Medicinrådet gambler med Folketingets principper

Skrevet d. 20. februar 2018 i kategorien Medicinrådet

Alarmklokkerne burde bimle og bamle i mødelokalet for Folketingets sundhedsudvalg.

Med sin dobbelte afvisning af Spinraza, først på grund af pris, siden på grund af dokumentation, har Medicinrådet højst sandsynligt forbrudt sig mod flere af de syv principper, som Folketinget har forlangt, at Medicinrådet skulle opfylde. Både formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), og SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen har ifølge Avisen Danmark bebudet, at de går ind i sagen.

Folketinget gjorde det i sin tid klart, at Medicinrådet kun kunne accepteres, hvis beslutningerne træffes på et fagligt grundlag. Men i Spinraza-sagen kan man i høj grad sætte spørgsmålstegn ved fagligheden i beslutningerne.

Det står klart, efter de læger, som faktisk har forstand på behandling af patienter med muskelsvind af SMA-typen, forklarer, at Medicinrådet på en række punkter end ikke har opsøgt deres faglige vurdering.

Medicinrådet har dog tilladt protokolleret brug af Spinraza, men kun til to typer af patienter, nemlig præsymptomatiske spædbørn og en særlig patientgruppe med SMA Type I. Netop for de patienter er der evidens for effekten. Det er imidlertid ikke det samme, som at lægemidlet ikke virker for andre patienter.

Blandt SMA-ekspertene er overlæge ved Rigshospitalets Neurocenter, Peter Born, og hans kritik lyder således: ”Hvad enten man har type I, II eller tre er det jo samme sygdom, og når behandlingen virker på den ene gruppe, er der grund til at tro, at den også virker på de andre. Man har ingen dokumentation for behandlingens effekt på de børn, som er et halvt til to år gamle, men det betyder ikke, at det ikke virker på dem, det er bare ikke undersøgt. Når det virker på de helt små og dem over to år, hvorfor skulle det så ikke også virke på dem, der er en halvt til to år?”

Efter Peter Borns opfattelse levner processen i Medicinrådets sekretariat ikke plads til en ordentlig vurdering af lægemidler til sjældne sygdomme, hvor der i sagens natur er begrænset evidens.

Medicinrådets håndtering stritter også imod Folketingets femte princip, som drejer sig om ”Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin”. Her slår Folketinget fast, at ”Danmark skal fortsat være et af de lande, der hurtigst ibrugtager nye lægemidler, hvor der er dokumenteret mereffekt.” Men efter Sverige og Norge har sagt ja til at anvende Spinraza, akkurat som Frankrig, Spanien og Tyskland, lever Danmark altså ikke op til Folketingets ambitioner. Ifølge producenten Biogen er rabatterne i Danmark de samme, som der er tilbudt i de lande, som har indført behandlingen.

Endelig er Medicinrådet på kollisionskurs med Folketingets syvende princip om ”Adgang til behandling”, som netop handler om patienter, som Spinraza er rettet mod. Dette princip har dette indhold:

"Der skal sikres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse.”

I denne sag er vi landet i den situation, at de eneste eksperter, vi har på dette område, nemlig de tre læger, som har siddet i fagudvalget, alle mener, at patienterne bør have denne behandling, udfra ”en konkret lægefaglig vurdering.”

Der er sandelig noget at tage fat på.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.