Mens højkonjunkturen raser, fravælger Danmark lægemidler på grund af økonomi

Skrevet d. 31. maj 2018

Så faldt Medicinrådets domme over en hel stribe af nye lægemidler, og de faldt hårdt, især hvad angår primær progessiv sclerose og visse patienter med muskelsvindsygdommen SMA - og i mindre grad hæmatologien. Til gengæld var der gode nyheder til kræftområdet og astmapatienterne.

Endnu er det uvist, hvor meget Medicinrådet faktisk nåede i gennem på sit kolossale program for mødet, og derfor ved vi heller ikke, hvor mange sager der udskydes.

 
Til gengæld er der grund til at rose Medicinrådet for hurtigheden, når det gælder om at orientere offentligheden om de vigtigste beslutninger. De ankom nemlig til Medicinrådets hjemmeside allerede få timer efter mødet. Derfor slipper alle involverede parter for den ulidelige ventetid på referatet, som først udsendes efter 14 dage.
 
Afvisningen af Ocrevus til primær progressiv sclerose var en decideret overraskelse. Her var for første gang et lægemiddel til en patientgruppe, der ikke haft lægemidler før. Ocrevus havde ovenikøbet en aftale på plads med Amgros. Men Medicinrådet vurderede altså, at Ocrevus ikke har tilstrækkelig merværdi. Rådet vurderer også, at evidensen bag lægemidlet er svag.
 
De vurderinger suppleres af den sundhedsøkonomiske analyse, hvor Medicinrådet konkluderer således: "Behandling med ocrelizumab er forbundet med betydelige meromkostninger sammenlignet med ingen sygdomsmodificerende behandling. Medicinrådet finder ikke, der er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de omkostninger ocrelizumab forventes at have."
 
Mon ikke netop den økonomiske vurdering har vejet særligt tungt i denne sammenhæng.
 
Af samme grund kommer afvisningen af Ocrevus med garanti ikke til at gå stille af. Scleroseforeningen er allerede på barrikaderne, og snart dukker også læger op, som vil presse på. 
 
Meget tyder på, at gassen går ud af oprøret omkring Spinraza. Medicinrådets beslutning åbner mulighed for, at yderligere 10-12 børn kan komme i behandling, 
 
Den beslutning er Niels Illum, neurologisk overlæge på børneafdelingen ved OUH, tilfreds med, og han er en vigtig lægelig opinionsdanner på området, og derfor vil lægerne med stor sandsynlighed ikke protestere.
 
Medinrådets tredje afvisning ramte lægemidlet Besponsa til en lille gruppe af patienter (5-10) med lymfatisk leukæmi, men Medicinrådet åbner dog mulighed for kandidater til allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Af samme grund vil protesterne nok ikke blive højlydte.
 
Tilbage står, at et af verdens rigeste lande, som befinder sig i historisk stærk højkonjunktur, og hvor politikerne kun snakker om skattelettelser, fravælger lægemidler, som meget svage patienter kunne have gavn af, og fravalget skyldes i høj grad økonomi.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.