Lad os håbe Medicinrådet inddrager nyt studie i arbejdet med ny behandlingsvejledning

Skrevet d. 18. oktober 2021

Nu er det dokumenteret. Den frygt mange har haft på vegne af den danske tilgang til behandling af mange sygdomme, nemlig at starte mildt og defensivt, for så at bygge behandlingen op gradvist – den skader patienterne. Hvis lægerne i stedet greb til tidlig effektiv behandling, kan mange skader undgås, i visse tilfælde også invaliderende skader.

Dokumentationen drejer sig denne gang om multipel sclerose (MS) – men den defensive eskalerende tilgang praktiseres overalt i neurologien, psykiatrien og mange andre specialer.

Dokumentationen fremgår af svensk-dansk-studie, offentliggjort på sclerose-kongressen ECTRIMS. Her dokumenteres det, at Sverige med en mere proaktiv behandlingsstrategi med tidlig højeffektiv behandling til flere giver knap 20 procent mindre handicapudvikling blandt patienterne.

Men nu er det uomtvisteligt påvist i dette studie: Valget af behandlingsstrategi har kolossal betydning for graden af handicapudvikling på nationalt niveau.

Drøftet intenst

Studiet omfatter 2.700 patienter i det svenske MS-register og 2.161 patienter i det danske, og det dokumenterer, at forekomsten af bekræftet EDSS-forværring er 29 procent højere i Danmark end i Sverige, og andelen af patienter, der når EDSS 3 eller 4 (et mål for MS-handicapudviklingen i kroppens fysiske funktioner) er henholdsvis 27 og 26 procent højere i Danmark, som i langt højere grad end Sverige følger en eskalationsstrategi frem for tidlig intensiv behandling.

Studiet kommer netop, som Medicinrådet i Danmark tager fat på at revidere sin behandlingsvejledning for multipel sclerose. Indlysende bør Medicinrådet inkludere studiet i sine overvejelser.

Studiet er blevet og bliver stadig drøftet intenst i Dansk Multipel Sclerosegruppe, og de danske læger har selv været med til at tage initiativ til undersøgelsen. Ifølge lederen af Det Danske Scleroseregister, overlæge Melinda Magyari, bør man hæfte sig ved forskellene mellem de danske resultater og de svenske.

Hendes konklusion er denne:

“I lyset af, at Medicinrådet skal til at se på behandlingsvejledningen, er det godt for patienterne, at vi får evidens på det her. Det betyder ikke, at alle skal behandles med højeffektive lægemidler fra start, det betyder bare, at i Sverige rammer man en bredere gruppe, som faktisk har gavn af højeffektiv behandling.”

Man kan bare håbe på at Medicinrådet er parat til at gentænke den danske strategi. Måske sparer Danmark penge, men patienterne betaler en høj, og nu dokumenteret pris.