Nyt input til sundhedsreformen: Fjern psykiatrien fra regionerne

Skrevet d. 24. august 2018

Kampen om sundhedsreformen er skudt ind – og mange byder ind med løsninger. Men endnu har ingen taget fat i langt det største problem med regionernes enevældige position i det danske sundhedsvæsen. Det er nemlig aldrig lykkes for regionerne at få styr på psykiatrien.

Dér har regionerne rent ud sagt spillet fallit. På intet tidspunkt har de vist en ærlig interesse til at prioritere psykiatrien på linje med det somatiske område. Derfor burde regeringens sundhedsreform tage fat på denne enorme skuffelse – og fjerne psykiatrien fra regionerne og etablere en særlig organisation, som tager sig af disse enorme sygdomsområder.

Det er tilsyneladende den eneste vej ud af den mangeårige krise, som psykiatrien befinder sig i – og som jo er så langt, langt dybere end problemerne inden for det somatiske område.

Forklaringen er at politikerne, både på nationalt niveau, og så sandelig også i regionerne, åbenbart mener, at der er flere stemmer i at løse problemer inden for somatikken.

Det er da også dér, at de stærkeste patientforeninger kæmper for deres sygdomsområder, f.eks. Kræftens Bekæmpelse, som jo taler med en meget stærkere retorik – og opnår langt større synlighed og meget mere markante resultater, når det gælder adgang til nye behandlinger, ventetider og personaleressourcer.

Den power er psykiatriens patientforeninger ikke i nærheden af, blandt andet fordi ingen af dem reelt er patienternes foreninger. Snarere organiserer for de pårørende. Og det sløver mulighederne for at slå igennem. Dermed ikke forstået at der ikke knokles på for at opnå forbedringerne – muligheder er bare ikke de samme.

Heller ikke psykiatriens lægevidenskabelige selskaber har samme power som andre specialer. Enigheden er meget mindre, og derfor har psykiatrien ikke samme entydighed, som somatiske områder er præget af.

Derfor slipper politikerne nemmere fra det, når de ikke kæmper for psykiatrien.

Bevares, der kæmpes naturligvis. En hel del politikere er parat til at skrue op, men et fåtal er parat til at acceptere, at det nødvendigvis må ske på bekostning af somatikken.

Hvis psykiatrien blev samlet i én organisation, med sin egen ledelse, sin egen politiske bestyrelse og – indlysende – sine egne bevilliger, så ville skævridningen straks blive afsløret, og så var fundamentet skabt for at give psykiatrien et løft.

Se, det vil være et fornuftigt at få løst med sundhedsreformen.

Bare der dog var stærkere politikere, der ville tage den sag op – eller endnu lettere, at Lars Løkke Rasmussen og Ellen Trane Nørby bare gør det - fordi det er vejen frem for nogle trængte patientgrupper.

Endnu kan man håbe.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.