Øhh, opdagede danskerne mon medicinalindustriens flotte gave?

Skrevet d. 20. Marts 2019

Se, det var en overraskelse. Tænk, den aktuelle sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), har vist sig at være bedre end forgængeren, superforhandleren Sophie Løhde, til at bokse med Lægemiddelindustrien, Lif, om fremtidens medicinpriser.

I hvert tilfælde har det nu vist sig, at hun har vundet på teknisk knockout over Ida Sofie Jensen, direktøren for Lif, i årets forhandlinger om priserne de kommende fire år. Denne gang blev det til samlet reduktion af listepriserne på 15 procent, heraf er 2,5 procent dog Løhdes værk. 

Men det er en historisk attraktiv aftale for sundhedsvæsenet – måske er det ligefrem også en slags verdensrekord. Der er næppe et land i verden, som har kunnet præstere en tilsvarende rabat. 

Ovenikøbet er aftalen så sindrigt indrettet at den slutter i starten af 2023, og derfor kan sundhedsvæsenet nå at forhandle endnu en prisreduktion ind i det år, og derved kan prisreduktionen sagtens ende med at blive 17-20 procent.

Og meningen med det hele er såmænd at give mulighed for at finansiere ny innovativ medicin, f.eks. på kræftområdet eller på området for de kommende og meget dyre lægemidler til neurologiske lidelser. 

Som en tillægsgevinst sikrer den nye aftale, at listeprisen på ny sygehusmedicin ikke må overstige den gennemsnitlige pris i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Irland og Østrig. 

Derfor burde kritikken af priserne i Danmark forstumme – det er ikke dyrere i Danmark end i lande, vi normalt sammenligner os med. 

Men den fabelagtige aftale druknede fuldkommen i, at Dansk Folkeparti samtidigt - og ganske overraskende - indvilgede i at sætte tobakspriserne op og derved sikre et yderligere provenu til sundhedsvæsenet på et par mia. kr. Men hvor prisaftalen med ministeren og industrien er en realitet - penge i kassen - så er initiativet fra DF bare et forslag, som ovenikøbet næppe bliver til noget i den form.

Og dette er et parti, der netop har gennemtrumfet en række tiltag i en transportaftale med regeringen om en masse tossede initiativer - f.eks. 400 mio. kr. til en omfartsvej omkring Mariager -  som velsagtens alene skyldes, at trafikordføreren fra Dansk Folkeparti kommer netop fra Mariager. Men dette er altså penge, som unddrages sundhedsvæsenet.

Man kunne med større ret påstå, at forslaget om at sætte tobakspriserne op i virkeligheden finansierer Dansk Folkepartis spøjse trafikpolitiske indfald. 

Nu foreligger der ikke beregninger for, hvad prisaftalen mellem sundhedsministeren, regionerne og Lif egentlig kommer til at betyde rent økonomisk – og det er en dum fejl. Men aftalen fortjente med garanti omtale i TV-nyhederne. Denne gang er det trods alt ikke danskerne selv – eller rygerne - der betaler prisen, men derimod medicinalindustrien. Samtidig indvilger industrien også i, at der lægges et loft over priserne på medicin på apotekerne. Det turde være en bedre gave. Men nej, ikke et ord i de store landsdækkende medier. Ikke ét denne dag.

Derfor sidder man tilbage med en fornemmelse af, at medicinalindustrien ender med et beskedens udbytte af denne temmelig enestående gave til det danske sundhedsvæsen. Dertil kunne man føje et ”igen”. Sådan er det nemlig gået med alle de hidtidige aftaler. Industrien får kun kortvarigt og meget beskeden kredit for sin rabat.

Denne gang – som ellers er historisk - ligner det coitus interruptus. 

Derfor er det fortsat en risiko, at regionerne igen – og gang på gang på gang – vil skyde skylden for kommende fyringsrunder på medicinalindustrien, og tilmed kan man – som det plejer at ske – være, at den til enhver tid siddende sundhedsminister vil holde lav profil og undlade at nævne den gunstige aftale, man har indgået med netop industrien.

Selv den til enhver tid siddende formand for Danske Regioner vil, efter en lille karensperiode, igen tordne mod medicinalindustriens priser og bruge dem som forklaring på fyringsrunder, som regionerne reelt selv er skyld i.

 

 

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift