Regeringen tryner de praktiserende læger - gå dog til angreb

Skrevet d. 17. januar 2018

Man kunne tro, at landets Venstre-regering sammen med Folketinget simpelthen har sat sig for at provokere landets praktiserende læger maksimalt og på den kortest tænkelige tid.

Hvis det er strategien, så må man medgive, at kampagnen er en kæmpesucces.

Til gengæld burde modgangen vække lægerne – der bliver lyttet alt for lidt til lægerne. Noget er galt på Christiansborg, og det bliver værre og værre.

Her er de mest aktuelle nederlag:

Først gav man de praktiserende læger mulighed for at ordinere medicinsk cannabis til deres patienter. Den gave havde de bestemt helst været foruden, og Dansk Selskab for Almen Medicin,  DSAM, har da også protesteret over, at politikerne blæser på al lægelig rådgivning og påtvinger almen praksis – og landets hospitaler – en behandling, som savner evidens.

Men de protester rager regeringen og partierne bag cannabis-initiativet en høstblomst – forsøget kommer til at rulle, og de praktiserende læger kommer til at stå med problemet at afvise deres patienter.

Dernæst valgte regeringen i finanslovsaftalen med Dansk Folkeparti at pålægge indvandrere, der har været i landet i mere end tre år, et gebyr, hvis de stadig har behov for tolke til deres lægebesøg, og det gebyr skal nu (også) opkræves af praktiserende læger – og mange af dem vil være imod gebyret.

Så pålagdes vagtlæger et gebyr på intet mindre end 4000 kr. for at for at stille deres arbejdskraft og kompetencer til rådighed for det danske sundhedsvæsen. Siden har mange praktiserende læger sagt deres jobs i vagtlægeordningerne op. Den sag løste PLO dog sammen med Danske Regioner, og mon ikke man ved de forhandlinger har grinet godt og grundigt af Folketinget, ministeriet og de nationale sundhedsforvaltninger, som ikke forstår hverdagens problemer i sundhedsvæsenet.

Og nu sætter regeringen trumf på med sin plan om at åbne op for, at apotekere kan udskrive receptpligtig medicin – og altså gå uden om lægerne. Bagtanken er, at ordningen skal aflaste almen praksis – og også vagtlægerne og akuttelefonerne, og det er da også korrekt, at der bruges ressourcer på at forny recepter, som ikke blev fornyet i tide hos den praktiserende læge.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby begrunder overfor Berlingske planen således: ”Vi skal tænke borgeren først. Der er hos apotekerne stærke faglige ressourcer, som vi kan bringe i spil på nye måder, så borgeren får lettere adgang til medicin. De muligheder kigger vi på lige nu.”

Tak for kaffe. Man aner at mere kan komme, altså flytte flere opgaver fra almen praksis til apotekerne.

PLO gik hurtigt til kamp, anført af Michael Dupont, og han advarer mod at sammenblande interesserne, så de, der ordinerer medicin, også kan tjene på at sælge den selvsamme medicin.

Det er en god pointe, men intet tyder på, at der bliver lyttet til den, og det er i det hele taget problemet: Der er øjensynlig ingen som helst dialog mellem landets regering og de praktiserende læger.

Tænk, hvis PLO på forhånd var inviteret med til at bidrage til arbejdsdelingen mellem almen praksis og apotekerne. Der kunne komme noget fornuftigt og gennemtænkt ud af en gentænkning af det samarbejde.

Nu sidder man tilbage med en fornemmelse af, at apotekerne – dette herlige liberale erhverv – nok har haft en finger med i spillet, og at landets liberale regering nok lytter mere til denne modpart.

Der er brug for en jætte-indsats for at få Christiansborg i tale. Det kalder på proaktive initiativer, hvor de praktiserende læger byder ind på opgaver. Det handler om at få politikerne til at indse, at almen praksis kan andet og mere, end politikerne tror.

Eftersom det er sandheden, så burde det være muligt.

 

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.