Hvad sker der politikere - pludselig regner det med gaver til psykiatrien

Skrevet d. 27. maj 2019

Man krummer tæerne, når man følger de daglige overbud i den aktuelle valgkamp. Kors, hvor primitivt med den opgejlede konkurrence om at give flest penge til nedslidte danskere, børnehaverne og alle de andre udfordringer, vi alle for tiden bombarderes med, og som nærmest bliver værre og værre.

Længe har man tænkt, at det dog var utroligt, at psykiatrien - vel nok den mest nedslidte sektor i det danske samfund - kunne holdes ud af denne gaveregn.

Man fik det indtryk, at man skulle være enten nedslidt lønmodtager eller barn for at blive opfattet som et rigtigt samfundsproblem, som landet skulle få løst. 

Og sådan er det jo ikke med psykiatriske patienter. De er hverken børn eller lønmodtagere - tværtimod kan psykiatriske sygdomme ramme enhver også befolkningsgrupper, som ingen politikere gider interessere sig for, f.eks. hjemløse.

Men så gik der hul på bylden, og siden har det regnet med gaver til psykiatrien.

Først stemplede sundhedsminister Ellen Trane Nørby ind – hun lovede at prioritere psykiatrien, og hun henviser til regeringens plan som afsætter 2,1 mia. kr. Læs den her:

https://sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Psykiatriplan-Vi-loefter-i-faellesskab-sept-2018/Vi-loefter-i-faellesskab-tilgaengelig-pdf.pdf

Langt det mest interessante i regeringens initiativ er omstruktureringen af den psykiatriske indsats.

Med sin sundhedsreform vil regeringen og Dansk Folkeparti skabe et nationalt sundhedsvæsen. Man kan bestemt diskutere fordelen ved den løsning på det somatiske område. Men på det psykiatriske område er der ingen tvivl om, at der er behov for en jernnæve, hvis regionerne og kommunerne skal arbejde sammen. Ja, måske skal der ligefrem en bazooka til, hvis regionerne og kommunerne skal indse, at de skal spille sammen – og ikke ødelægge det for hinanden. 

Straks efter Ellen Trane Nørby brød isen, meldte socialdemokraterne sig ind med deres plan. Læs den her: https://www.socialdemokratiet.dk/da/politik/psykiatri/

Mette Frederiksen vil f.eks. sætte psykiatrien på finansloven, og det er sørme en god ide – så psykiatrien ikke hvirvles ind i økonomiforhandlingerne, hvor parterne altid med stores smil fortæller, at nu tilgodeses psykiatrien igen. 

Desværre er det med disse gaver fra økonomiforhandlingerne som at stange sin arm ned i en balje vand – mange på hinanden følgende gange - og så kan man bagefter studere effekten.

Hvis psykiatrien kom på finansloven, så kunne det gøre en forskel.

Men i sig selv løser netop den ændring jo ingenting. Så derfor er det selvsagt vigtigt, at Mette Frederiksen er parat til at afsætte en halv mia. kr. til formålet, og det matcher, selvfølgelig, nøje den investering, som den nuværende regering har afsat til sin psykiatriplan.

Socialdemokratiet vil også indføre gratis psykologhjælp til børn og unge. ”Det skal blive gratis for alle i aldersgruppen 6-18 år at få psykologhjælp, hvis man lider af let til moderat angst og depression og har fået en henvisning fra egen læge.” 

I dag har børn og unge – ufatteligt nok – ikke adgang til gratis hjælp af den type. Der skal man være ældre end 18 år. Til gengæld er der lange ventetider også til psykologer – så der er slet ikke kapacitet til den akutte indsats. Derfor er den gave, for nærværende, gratis. 

En anden – på overfladen – god ide skaber begejstring blandt psykiatere. Nøjagtig som med almen praksis og mangelproblemerne dér, vil socialdemokraterne tvinge psykiatrien ind i lægernes uddannelse. Om den idé – og idéen med almen praksis - har gang på jord, vil vise sig. Det er trods alt ikke hverdagskost, at det bliver et regeringsanliggende, hvordan universitetsuddannelser skal sammensættes. Tvang skaber ingen begejstring i universitetsmiljøet.

Stor set alle partier i Folketinget har nu meldt ud, at de også støtter en oprustning af psykiatrien. Dansk Folkeparti er ligefrem blevet fornærmede over dette mylder af gaver til psykiatrien. Partiet mener, at konkurrenterne har stjålet deres idéer, og det er vist nok ikke helt galt. 

Hvad skal man så vælge på dette overdådige gavebord? 

Tja, først og fremmest er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at den pludselige opmærksomhed om psykiatrien nok især hænger sammen med en tydelig oprustning af journalistisk dækning af psykiatrien - især på DR og TV-avisen. Medierne sætter dagsordenen, og det har de også gjort i denne sag.

Derfor er der vel grund til at tro, at de partier, som ankom sidst med deres bud på en psykiatri indsats, nok også er mest halvhjertede.

Bedømt med de alen er Socialdemokratiets udspil bestemt mindst dybfølt. Mette Frederiksen har spillet ud med flere velfærdsplaner, og ingen af dem indeholdt initiativer på vegne af psykiatrien. 

På det punkt har regeringen udvist markant mere rettidig omhu. Psykiatriplan 2 er fra september 2018, faktisk undfanget uafhængigt af den aktuelle valgkamp. Den indeholder også den mest markante og gennemgribende ændring, nemlig etableringen af et nationalt, psykiatrisk sundhedsvæsen. Det vil nok kunne gøre en forskel, for så vil Folketinget ikke længere kunne skubbe ansvaret for elendighederne videre til regionerne, sådan som det sker i dag.

Det problem løser Socialdemokratiets plan ikke – den fastholder en struktur, som har spillet fallit.

Til gengæld går Mette Frederiksen et skridt i den rigtige retning ved at stille i udsigt, at psykiatrien skal på finansloven – altså have en særlig bevilling.

Så valget er frit, hvis psykiatrien ligger én på sinde. Men snart kommer alt til at handle om at holde politikerne fast på deres udspil, og det er vist vigtigere, end hvor krydset sættes.