PLO trues med regeringsindgreb – men burde reddes af kreativitet

Skrevet d. 24. april 2017

De praktiserende læger trues med et regeringsindgreb, hvis ikke PLO snarest indvilger i en overenskomst på det grundlag som modparten, RTLN, har spillet ud med. Hvis ikke regionerne og finansministeriet forstår, at det er nu de skal investere i almen praksis, så er det mest sandsynligt, at indgrebet bliver en realitet.

Den forståelse havde regeringen ellers, da man opfandt en fræk og kreativ løsning for at holde liv i det danske gaseventyr - og ikke mindst Esbjerg som forstaden til Tyrafeltet. Forudsætningen for den løsning var, at parterne indså, at investeringen kunne finansieres af dens afkast. den type tænkning kunne også løse problemerne med at investere i almen praksis. 

Og skaber en aftale økonomiske gevinster for samfundet, er det vel kun rimeligt at, dem, der bærer de øgede byrder, også får deres del af gevinsten.

Truslen om et indgreb fremgik af PLO-formand Christian Freitags forbløffende oprigtige og kontante beretning til PLO’s repræsentantskab lørdag.

Der sagde han: "Derfor er det også bestyrelsens pligt i dag at orientere jer, repræsentantskabet, om, at vi indtil flere gange, fra forskellig side, har fået fortalt, at hvis ikke PLO hurtigt nærmer sig RLTN’s tilbud, så vil der komme et nyt lovindgreb. Et lovindgreb, der fastlægger et nyt økonomiloft over almen praksis, gældende pr. 1. september 2017, vel at mærke gældende for den nuværende OK14,”

Parterne er ellers enige om alt, bortset fra økonomien. Formanden for de praktiserende læger kvantificerer forskellen mellem partnerne til ”nogle relativt få hundrede millioner”. Det er, efter PLO’s opfattelse, hvad der skal til for at få en løsning, som vil styrke rekrutteringen til almen praksis. Netop det er PLO’s afgørende mål, og det burde begge parter jo dele. 

”Det er stadig et stort tal, men det svarer dog kun til nogle få procent af vores samlede budget i almen praksis, og samtidig svarer det til nogle få promiller af regionernes samlede sundhedsbudget.,” sagde formand Freitag til repræsentantskabet. 

Ifølge formanden er man kommet langt i forhandlinger. For få uger siden mente han og andre, at det var sandsynligt, at en løsning kunne være på plads, men der har ikke været vilje til at foretage den nødvendige investering i almen praksis. Christian Freitag roser ovenikøbet modparten.

”RLTN er ikke så slemme, som ordet antyder …. og de er i hvert tilfælde ikke så slemme, som jeg oplevede dem på afstand for fire år siden,” sagde han. ”RLTN har en formand, der rent faktisk interesserer sig for almen praksis. Det er min bedste overbevisning, at han godt kan se, at der skal nye boller på suppen - fra begge sider af bordet. ”

Hvis viljen er der, hvorfor kan problemerne så ikke ryddes af vejen. Man kan ikke lade være med at mistænke parterne for at være mindre kreative end regeringen, som sagtens kunne enes med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Radikale om at investere et tocifret milliardbeløb i gasudvindingen i Nordsøen, og dermed afværge en nedsmeltning af det danske gaseventyr i Nordsøen, herunder ikke mindst Esbjergs økonomiske fremtid som leverandør til eventyret.

Der kunne man være kreative og finde en løsning, så erhvervslivet selv kommer til at betale, hvis visse forudsætninger ikke opnås - men hvis alt går vel, så finansiere samfundets investering sig selv.

Noget lignende burde da være muligt at opfinde for almen praksis. Det burde da være muligt at se nogle økonomiske gevinster for samfundsøkonomien, hvis almen praksis kan aflaste resten af sundhedsvæsenet for nogle opgaver. En investering i tidligere opsporing vil være en god forretning for Danmark, akkurat som det vil være, hvis almen praksis kan holde patienterne ude af hospitalerne - også det er en god forretning. Hvis man valgte at håndtere de praktiserende læger på samme måde som A.P. Møller, så kunne økonomien i en satsning på almen praksis sagtens hænge sammen.

Men måske har regionerne og lægerne ikke samme kreativitet som Mærsk, finansministeriet og de andre, som var involveret i genoplivningen af Tyrafeltet.

Men det er den form for tænkning, der er brug for. Faktisk i en fart.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift