Der er gået inflation i guidelines

Skrevet d. 17. september 2019

Tiden er inde til at dekretere et stop for guidelines, som ikke har bred opbakning fra alle relevante parter.

Bredden på diabetes-kongressen EASD i Barcelona er blevet langt større - mens diabetesstudierne i gamle dage som en selvfølgelighed rettede sig til endokrinologerne, så retter de sig siden 2016 også til kardiologerne, og siden slutningen af 2018 også til nefrologerne.

Alt sammen er såre godt og bestemt værd at fejre.

Problemet er, at nyhederne fra kongresserne først bliver til realiteter og kommer til gavn for patienterne, når de udmøntes i guidelines og vejledninger - og dér opstår problemerne. Allerede i dag er speciallægerne herhjemme i Danmark usynkroniserede. Endokrinologerne kan sagtens være foran almen medicinerne i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), og det kan tage lang tid at få vejledningerne koordineret. Det har såmænd altid været et problem. Men nu er andre danske organer på vej ind. Medicinrådet bekendtgjorde pludselig, at nu ville prioriteringsorganet også lave vejledninger på andre områder, og type 2 diabetes skulle være den første. Det gik i vasken - men, tro mig, snart vil Medicinrådet igen dukke op dér.

Dertil kommer andre kilder som også føler, at de skal præge udviklingen. Helt konkret har regionerne - med kolossal effekt - meldt sig ind i krigen om at bestemme. Senest har Region Hovedstaden lanceret sin egen behandlingsvejledning om behandling af patienter med alvorlige hjerteudfordringer, og Hovedstaden har helt andre anbefalinger end endokrinologerne og almen medicinerne. Samtidig har Region Sjælland - bare som et eksempel - helt andre anbefalinger end storebror-regionen nordpå.

Jamen, hvad skal praktiserende læger dog tænke.

Det bliver ikke bedre, når de internationale selskaber blander sig. For nylig lancerede kardiologernes europæiske selskab sin egen vejledning, og her fravalgte kardiologerne rask væk metformin til visse af deres hjertepatienter. Måske kommer nefrologerne snart med deres egne anbefalinger, og de kan også afvige.

Herhjemme kan man bestemt ikke udelukke, at Steno Centrene, enten sammen eller hver for sig, kan finde på at formulere sine egne anbefalinger. Det er velkendt, at et arbejde har været i stand.

Der er kort sagt gået inflation i guidelines, og det er direkte ødelæggende for chancerne for at få de konkrete anbefalinger ført ud i livet. 

Hvis man tænker på praktiserende lægers stressede arbejdssituation, så må enhver indse, at det er komplet umuligt at følge med. Ja, de praktiseende læger er allerede stået af. Orker ikke at sætte sig ind i det nye. Man kan se det - i konkret form - på de hjemmesider, hvor praktiserende læger burde søge daglig information - men ikke gør det.

På EASD i Barcelona konsolideres mange af de nye resultater. Det vil vise sig, at de såkaldte SGLT2-hæmmerne faktisk magter at gøre noget ved patienter med hjertesygdomme - og det vil vise sig, at de hver især har deres styrker. Det vil også vise sig, at GLP1 har attraktive gevinster, og da ganske særligt, når de kan indtages i tabletform én gang om ugen. Mange af de resultater, vi er blevet præsenteret for de seneste år, holder faktisk.

Men skal det hele udmøntes i guidelines, så skal konkurrencen mellem de mange organer, som ønsker indflydelse, indstilles. Jo før des bedre. I stedet skal parterne samarbejde. Ellers taber patienterne, hvor de kunne have fået del i alle fremgangene.