Hæmatologien behøver hjælp

Skrevet d. 09. november 2017

Fronterne er trukket skarpt op i den puniske krig, der netop nu udspiller sig i det hæmatologiske verden.

Den aktuelle anledning blev en artikel i Dagens Medicin, som præsenterede Vejle Sygehus som den store vinder, når det gælder behandling af myelomatose her til lands. Konklusionen var baseret på den seneste årsrapport fra myelomatosedatabasen, som ifølge lægeavisen viser, at overlevelsen i Vejle ”stikker af” sammenlignet med resten af landet. Avisens forside prydedes af Torben Plesner, den ledende overlæge på Hæmatologisk Afdeling i Vejle.

To dage efter kom svaret fra resten af de hæmatologiske afdelinger. I et debatindlæg i selvsamme Dagens Medicin underskrevet af cheferne for samtlige andre afdelinger på området, i sig selv ganske opsigtsvækkende. I indlægget afviste de Dagens Medicins konklusioner fra en ende af, og i uhørt barske vendinger.

Den centrale pointe i indlægget lyder således:

”Rapporten for 2016 viser en meget overraskende stigning i antallet af patienter, som får stillet diagnosen i Vejle. Faktisk er antallet steget med 74 pct., fra tidligere 24-27 om året til 47 i 2016. Denne stigning er overraskende og udgøres formentlig af ikke behandlingskrævende patienter. I 2015 havde Vejle 18 patienter med behandlingsbehov.”

Stærkere anklager kan læger næsten ikke rette mod hinanden.

Tonen er uforsonlig, og konfrontationen må være opslidende, sikkert for alle parter.

Derfor er det også begavet af direktøren for Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard, at arbejde for at få parterne til at arbejde sammen. Men først ønsker han dog, at der ryddes op i de registreringsforskelle og metodeproblemer, der er mellem hæmatologiske afdelinger, og som umuliggør sammenligninger mellem afdelingerne.

Han mener at RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, skal sættes ind på opgaven, og helst i samarbejde med det faglige miljø, for at få skabt sammenlignelighed. Om nødvendigt må andre kræfter sættes ind, eventuelt internationale eksperter.

RKKP har allerede i forbindelse med netop denne årsrapport ydet en indsats for at forbedre sammenligneligheden. Det har også ført til forbedringer i den nye rapport i forhold til året før, men enigheden er altså, som det turde fremgå, i den grad endnu ikke skabt.

Men RKKP´s direktør, Jens Winther Jensen, er ikke desto mindre parat til at gøre endnu et forsøg. Skulle det glippe, så er det en mulighed at gennemføre en såkaldt audit, hvor fagfolk udefra får adgang til at gennemgå de hæmatologiske journaler med henblik på at skabe sammenlignelighed og anvise veje, som kan sikre ensartet registrering i fremtiden.

Helst skal en sådan audit gennemføres i fællesskab. Men kan det ikke lade sig gøre, så må ledelsesniveauet over afdelingerne insistere på, at dette arbejde sættes i gang.

Det ville være lykkeligt, om denne sammenlignelighed kunne skabes, og hjertens gerne udvirket af RKKP. Formålet med disse årsrapporter er jo at skabe værktøjer, som kan anvendes til at forbedre kvaliteten af arbejde med de hæmatologiske patienter.

I mange faglige miljøer er databasearbejdet en drivende kraft i arbejdet med at forbedre arbejdet. De er – grebet rigtigt an – kilde til betydelig energi og masser af inspiration. For en hel del specialer er de ligefrem det, der kitter tingene sammen og skaber behandling i verdensklasse - og i øvrigt arbejdsglæde og stolthed over fælles forbedringer.

Man kan kun krydse fingre for, at de ansvarlige vil arbejde for, at dette projekt lykkes.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.