Konturer af en skandale tegner sig i sag om bugspytkirtel-operationer

Skrevet d. 15. November 2018

Endnu er det for tidligt at kalde sagen om de manglende operationer af patienter med bugspytkirtelkræft i Aarhus og Aalborg for en skandale. Men vi nærmer os.

I dag ved vi, at der er kolossal forskel på adgangen til bugspytkirtelkræft-kirurgi i forskellige egne af landet. Af landets fire centre er Rigshospitalet og Odense Universitetshospital langt mere parate til anvende operation, end man er på Aarhus Universitetshospital og i Aalborg. Forskellen er så stor, at de to store står for 80 procent af operationerne, og de to andre altså for 20 procent, og så store forskelle er der trods alt ikke på populationerne.
 
Det kan måske synes en beskeden ting. Vi har trods alt set enorme regionale forskelle i behandlingen af mange sygdomme. Mange af dem er tilmed helt og aldeles uforståelige, og bag nogle af forskellene står faktisk de regionale lægemiddelkomiteer, som ikke gør tingene på samme måde. Men netop denne forskel er dødelig. Kendsgerningen er nemlig, at patienter, som afvises til operation, som hovedregel dør inden fem år efter diagnosen, mens alle med lang overlevelse, nærmest uden undtagelse, har fået kirurgi.
 
Og de steder, som opererer få, mangler formodentlig kompetencer til at operere, fordi de netop opererer få. Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner formulerer det sådan her: "Hvilke kompetencer, der præcist mangler i forhold til den store operation på de to hospitaler med færrest patienter, beskriver rapporten ikke, men gør opmærksom på, at det udover kirurgiske kompetencer også kan være kompetencemangler i forbindelse med de postoperative opgaver – for eksempel ’failure of rescue”."  
 
Derfor tegner der sig her konturerne af en regulær skandale, og det bestyrkes af den kendsgerning, at disse regionale forskelle har være kendte i årevis. I de relevante faglige kredse er de også blevet drøftet længe, sikkert også meget højlydt, men tilsyneladende uden noget som helst er sket. Nu aktualiseres sagen af en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse står bag, og som netop er offentliggjort i Ugeskrift for Læger.
 
Dermed er der lagt yderligere byggesten til det, der ligner en skandale, og den bliver reelt fuldbyrdet, hvis ikke Aarhus og Aalborg har virkelig gode grunde til deres adfærd.
 
På Aalborg Universitetshospital forstår man ikke kritikken. Her siger lægefaglig direktør, Michael Brüner Schmidt: "Vi kan ikke genkende det billede, som tegnes i Kræftens Bekæmpelses undersøgelse og i Onkologisk Tidsskrifts artikel om kræft i bugspytkirtlen (Onkologisk Tidsskrift er søstersite til Propatienter, red.). Derfor er vi på nuværende tidspunkt ved at dykke ned i data, så vi er helt sikre på, hvad der er op og ned i den her sag.”

På Aarhus Universitetshospital har lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen tidligere oplyst, at forskellene kan skyldes afvigende måder at registrere pancreascancer på. Men i den aktuelle situation har Jørgen Schøler Kristensen, der er den ene at to formænd for Medicinrådet, og som også er formand for lægemiddelkomiteen i Region Midtjylland, ingen kommentarer til Kræftens Bekæmpelses undersøgelse.

Sundhedsstyrelsen følger sagen tæt, oplyser Helene Probst, centerchef i Sundhedsstyrelsen. Hun hæfter sig ved, at de fire centre skulle have arbejdet med fælles nationale MDT-konferencer. Men andre kilder fortæller, at netop disse konferencer ikke længere fungerer.  
 
Danske Regioner har allerede bekendtgjort, at denne sag skal tages alvorligt, og her afventer Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, forklaringer på, hvordan forskellene kan være opstået. Allerede sidste år gik regionerne i samtale med de fire centre, åbenbart uden resultat.
 
Utvivlsomt følger Kræftens Bekæmpelse også denne sag tæt.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift