Haves: Rødglødende protester - Ønskes: Uvildig kulegravning

Skrevet d. 12. januar 2017 i kategorien Politik

Det danske sundhedsvæsen har krav på en kulegravning – vi behøver en uvildig ekspertkommission, som kan kulegrave økonomien på hospitalerne, og som kan afdække konsekvenserne af produktivitetskravet på to procent - og som fremfor alt kan udvikle nye måder at holde sundhedsudgifterne i kontrol.

Situationen er uholdbar, når regionernes fem formænd går sammen om en protest over økonomiaftaler, de selv har indgået – og i processen får de talt det danske sundhedsvæsen ned i et dybt hul, hvor danskerne kun kan få det indtryk, at de og deres pårørende ikke længere kan være trygge ved at blive indlagt på landets hospitaler.

Det er jo prisen for Bent Hansen og hans kollegaers rødglødende protester. De vil åbenbart ikke længere tage ansvar.

Naturligvis har lægerne og sygeplejerskerne omgående at klappe til, da lejligheden bød sig, og de kunne gå sammen med deres arbejdsgivere om en protest over produktivitetskravene. Og i den forbindelse er der skruet yderligere op for udstillingen af sundhedsvæsenets elendigheder.

Protesterne underbygges af meget synlige aktioner derude i virkelighedens sundhedsvæsen. Pludselig siger en af de mest feterede læger herhjemme overhovedet, klinikchefen på Rigshospitalets fødeafdeling, Morten Hedegaard, sin stilling op i protest over besparelserne, og siden dukker en af landets førende ortopædkirurger op og fortæller, hvordan han og hans kollegaer gennemfører enorme kirurgiske indgreb alene fordi det gavner produktiviteten og afdelingernes økonomi.

Hele dette show får selvfølgelig fuld medieopmærksomhed. Oftest som tophistorier i de store landsdækkende medier, og indslagene blev ledsaget af kommentarer fra eksperter, der underbygger, at sundhedsvæsenet nu er sønderskudt.

Ikke overraskende bruger oppositionen lejligheden til at drille regeringen. Så S, DF og SF har straks meldt sig ind i klubben, der mener, at produktivitetskravet skal opgives og at det sygehusene præsterer savner kvalitet. Endnu har ingen af dem har dog været i stand til at formulere et alternativ.

Der er vi nu.

Og realiteterne er, at patienterne er blevet gidsler i regionernes, fagforeningernes og oppositionens kamp for at få flere penge, og det er rent ud sagt usmageligt.

Vordende mødre må være skræmt fra vid og sans, hvis de er så uheldige at skulle føde på Rigshospitalet. Dér er kvaliteten åbenbart så elendig, at chefen afmønstrer. Patienter som skal have kunstig hofte eller knæ må også være alvorligt bekymrede for om de skal gennem alverdens pinsler alene på grund af hospitalets økonomi.

Derfor er der et akut behov for en gennemgribende ekspertanalyse. Ingen af dem, der råber op, er uvildige. De har alle sammen deres dagsordner. Vi behøver eksperter med indsigt og integritet til at kigge de økonomiske forhold efter i sømmene. En del af eksperterne må nødvendigvis hentes i udlandet – ellers får vi ikke den nødvendige uvildighed og kvalitet.

Kommissionens opdrag skal være, at afdække konsekvenserne af produktivitetskravet. Er det en trussel mod kvaliteten?

Kommissionen skal se DRG-systemet efter i sømmene. Skævvrider dette system vores sundhedsvæsen og skaber suboptimering?

I den forbindelse skal eksperterne afdække, om vores sygehuse virkelig ser stort på patientsikkerhed for at sikre produktivitet og for at sikre afdelingerne og hospitalerne størst mulige betaling, sådan som der er blevet udstillet de seneste uger.

Vi behøver også eksperternes vurdering af, om supersygehusene egentlig vil kunne levere den forudsatte kvalitetsforbedring af behandlingen af patienterne, og nok så vigtigt, om de nye sygehuse kan løfte produktiviteten.

Den kulegravning kan danske eksperter ikke gennemføre uden hjælp udefra. Vi behøver analyser med troværdighed og med en soliditet, så politikerne også tager dem alvorligt.

 

Og vi behøver dem i en fart.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift