Mølbak skal ikke skånes

Skrevet d. 20. november 2020

Granaterne flyver lavt i minkskandalen. Man kan frygte, at Statens Serum Institut (SSI) helt undgår opmærksomhed, og det vil være lidt af en katastrofe.

Helt centralt i denne skandale befinder Kåre Mølbak sig nemlig. Hans og instituttets rolle skriger på at blive endevendt.

Minkskandalen handler mere end noget andet om en regering, faktisk en statsminister, som har følt sig løftet over demokratiske spilleregler. Magtfuldkommenhed er ordet. Men magtfuldkommenhed forudsætter rygklappere, og de allerværste i den kategori er de faglige medløbere, og dér kommer Statens Serum Institut ind i billedet, anført af sin faglige direktør Kåre Mølbak. 

Meddelelsen var vist overraskende for de fleste, da selvsamme Kåre Målbak for nylig meddelte, at han går på pension.

Timingen var under alle omstændigheder dybt mærkværdig. Mølbak kunne vel have ventet nogle uger med sin selvvalgte pensionering eller have nævnt det måneder i forvejen. Men nej, det skulle være nu, og det førte så til, at dagbladet Politiken ristede et heltekvad over ham. På de kanter er man superbegejstret for Kåre Mølbak. Men Politiken er jo også systemets avis, og Kåre Mølbak er og bliver systemets ekspert.

Kåre Mølbaks eftermæle er for evigt knyttet til coronakrisen, men han har også spillet en uhyre rolle for Danmarks håndtering af HPV-vaccinesagen, og i begge sager har hans indsats i sjælden grad taget udgangspunkt i systemet. Mølbak indretter sig. I begge sager har hans rettesnor været, at borgerne trænger til en fast hånd.

Fra første færd i coronakrisen har han været Mette Frederiksens loyale ekspert. Da pressen begyndte at snage i, hvem der havde givet hende den faglige opbakning til forårets nedlukning, fik hun problemer. Der var nemlig ingen myndigheder, som bakkede op om regeringens beslutning. Pressen granskede korrespondancen mellem parterne og tjekkede referater - uden at finde statsministerens alibi.

I den situation kom Kåre Mølbak regeringen til undsætning med en ren redningsaktion for Mette Frederiksen. I en mail til Politiken skrev han, at han havde bakket op om beslutningen om at lukke Danmark ned 11. marts. Der var ganske vist intet i korrespondancen, som kunne dokumentere det og heller ingen referater. Men Mølbak var altså enig, og så red regeringen den første storm mod håndteringen af coronakrisen af (se sagen på Politiken her).

Kåre Mølbak gik da også all-in på systemets barske håndtering af coronaen i den første fase, ja, faktisk gik han alt for langt, da han frarådede, at raske børn skulle lege sammen under epidemien. Den melding rystede selvfølgelig en hel generation af børneforældre. Det var da også en vanvidsmelding, og han blev sat alvorligt på plads af Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm (se mere om sagen her).

Men han tog vist kritikken let – han havde dog bidraget til, at få danskerne til at forstå, at denne corona skulle tages alvorligt, og han havde bakket op om Mette Frederiksens strategi. At det samtidig havde jaget en frygt i alle småbørnsforældre betød mindre.

I den aktuelle optrapning af krisen i forbindelse med smitten fra mink er Kåre Mølbak igen gået langt i sin loyalitet overfor regeringen. I forbindelse med det nu historiske pressemøde 4. november eskalerede SSI’s faglige direktør risikoen til et niveau svarende til Wuhan, selveste arnestedet for coronavirussen.

”Worst case-scenariet er, at vi får en pandemi, der starter forfra i Danmark,” sagde Kåre Mølbak. 

Den dramatiske risikovurdering er siden blevet jordet eftertrykkeligt af andre eksperter – og det i et omfang, så man virkelig må undre sig over, at Kåre Mølbak ikke involverede internationale eksperter i sin risikovurdering – ja, og andre danske eksperter, f.eks. Lægemiddelstyrelsen, som ikke delte hans sortsyn.

Den vej gik han ikke, og så kunne han bakke fuldblods op om Mette Frederiksens strategi.

Nu dukker kollegernes kritik så op, fordi det viser sig, at Kåre Målbaks tropper i SSI i måneder har undladt at indvie andre eksperter i ind- og udland i de data, som Danmark måtte have fundet om minksmitten.

Derved blokerede Kåre Mølbak for andre eksperters vurderinger – og andres forslag til løsninger – foruden enhver kritik af regeringens strategi.

Den røde tråd i Kåre Mølbaks virke er ønsket om at bakke op om systemet – han er altid parat til at gå langt for at få borgerne til at følge eksperternes anvisninger. Den linje forfulgte han med succes i 1. fase. I 2. fase gik det galt, og han har sin særlige aktie i, at Mette Frederiksen og hendes regering gik alt for vidt alt for hurtigt.

Det er ikke nyt, at Kåre Målbak går for langt i sin særlige opdragelse af danskerne. Det gjorde han nemlig også i en anden alvorlig krise, nemlig HPV-krisen, da vaccinen stille og roligt mistede sin opbakning, systematisk banket tilbage af mistro og frygt, og Danmark pludselig mistede opbakningen til programmet, som jo har SSI som omdrejningspunkt.

Dengang valgte Kåre Mølbak at banke de frygtsomme tilbage i folden med en analyse, som SSI foranledigede udarbejdet. Den viste, at de piger og unge kvinder, som afviste vaccinationsprogrammet, allerede havde et betydeligt overforbrug af praktiserende læger og hospitaler. Indirekte blev det antydet, at pigene var hypokondere, deres ildebefinder var opfundne. Og det blev så til en strategi for at få de unge mennesker tilbage i folden.

Det blev desværre katastrofalt. Tilslutningen til vaccinationsprogrammet fortsatte med at falde. Men den frikendte systemet. 

Den linje blev også Kåre Mølbaks i 1. fase. Danskerne skulle bankes på plads og systemet frikendes. Og linjen blev fortsat i 2. fase, og der gav den – måske – anledning til den offensive linje, som førte til den barske håndtering af risikoen fra mink.

Derfor burde Statens Serum Instituts indsats gå efter i sømmene. Det bør ikke accepteres, at en myndighed som Statens Serum Institut reduceres til en vindbøjtel, der er til fals for magtfulde politikere. Meget tyder på, at Kåre Mølbak har trukket instituttet i forkert retning.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.