Lovende start på Steno-projekterne

Skrevet d. 12. januar 2018

Langsomt, men temmelig sikkert falder brikkerne på plads for de regionale Steno Diabetes Centre over hele landet – og indtil nu ser det ikke bare rigtigt ud, men decideret begavet.

Region Sjælland har netop udnævnt Lise Tarnow, hidtil forskningschef for Nordsjælland, professor og i mange år tilknyttet Steno i Gentofte, som sin kommende direktør, og i december udså Region Midtjylland sig Troels Krarup, overlæge på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, MEA, Aarhus Universitetshospital, og i øvrigt formand for endokrinologerne, mens region Syddanmark valgte Jan Erik Henriksen, ledende overlæge på Endokrinologisk Afdeling M, som centerdirektør for Steno Diabetes Center Odense.

Men Steno Diabetes Center Copenhagen var jo først – og der valgte bestyrelsen en prominent skalp som direktør for det dominerende center i hele Steno-konstruktionen, Allan Flyvbjerg, indtil da dekan for det sundhedsvidenskabelige område på Aarhus Universitet og med en forid som ledende overlæge for endokrinologiske afdeling i Aarhus, og i øvrigt formand for Diabetesforeningen.

Nu mangler vi bare Steno Diabetes Center Nordjylland, og der er ansøgningsfristen netop udløbet 5. januar, og om en måned er den sag nok også ude af verden. At dømme efter stillingsopslaget leder Nordjylland efter en kandidat som de fire andre centre.

Med disse udnævnelser er der sendt vigtige signaler til sundheds-Danmark, patienterne og lægerne – og industrien, i øvrigt, som følger projekterne med tilbageholdt åndedræt.

For det første skal Steno centrene anføres af læger med betydelig klinisk erfaring, men nok så vigtigt også forskningserfaring. Tænk, hvis man havde valgt DJØF’ere. Det ville have været et skidt signal.

Der er også valgt kandidater med baggrund som endokrinologisk speciallægeuddannelse. Sådan behøvede det ikke at være. Hvis ikke endokrinologerne havde haft kandidater med tilstrækkelig ledererfaring, så kunne andre speciallæger være foretrukket.

For det andet er kandidaterne blandt fyrtårnene på diabetesområdet. Barren sættes altså højt. Steno-projekterne handler ikke bare om drift. De visioner og ambitioner, vi alle har hørt i skåltalerne, skal tydeligvis have en chance. Hverdagen skal vise, om det holder stik.

Der er også lagt vægt på, at kandidaterne har uafhængighed, integritet og faglig bredde. Det er i hvert tilfælde omdømmet for de fire, som er udnævnt. Neutralitet er forudsætningen for projektet, og starten er bestemt godkendt. Om neutraliteten skal tages alvorligt, vil vise sig i hverdagen, og der er i hvert tilfælde ingen tvivl om, at omverdenen vil være supersensitiv overfor enhver slagside mod Novo Nordisk.

Overalt udsender Steno Centrene signaler om et stærkere fokus på patienterne. Steno Centrene er tydeligvis på vej med en helt anden – og lovende - patientorientethed, end vi er vant til i det danske sundhedsvæsen.

Steno Center Copenhagen har også fået sig en bestyrelse, og hvis den sætter standarden for bestyrelserne overalt, så har man også der fået en godkendt start. Formand blev koncerndirektør Svend Hartling og altså ikke en hospitalsdirektør. I det regionale hierarki rangerer Steno Diabetescenter altså lige så højt som f.eks. Rigshospitalet. Novo Nordisk Fonden har ifølge aftalerne med regionerne én plads i bestyrelserne, og i hovedstaden er det blevet fondens egen chief medicical officer, Jannik Hilsted, tidl. cheflæge på Rigshospitalet, og selv diabetolog, og der er også blevet plads til professor Birthe Høgh, som er pædiater og Vice Executive Director for Novo Nordisk Fondens Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet.

Nok så spændende er det, at der er fundet plads til Københavns Kommunes topchef på sundhedsområdet, direktøren for sundheds- og omsorgsforvaltning, Katja Kayser.

Den bestyrelsesmodel skal rulles ud over hele landet, og så er kommunerne pludselig blevet medspillere i regionernes hospitalsledelser. Den indlysende alliance krævede altså indblanding fra en erhvervsdrivende fond.

Steno-projekterne er – bortset fra det historiske Steno Hospital i Gentofte – endnu ikke kommet i gang, men rammerne er ved at blive lagt, og det ser bestemt gennemtænkt ud.

Det bliver spændende at se, hvordan Medicinrådet vil håndtere læger, som har deres udkomme fra hospitaler, som er finansieret af en fond, som ejer landets største medicinalvirksomhed, ovenikøbet bor to af hospitalerne på matrikler i direkte tilknytning til hospitalerne, hvor de to formænd for Medicinrådet residerer: Steen Werner Hansen, direktør i Herlev, og Jørgen Schøler Kristensen, direktør i Aarhus.

Men mest interessant skal det nu blive at se, hvordan tingene kan falde i hak i Region Syddanmark, som jo intet vil have at gøre med medicinalindustrien.

Men det gælder måske ikke industriens penge.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift