Knæk Cancer kan ende med at hjælpe hjertepatienter

Skrevet d. 29. Oktober 2018

Nu er danskerne vågnet op efter en uge med et sandt bombardement af kræfthistorier, og mange, som bekymrer sig om patienter med andre sygdomme, har set på med misundelse.

Men danskernes forkærlighed for at støtte bekæmpelsen af kræftsygdomme – og systemets ihærdige arbejde med at opfinde løsninger, som kan sikre god behandling og opfølgning af kræftpatienter - kan faktisk vendes til at blive til fordel for andre sygdomme, f.eks. hjertesygdomme.

Pointen skyldes Bo Christensen, praktiserende læge, professor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og formand for den arbejdsgruppe, som har udarbejdet vejledningen om forebyggelse og behandling af iskæmisk hjerte-kar-sygdom i almen praksis.

Efter hans opfattelse bør metoder, som møjsommeligt er kæmpet igennem og lanceret til kræftområdet, komme andre patienter til gode. Her tænker han ganske særligt på patienter med iskæmisk hjerte-kar-sygdom, som lige som kræftpatienter har behov for tæt opfølgning hos egen læge, når deres behandling på hospitalet er afsluttet.

I dag er der enorm forskel på, hvordan sådanne hjertepatienter følges op af deres egen læge. Det burde der ryddes op i, så tankegangen fra kræftområdet med velbeskrevne opfølgende forløb indføres også på hjerteområdet.

Bo Christensen siger det præcist: ”Når vi taler patienter, der har fået an alvorlig diagnose, burde det være naturligt, at hospitalerne tager hånd om patienterne ved at følge op på dem og sikre, at de får bestilt tid hos deres egen læge og kommer ind i et forløb her. Og på samme måde burde det være naturligt for alle os alment praktiserende læger at være lidt mere proaktive og gøre vores patienter opmærksomme på, at vi nu overtager kontrollen.” 

Det, han efterspørger på vegne af hjertepatienterne, er den samme omhu, som mange praktiserende læger viser deres kræftpatienter. Når deres diagnose stilles, så får patienterne en henvendelse fra deres praktiserende læge. Så føler patienten, at han har en fagperson ved sin side, uagtet at behandlingen jo foregår på et sygehus.

Den tilgang burde også omfatte hjertepatienter, og så ville patienten også føle at de ikke stod alene, når de forlader hospitalet og almen praksis rent faktisk overtager ansvaret. 

Bo Christensen har endnu en ambition: I dag anbefales det, at den praktiserende læge følger op på deres hjertepatienter - og gennemfører årskontrol med dem. Realiteterne er imidlertid, at de praktiserende læger ikke altid får det gjort. Bo Christensens håb er, at lægernes it-system bygges op, så det automatisk sender en reminder om, at det er tid til årskontrol.

”Der er ingen tvivl om, at vi som alment praktiserende læger har stor interesse i at hjælpe vores patienter med kroniske lidelser og sikre, at de får et godt liv. Spørgsmålet er altså bare, hvordan vi praktiserer det bedst og får det organiseret.”

Og det har han jo fuldkommen ret i.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift