Kæmpeproblem for KB - Lungekræftforeningen melder sig ud

Skrevet d. 26. September 2018

Det måtte komme. At en af kræftpatientforeningerne, som ved Medicinrådets tilblivelse blev indlemmet i Kræftens Bekæmpelse, har besluttet at droppe samarbejdet.

Nu er det sket, og Patientforeningen Lungekræft er ikke længere en del af landets mest magtfulde og stærkeste patientorganisation. Den besked har foreningen meldt ud midt under WCLC i Toronto i Canada, verdens største lægevidenskabelige kongres om lungekræft. Udmeldingen vil blive fulgt tæt af de andre såkaldt små patientforeninger på kræftområdet.

Forhistorien med de små kræftforeningers samarbejde med Kræftens Bekæmpelse er kort. Det begyndte da Medicinrådet blev etableret, og det blev et krav fra Danske Patienter (med Kræftens Bekæmpelse på sidelinjen), at nu skulle patientrepræsentanter i fagudvalgene være præcis lige så uafhængige af medicinalindustrien som lægerne. 

Det betød, at de måtte afbryde samarbejdet med medicinalvirksomheder, akkurat som lægerne. Men for de små kræftpatientforeninger fik det stor betydning. Pludselig mistede de deres eneste kilde til finansiering af aktiviteter.

I stedet endte det med at Kræftens Bekæmpelse påtog sig at betale for visse aktiviteter, dog slet ikke på samme niveau, som industrien havde bidraget med – og modydelsen skulle groft sagt være loyalitet over for bevægelsen. Bag kulisserne blev de fleste af foreningerne rasende. Nu havde de ikke råd til spændende større projekter til gavn for deres medlemmer, og samtidig følte de, at de pantsatte deres frihed, f.eks. til at udtale sig til pressen.

Til gengæld lykkedes det Kræftens Bekæmpelse at genskabe roen. Organisationen kunne også sikre, at kræftområdets foreninger talte med én stemme, og det er virkelig vigtigt i en sundhedsverden, hvor mange vil bestemme og endnu flere har meninger.

Med Patientforeningen Lungekræft udmelding er denne pagt brudt. 

Set i et større perspektiv er udmeldingen bare en rynke i verdenshavet. Men sagen udstiller Kræftens Bekæmpelses problem med at repræsentere en kræftsygdom, som ikke er så 'spændende' som f.eks. brystkræft, - den sygdom, der netop nu er omfattet af Kræftens Bekæmpelses årlige kampagne. Så 'populær' bliver lungekræft ikke. 

Ikke at det har noget at gøre med denne udmelding, men Kræftens Bekæmpelses rolle i det ambitiøse Visionsprojekt Lungekræft kan have gjort indtryk. Visionsprojektet, som skulle skabe ny energi i lungekræftområdet, var planlagt til at rulle ud i disse dage, og det skulle finansieres af netop Kræftens Bekæmpelse, men nu ser det ud som om, at det er smuldret. Det ligner en kæmpeskuffelse for lungekræftområdet, og bag den står altså netop Kræftens Bekæmpelse. 

Kræftens Bekæmpelse kunne vælge at ignorere et oprør som dette – og sikkert også de næste, men frustrationerne over samarbejdet med storebror Kræftens Bekæmpelse er betydelig. 

Problemerne med at holde sammen på patienterne på kræftområdet udstiller en af Kræftens Bekæmpelses få udfordringer, nemlig at organisationen reelt ikke er en patientforening. Nej, Kræftens Bekæmpelse er, som navnet meget direkte italesætter, sat i verden for at bekæmpe kræft, altså sygdommene, og det er jo en ganske anden sag end Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og alle de andre foreninger, som kæmper for patienterne – ligesom de små foreninger på kræftområdet. 

Patientforeningen Lungekræft har åbnet ballet, og måske stopper det dér. Men ganske mange af de andre patientforeninger er lige så utilfredse som kollegerne inden for lungekræft. Så denne udmelding kan bestemt hurtigt blive til flere. 

Med mindre Kræftens Bekæmpelse da tager affære og lytter til de frustrerede foreninger. Kanske de har mere forstand på kræftpatienter end selv Kræftens Bekæmpelse.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift