Pinligt selvmål af Medicinrådet

Skrevet d. 18. December 2018 i kategorien Medicinrådet

Det er dybt pinligt for Medicinrådet, at man nu må udskyde den planlagte behandlingsvejledning om type 2-diabetes. Rådet kalder det 'en udskydelse' - men et godt gæt vil være, at der er tale om første skridt i retning af at droppe arbejdet helt. 

Medicinrådets ene formand Steen Werner Hansen var ellers skråsikker, da han bedyrede at det gav mening for Medicinrådet at gå ind i lægemidler, som udskrives i almen praksis, ja, han gik så vidt som at sige, at vejledningen skulle være færdig inden sommerferien, og nu ville Medicinrådet samle et fagudvalg om opgaven. 

Ovenikøbet skulle fagudvalget - huhej vilde dyr - være nedsat allerede inden nytår, som om de fagfolk velsagtens bare kan kaste alt andet til side. Han var heller ikke i tvivl om, at Medicinrådet kunne skabe en vejledning, som ville blive fulgt af de praktiserende læger, og som altså ville være bedre end eksisterende vejledninger, som Medicinrådet åbenbart ikke mener fungerer. 

Efter den bredside mod seriøst arbejde i flere lægevidenskabelige selskaber, må Medicinrådet luske bort med halen mellem benene. På sit møde 12. december traf rådet beslutning om at droppe vejledningen, men den blev først offentliggjort fem dage efter og på et tidspunkt, hvor offentlighedens interesse for rådets beslutninger var forduftet. Sikkert samme teknik andre anvender når dårlige nyheder skal undertrykkes – så udsendes de f.eks. fredag eftermiddag. Sent.

Medicinrådet, som er sat i verden for at prioritere dyre lægemidler i sygehussektoren, havde ikke gjort sit hjemmearbejde, da man lancerede sit projekt. Og det bliver også helt klart, når man studerer forklaringerne på, at arbejdet droppes. Jørgen Schøler Kristensen, rådets anden formand, giver denne forklaring: "Næsten alle lægemidlerne mod type 2-diabetes bliver udleveret direkte til patienterne på et apotek – det vil sige i det, man kalder primærsektoren. Og som det ser ud lige nu, er det usikkert, om og i hvor høj grad vores behandlingsvejledninger slår igennem der." 

Det er den primære grund til beslutningen om at give op, og det var der ellers mange, der godt kunne have fortalt Medicinrådet, og som velsagtens også sagde det - men altså uden effekt.

Ganske vist holder rådet stædigt fast i, at der er tale om en udskydelse, men med Jørgen Schøler Kristensens forklaring, lugter det af regulær aflysning.

Medicinrådets vejledning ville da også være spild af tid, eftersom der allerede er for mange vejledninger, som læger kan vælge mellem. Endokrinologerne og almen medicinerne har udarbejdet vejledninger, og dette efterår dukkede en international vejledning op, som de internationale videnskabelige selskaber EASD og ADA i fællesskab står bag. Herhjemme har IRF også udarbejdet sin egen vejledning. Skulle der så være behov for en vejledning fra Medicinrådet? Næppe.

Netop den pointe har Diabetesforeningen fremført overfor Medicinrådet – at der allerede er for mange vejledninger for type 2-diabetes, og det nævner Medicinrådet også i sin forklaring på den nye beslutning. Samme pointe har endokrinologernes selskab, DES, og almen medicinernes selskab, DSAM, fremført, men det ville Steen Werner Hansen ikke lytte til. Indlysende burde Medicinrådet da også have haft styr på netop det, inden de lancerer et projekt, som reelt udtrykte en stærk kritik af de eksisterende vejledninger. 

Alt tyder på, at Medicinrådet har fået elendig rådgivning op til beslutningen om at gå ind i dette projekt, og det er påfaldende, når man tænker på, hvor stærke diabetes-kapaciteter rådet har blandt sine medlemmer, f.eks. Knut Borch Johnsen, formand for Region Sjællands Lægemiddelkomite, og Henning Beck Nielsen, en af verdens mest ansete endokrinologer. 

Diabetesforeningen har peget på, at rådet snarere burde interessere sig for de store regionale forskelle i behandlingen af diabetes, og det er en virkelig god idé. Men det bliver nu ikke dér Medicinrådet vil bruge sine kræfter.  Nej, nu har rådet besluttet at koncentrere sig om områder, hvor der faktisk er behov for vejledninger, nemlig HIV og psoriasis. 

På den anden side, netop de to sygdomme, havde rådet vel ikke tænkt sig at lade ligge. Og på den måde ender Medicinrådets flirt med en vejledning til type 2-diabetes egentlig meget godt – vi er tilbage til START.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift