Regionerne banker dagligt nye søm i deres ligkiste

Skrevet d. 31. august 2018

Tilhængerne af regionernes snarlige død får nærmest dagligt ny vind i sejlene – således også, da Højesteret afgjorde, at brystkræftpatienter ikke kan få erstatning, hvis de er indkaldt for sent til mammografi, og hvis afvisningen sker med henvisning til mangel på ressourcer.

Med fuld ret har det fået patientforeningerne op i det røde felt. Deres raseri anføres af Kræftens Bekæmpelse, som kalder afgørelsen ”helt uacceptabel”.

Helt konkret har Højesteret afgjort, at en kvinde, der af Region Hovedstaden blev indkaldt for sent til en undersøgelse for brystkræft, ikke har krav på erstatning. Kvinden fik ved den forsinkede screening konstateret kræft. Afgørelsen viser også, at det var i orden, at ingen, f.eks. regionen selv eller Patienterstatningen, undersøgte, om det var korrekt, at regionen reelt savnede ressourcer, og om forklaringen var reel.

Derfor kan regioner åbenbart slippe for videre tiltale, hvis de kan henvise til ressourcemangel. Helt absurd. Tænk hvis det selvsamme princip kunne udstrækkes til alle os andre. Pokkers, jeg kørte bil uden kørekort – men jeg havde ikke råd. Gud, virksomheden kom til at hælde gift i vandløbet – men de havde ikke råd til andet.

Så primitiv er denne afgørelse.

Med afgørelsen bakker Højesteret op om Patienterstatningens tidligere afgørelse i samme sag, og den blåstempler faktisk også en anden afgørelse, nemlig Patienterstatningens afvisning af forældres klage over, at deres barn ikke kunne komme i behandling med det ekstremt dyre lægemiddel Spinraza. Patienterstatningens afgørelse henviste direkte til, at Medicinrådet havde afvist lægemidlet som standardbehandling – det blev Patienterstatningens alibi for at afvise patientens klage. Pointen var, at med Medicinrådets afgørelse havde lægerne ikke adgang til Spinraza, og derfor blev ressourcekortet igen anvendt.

Men læger har da adgang til Spinraza. Der er jo åbnet mulighed for at sætte patienter i behandling med Spinraza, og fremfor alt så kan læger, som mener, at deres patient har behov for netop Spinraza også udskrive medicinen. Det har principperne bag Medicinrådet slået fast.

Men det princip har Patienterstatningen altså tilsidesat.

Hvad har det så at gøre med regionernes overlevelse? Er Patienterstatningen da ikke en uafhængig organisation? Jo, på papiret. Men reelt, så er Patienterstatningen domineret af regionerne. I bestyrelsen bestemmer regionspolitikerne med klar majoritet. Her er formanden Poul-Erik Svendsen, som er regionsrådsmedlem (S) i Region Syddanmark. Næstformanden er på typisk regionsvis gået til modparten, Venstre, som har indsat regionsrådsmedlem Bo Libergren, ligeledes fra Region Syddanmark.

Dertil kommer fire yderligere regionsrådsmedlemmer, hvoriblandt Per Tærsbøll (Kons) fra Region Hovedstaden og Dansk Folkepartis Henrik Thorup, regionsrådsmedlem fra Region Hovedstaden.

Disse regionsrådsmedlemmer sidder på magten i Patienterstatningen, og det lever vel ikke op til god forvaltningsskik, eftersom det er regionerne, som skal betale for broderparten af fejlene (staten betaler for fejl ved lægemidler).

På den måde er det lykkes regionerne at få så mange kasketter på hovedet, at troværdigheden er væk.  Samme uheldige princip har fundet anvendelse på lægemiddelområdet i regionerne – heller ikke dér har regionerne øje for god forvaltningsskik og habilitet.

Denne gang er det så gået galt igen. Efter Højesterets afgørelse og før det Patienterstatningens afgørelse om Spinraza er sundhedsminister Ellen Trane Nørby gået ind i sagen, og hendes budskab er klart:

”Det må simpelthen ikke være sådan, at regionerne slipper for erstatningsansvaret med henvisning til manglende ressourcer, fordi de laver dårlig planlægning, og man som patient derfor ikke kan få prøvet sin sag. Det underminerer patientrettighederne, og det skal vi have rettet op på. Jeg vil se på, hvad vi kan gøre, så patienterne ikke fremadrettet kommer til at stå i samme situation.”

Den kommentar har ministeren givet til Jyllands-Posten, og den rammer plet.

Man kan kun håbe, at hun får held med sit forehavende.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.