Kan man stole på Kåre Mølbak?

Skrevet d. 07. august 2020

Denne sommer har det regnet med aktindsigtsbegæringer mod landets tilsynsmyndigheder. Pressen har med sjælden ihærdighed arbejdet for at afdække forholdet mellem regeringen og embedsapparatet. Og der er dukket artige sager op, som afslører, at Mette Frederiksen ikke havde myndighederne med sig, da hun lukkede Danmark ned 11. marts. 

Hvis man går direkte til konklusionerne, så må man konstatere, at afsløringerne giver Mette Frederiksen ridser i lakken. Hun har, viser det sig, haft en lemfældig omgang med sandheden, hvis ikke direkte løjet overfor danskerne, når hun sagde, at hun havde myndighedernes opbakning. Men det er danskerne tydeligvis parat til at tilgive hende. Der er stadig folkelig opbakning til hendes linje – uanset, at beslutningerne rent ud sagt alene var politiske og ikke havde gnist af faglige anbefalinger bag sig.

Det henviste hun ellers til på det historiske pressemøde – og derfor havde statsministeren ikke orden i sine papirer, da hun forlangte og fik helt enestående beføjelser – nærmest så landet var i undtagelsestilstand. Således fik hun og sundhedsminister Magnus Heunicke ret til at gribe ind overfor danskernes basale demokratiske rettigheder – og det har hun stadig.

Aktindsigterne afslører, at ingen af de myndigheder, som var involveret eller kunne være involveret i nedlukningen, anbefalede de drastiske skridt, som regeringen gennemførte. Hele raden af eksperter ønskede blødere løsninger. Især Sundhedsstyrelsen frarådede direkte lukningen af skoler og børneinstitutioner. Og den kurs bakkede Statens Serum Institut op om, fremgår det af korrespondance mellem landets to fremmeste institutioner på sundhedsområdet.

Men aktindsigtsbegæringerne har også afsløret et giftigt forhold mellem Statens Serum Instituts fagdirektør, professor Kåre Mølbak, og direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm - og der står Sundhedsstyrelsens direktør tilbage som den ubestikkelige, fagligt stærke rådgiver, som ikke uden videre lader sig blæse omkuld af hverken politikere eller departementschefer, som ellers lagde et uhyre pres på styrelsen for at få opbakningen til nedlukningen.

Til gengæld står Kåre Mølbak tilbage med en flosset troværdighed. Han var parat til at bøje sig for regeringens pres. Gang på gang er han gået regeringens ærinde. Sådan ser det i hvert fald ud.

Denne svækkede troværdighed kan ikke undgå at farve indtrykket af Kåre Mølbaks mest aktuelle anbefalinger, senest at næste fase af åbningen af Danmark bør udskydes. Det initiativ ligner grangivelig en presbold til Sundhedsstyrelsen, som jo konsekvent - og til regeringens kolossale irritation - har arbejdet for en mindre restriktiv strategi. Mølbaks udmelding har selvsagt også betydelige politiske konsekvenser, eftersom blå blok arbejder for en hurtigere åbning af landet end regeringen.

Dermed blev det Kåre Mølbak, som skød debatten om fase 4 i gang, og man kan ikke undgå at få den mistanke, at her går Kåre Mølbak da vist regeringens ærinde igen.

Det ligner nemlig en strategi, som er udtænkt i ministeriet. Send Mølbak afsted med det negative budskab på forhånd, inden de politiske forhandlinger går i gang i næste uge.

Mølbaks troværdighed er især blevet belastet af hans håndtering af selve begyndelsen af den danske nedlukning. Dagbladenes afsløringer viser, at Søren Brostrøm få timer inden regeringens nedlukning direkte advarede mod den voldsomme beslutning. ”... Så kan vi ikke udfra sundhedsfaglige grunde anbefale et sådant tiltag i den nuværende situation,” skrev Søren Brostrøm til Per Okkels, som er departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet.

Helt konkret argumenterede Brostrøm mod lukningen af skoler og institutioner. Ifølge B.T. skrev han således: ”Vedr. spørgsmål om fuldstændig lukning af vuggestuer, børnehaver, dagtilbud, skoler mv., så kan vi ikke ud fra sundhedsfaglige grunde anbefale et sådant tiltag i den nuværende situation. Dette er bl.a. baseret på, at børn ikke er en væsentlig risikogruppe ift. COVID19-sygdom, og derfor heller ikke kan forventes at bidrage til smittespredning i betydende omfang.”

I denne mail tilføjer Sundhedsstyrelsens direktør, at ”ovenstående har været drøftet med fagdirektør, professor Kåre Mølbak, Statens Serum Institut”.

Eftersom Søren Brostrøm har vist sig at være pålidelig, så må man tro, at hans vurdering bakkes op af Kåre Mølbak.

Sådan forholdt det sig vel også, indtil sagen blev politisk belastende for Mette Frederiksen. Så 8. juni – måneder efter – da pressen begyndte at snage i spørgsmålet om regeringens faglige opbakning, sagde Kåre Mølbak i et interview med dagbladet Politiken, at han var ”ret begejstret”, da han 11. marts så, at regeringen ville lukke Danmark. Dermed underløb ham sin kollega i Sundhedstyrelsen.

I samme interview sig han: ”Jeg sagde: Hvad der skal gøres, er op til jer beslutningstagere. Jeg er ikke beslutningstager i det her land, men det, man skal gøre, skal man gøre tidligt. Ellers kan man stå i en situation som i Italien”.

Det var ikke just den besked, Søren Brostrøm fik tre måneder tidligere, i marts. Det er nemlig meget svært at forestille sig, at Søren Brostrøm kan have misforstået det simple budskab.

Det var i denne fase, at Søren Brostrøm pludselig mistede sin faste plads i ekspertpanelerne til regeringens pressemøder. I stedet flankerede Kåre Mølbak hver gang sundhedsministeren - og ind imellem Mette Frederiksen. Heldigvis var Søren Brostrøm ikke til at komme uden om, så han fik sit comeback og kunne give sit bidrag til at skabe troværdighed om de danske initiativer.

Pressen har også afsløret endnu en alvorlig diskrepans mellem Sundhedsstyrelsen og Kåre Mølbak. Denne gang er det Politiken, som står bag afsløringen af spillet i kulisserne i forbindelse med Kåre Mølbaks udmelding 19. marts om legeaftaler. I DR programmet Lægens bord sagde Kåre Mølbak: "Man skal holde afstand – og det gør børn ikke. Så derfor skal man aflyse legeaftalerne."

Den besked var stik modsat, hvad Søren Brostrøm havde anbefalet selvsamme dag på et pressemøde. Dér beroligede Søren Brostrøm forældrene med meldingen om, at "raske børn kan lege med raske børn".

Med den udmelding gik Kåre Mølbak lige frem længere, end regeringen kunne ønske sig - og hans anbefaling gjorde alvorligt ondt på småbørnsforældre, der nu måtte blive utrygge og bange.

Derefter begyndte en større korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, hvor Brostrøms folk tydeligt forsøgte at få Kåre Mølbak til at rette ind. Set med offentlighedens øjne faldt der ro om det meget vigtige spørgsmål dagen efter, da Sundhedsstyrelsen meldte ud, at Seruminstituttet var enig med Sundhedsstyrelsen. Men der findes ikke skriftlig dokumentation for, hvordan Kåre Mølbak skiftede mening. Mest sandsynligt skete det i en telefonsamtale mellem Kåre Mølbak og Søren Brostrøm.

Kåre Mølbak er reelt blevet regeringens foretrukne ekspertrådgiver. Nu er det ham, som Magnus Heunicke og Mette Frederiksen især henviser til. Og han lever i den grad op til deres tillid. Ikke en eneste gang i dette forløb har han turdet mene noget, som kunne gå imod regeringen.

Men kan vi andre også være trygge? Der er grund til at gentage Kåre Mølbaks udtalelse, da han pludselig afslørede, at han imodsætning til Sundhedsstyrelsen blev glad for den hårde nedlukning. Her fortæller han, hvad han meddelte politikerne:  ”Jeg sagde: Hvad der skal gøres, er op til jer beslutningstagere. Jeg er ikke beslutningstager i det her land.”

Men er det en ekspert, vi andre kan stole på? Lægger han sig fladt ned, når han er i selskab med beslutningstagerne, altså politikerne, så er han ikke værd at samle på.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.