KB og Danske Patienter er ubegribeligt udemokratiske

Skrevet d. 09. marts 2017 i kategorien Medicinrådet

Medicinrådet var på sit seneste møde ikke parat til at efterkomme ønsket fra Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter om at udelukke patientrepræsentanter fra foreninger, som har modtaget støtte fra medicinalindustrien, fra arbejdet i Medicinrådets fagudvalg.

 

I stedet skal patientrepræsentanter leve op til de samme individuelle krav som alle andre i Medicinrådet, og heldigvis for det. Havde rådet givet Leif Vestergaard fra Kræftens Bekæmpelse og Morten Freil fra Danske Patienter ret, ville man med lige så stor ret kunne have udelukket alle læger, som er medlem af videnskabelige selskaber, hvor industrien har købt stande eller på anden måde støttet aktiviteterne.

Men hvorfor i alverden er Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter dog landet i den krigeriske situation, at de vil nedkæmpe de små patientforeningers soleklare ret til at repræsentere patienterne i de relevante fagudvalg. Først og fremmest for at rydde op i de foreninger, som ganske enkelt er domineret af enkelte lægemiddelvirksomheder.

Den kamp kan man have sympati for. Dér er der brug for ordnede forhold, og det bør patienterne, store som små, kunne finde ud af, i fællesskab vel at mærke – og selvfølgelig ikke i Medicinrådet, hvor de små patientforeninger er komplet forsvarsløse al den stund at de slet ikke er repræsenteret.

Det er jo en ubegribelig udemokratisk facon, d’herrer Vestergaard og Freil lægger for dagen, når de orkestrerer det således, at beslutningen skal træffes i det forum – og ikke i et forum, hvor alle de involverede foreninger er til stede. Sikke de hygger sig i de kredse.

Men patientgiganternes direktører har udtrykkeligt også en anden dagsorden, nemlig at sikre, at patientrepræsentanters medvirken til beslutninger om fremtidig behandling aldrig skal kunne miskreditere rådets beslutninger. Og deres pointe er, at det vil ske, hvis de har bare beskeden berøring med medicinalindustrien.

Netop den tankegang er stærkt ubehagelig. Den handler om at mistænkeliggøre relationer til industrien uden relationerne har et betænkeligt indhold. Det ligner grangiveligt retorikken fra Peter Gøtzsche, chefen for Nordisk Cockrane Center, som har kriminaliseret mange dygtige og hæderlige læger med de bedste intentioner ved at mistænkeliggøre deres relation til industrien. I processen har han med netop den strategi ødelagt mange initiativer, som ellers blev prioriteret højt af netop Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter, f.eks. HPV vaccinationsprogrammet og anvendelse af medicin i psykiatrisk behandling. Sådanne interventionen er lagt helt eller delvist øde alene på mistanken om at et-eller-andet kunne være galt.

I den situation kunne man lægge sig fladt ned, og så må enhver berøring med industrien forbydes, og det er den vej Gøtzsche og nu også Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter ønsker at gå. Men man burde i stedet sige rend og hop til den slags spøgelsesforestillinger og så arbejde på, at få mest mulig sundhed ud af lægemiddelvirksomhederne – og det forudsætter en dosis samvær fra parterne, og det omfatter såmænd både patienter og læger. Det bliver man hverken kriminel eller mistænkelig af.

I sin mest produktive form ses det på hospitalernes eksperimentelle afdelinger. Dér prøver tre-enigheden, industri, læger og patienter at udvikle terapier, der dur. Ingen kan mene, at de relationer er andet end frugtbare.

 

Men hvor går grænsen så. Ja, den går i hvert tilfælde ikke der, hvor alt er forbudt. Men hvor så? Det skal patientforeningerne selv finde ud af – og så må man håbe, at foreningerne i fællesskab kan finde ud af at lægemiddelvirksomheder hverken æder børn eller hæderlighed. De kunne måske skele til, hvad lægerne har fundet ud af– der fungerer det åbenbart godt nu.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.