet til diabetes, men trives nu med bredden i Holbæk. Troværdig og solid.

Per Jørgensen, vicedirektør, Rigshospitalet, speciallæge i klinisk biokemi, venlig, betænksom og teoretisk stærk, pålideligheden selv.

Tre stærke kort repræsenterer de lægevidenskabelige selskaber:

Henning Beck-Nielsen, Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital, endokrinolog (ja, endnu én), lynende intelligent, måske landets fremmeste internationale es på forskningsområdet.

Niels Obel, Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet, intern mediciner og infektionsmedicin, og endnu et rådsmedlem med kliniske erfaringer, dansk mester i HIV og epidemier.

Dorte Lisbet Nielsen, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital, forskningsstærk onkolog, som ikke desto mindre er klinisk orienteret, med forstand på ny medicin og dyb indsigt i patienternes behov.

To kliniske farmakologer – de forventelige valg.

Hanne Rolighed Christensen, Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, hun vil være stolt af at blive kaldt høgen i dette Medicinråd, skarp, konsekvent, vidende og allerede en legende på det farmakologiske område, hvor der rystes i bukserne ved hendes navn.

Birgitte Klindt Poulsen, Klinisk Farmakologiske Afdeling, Aarhus Universitetshospital, farmakolog med stor viden, inddragende med stor faglig stolthed, motoren bag de årlige og meget velbesøgte farmakologiske møder i Rebild.

Og så en sygehusapoteker:

Lars Nielsen, Regionsapoteker, Region Hovedstadens Apotek, endnu en legende i farmakologien, man burde kalde ham rigsapotekeren snarere end regionsapoteker. Han er praktikeren, som ikke blæses omkuld af industriens eller lægernes mere sofistikerede argumenter. Har kæmpet for prioritering, siden han kunne udtale ordene.

To repræsentanter fra henholdsvis Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen:

Marlene Øhrberg Krag, Sektionsleder for Evidens, Sundhedsstyrelsen, hun var lægen indeni det daværende IRF, hun er almen mediciner, og i denne sammenhæng kun iagttager.

Doris Johanna Hovgaard, Lægemiddelstyrelsen, hun er speciallæge i intern medicin og hæmatologi. Hun sidder i Lægemiddelstyrelsens afdeling for Lægemidlers Godkendelse og Tilgængelighed, og Lægemiddelstyrelsen er også bare observatør.

En repræsentant fra Lægemiddelindustriforeningen:

Ida Sofie Jensen, Adm. direktør, Lægemiddelindustriforeningen, hun er cand. scient pol. og tidligere hospitalsdirektør, har antennerne ude overalt, meget vidende om alt, hvad der rør sig på sundhedsområdet, og en effektiv fighter på de indre linjer-

Patientforeningernes makkerpar:

Morten Freil, direktør i Patientforeningen Danmark, cand. Oecon. Det er blevet mere klart, hvad paraplyorganisationen skal kæmpe for, og så træder han i karakter, som vidende og standhaftig forkæmper for patienterne.

Leif Vestergaard-Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse, rorgængeren på patienternes store kræftskib præsterer dagligt det umulige; at være en del af det meste uden at tabe distancen. Han er tidligere topfigur i Region Midtjylland, kender alle, forstår det meste, og så råder foreningen over en organisation, som ofte matcher f.eks. regionerne.

Det ser godt ud – gad vide om de kan spille sammen.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.