Så gik det galt, igen, igen, for Medicinrådet

Skrevet d. 08. december 2017 i kategorien Medicinrådet

Så gik det galt igen med udnævnelsen af en formand til fagudvalgene til Medicinrådet. Denne gang til fagudvalget for æggestokkræft, hvor Region Nordjylland ellers kom ilende til og leverede en kandidat, overlæge Bente Lund, fra Aalborg Universitetshospital.

Bestemt en kvalificeret kandidat, og man måtte forvente, at regionen og medicinrådet havde gjort sit hjemmearbejde, da denne kandidat blev bragt på bane.

Men nej, det viste sig, at også Bente Lund blev ramt af de vanvittige regler, Medicinrådet har pålagt kandidaterne, og Bente Lund, som er den reneste af alle, blev fældet, fordi hun har siddet i et advisory board for en medicínalvirksomhed, ulønnet, ganske vist, men det gav ikke tilgivelse.

Derfor gik det galt, og man kunne tilføje – igen.

Og igen, og igen.

Og denne gang blev kandidaten reelt miskrediteret i processen. Faktisk temmelig usmageligt, at hjemmearbejdet ikke blev gjort.

Problemet skyldes stramningen af habilitetskravene til medlemmerne af fagudvalgene. Stramningen truer nu den hurtige godkendelse af lægemidler, som Danske Regioner lovede. da Medicinrådet blev sat i søen. Det løfte udhules af en nypuritanisme omkring habilitetskravet.

Nu venter vi på, at regionerne skal finde en ny brugbar kandidat – og det ser på forhånd næsten umuligt ud. Og i stedet for at vælge en kvalificeret kandidat som Bente Lund og gå på akkord med nogle ugennemtænkte principper, så har Medicinrådet – i alvor – foreslået at inddrage læger fra Sverige eller Norge, alternativt at trække på pensionerede læger, subsidiært indsætte kliniske farmakologer, som jo ikke aner noget som helst om det pågældende lægelige speciale.

Så langt ude er Medicinrådet. Rent ud sagt gak, gak.

Spørgsmålet dukkede op for nyligt, da makkerparret Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen mødte en forsamling af repræsentanter fra medicinalindustrien på et møde arrangeret af Dansk Lægemiddel Information. Især gav formændene pressen et gevaldigt skud for boven, da især Steen Verner Hansen gjorde grin med den del af den medicinske presse, som har udstillet Medicinrådets svagheder, efter det havde strammet habilitetskravene og dermed skudt sig selv i foden, når det gælder sammensætningen af fagudvalgene.

Ganske særligt fandt Steen Werner Hansen anledning til at kritisere pressen (in casu Sundhedspolitisk Tidsskrift) omtale af netop denne udnævnelse af en formand for Fagudvalget for æggestokkræft. Der tog pressen fejl, sagde formanden, det problem var sandelig ryddet af vejen, og pressen var simpelt hen galt afmarcheret.

Men pressen ved jo normalt ikke andet, end hvad Medicinrådet med nogen forsinkelse oplyser i referaterne efter sine møder, og der fremgik det så, at regionerne ikke havde reageret på Medicinrådets bøn om hjælp til at besætte formandsposten i det pågældende fagudvalg.

Nu skulle det så vise sig – igen, igen – at problemet alligevel ikke var ryddet af vejen, som Steen Werner Hansen troede. 

Gad vide, hvornår Medicinrådet kommer til fornuft og indser, at stramningerne går alt for vidt.

Snart, må man håbe.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.