Regionerne giver Medicinrådet fingeren

Skrevet d. 29. november 2017 i kategorien Medicinrådet

Endnu et vaklende skridt er taget i Medicinrådets kamp for at få udnævnt formænd til fagudvalgene. I måneder har rådet ledt efter egnede folk til formandstolene i fagudvalget for æggestokkræft – og uden held.

I september bed Medicinrådet skammen i sig og bad regionerne om hjælp. Sådan skulle problemet med de manglende formænd løses i fremtiden, når nu LVS ikke kunne levere varen. Forventningerne var store til, at regionerne ville gribe sagen handlekraftigt an. 

For første gang gjorde Medicinrådet brug af den mulighed og bad, med deadline 6. november, regionerne om at finde en formand til fagudvalget for æggestokkræft.

”Vi vil allerhelst have, at det er LVS, der har mulighed for at finde en formand, der både kan og vil og er habil i vurderingen. Men eftersom LVS ikke kan finde en formand, har vi anmodet regionerne om at pege på en formand,” sagde den ene af Medicinrådets formænd, Jørgen Schøler Kristensen dengang til Onkologisk Tidsskrift.

Men ak. 

Af de fem regioner valgte én at svare – desværre med besked om, at denne region ikke kunne finde en egnet kandidat. De fire andre gad ikke engang svare, og derfor måtte et slukøret råd tage dette til referat:

”Formanden orienterede videre om, at sekretariatet har sendt en anmodning til regionerne om indstilling af en formand til fagudvalget vedrørende kræft i æggestokkene. Der var deadline mandag den 6. november 2017. Kun en enkelt region har meldt tilbage – med negativt svar.”

Derfor enedes Medicinrådet om at rykke regionerne for svar, og eftersom hver eneste region er repræsenteret i rådet:

”Alle medlemmer af udvalget ville også lokalt se, om det var muligt at fremme sagen." 

Nu skal det blive spændende at se, om regionerne kan levere varen. Indtil det sker er processen frem mod godkendelse af lægemidler til et af de helt store kræftområder gået uhjælpelig i stå. Alt sammen på grund af en række stramninger af habilitetsbestemmelserne – kombineret med lægernes ulyst til at påtage store ulønnede opgaver.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.