Fordobl prisen på smøger og giv os en fedmeplan

Skrevet d. 07. marts 2018

Man græmmer sig, når man læser danskernes nye sundhedsprofil, og især når man ser politikernes reaktioner. Der er ingen idéer, ingen initiativer – altså bortset fra at indkalde kommunerne til møder og sætte ind med forebyggelse. Politikerne på Christiansborg mener nemlig grundlæggende, at danskerne selv er ansvarlige for den forringede sundhed – de skal bare opdrages bedre.

Den Nationale Sundhedsprofil er Sundhedsstyrelsens og Danske Regioners undersøgelse af danskernes sundhedssituation. Flere end 180.000 danskere har i 2017 deltaget, og deres svar dokumenterer, at den danske forebyggelsespolitik har spillet fallit.

Politikerne har lullet sig i søvn ved udsigten til, at det kan lade sig gøre at lokke, kildre og skubbe danskerne til en mere begavet livsform uden smøger, med motion og sunde vaner.

Den optimisme har kvalt alle tilløb til reel debat af løsninger, f.eks. en dramatisk forhøjelse af prisen på tobak. Det er gang på gang blevet afvist. Men det er jo den eneste vej til få nedbragt rygningen i Danmark. Det er bare ikke politisk farbart i Danmark med dramatiske prisforhøjelser på cigaretter. Der er ingen partier med drømme om regeringsmagt, som tør gøre noget ved tobakspriserne, og det virker usandsynligt at skabe brede forlig om netop det punkt.

Men det dur ikke. Politikerne kan ikke tørre den af på borgerne. De er nødt til at tage ansvar, og måske var det en vej at gå at lave en langsigtet plan, som vil hæve priser på tobak til det dobbelte, og hvis det ikke kan være anderledes, så gør det dog over ti år. Bare vi får et initiativ.

Regeringen har lovet en røgfri generation om få år, men det løfte bliver med garanti ikke indfriet med den aktuelle laissez faire tilgang til tobakken.

Undersøgelsen peger på endnu et alvorligt problem, nemlig en vedholdende stigning i andelen af danskere, som har dårligt mentalt helbred. Andelen er steget fra 10 procent i 2010 til nu 13,2 procent. Endnu værre går det for danskernes stress med en stigning fra 20,8 procent i 2010 til 25,1 procent 2017, en nærmest eksplosiv vækst, og værst ser det ud for de unge.

Også på det punkt er danskerne blevet advaret igen og igen. Ikke desto mindre så presser politikerne stadigt mere krævende forløb ind i de unges liv, forcerede uddannelsesforløb, stigende optagelseskrav, foden løftes ikke fra speederen, og det kommer oveni en underliggende tendens i moderne livsstil, som kræver endnu mere, og heller ikke det indtænkes i politiske planer.

Den politiske magtesløshed er imidlertid allerværst, når det handler om overvægt. Det er choknyheden fra årets undersøgelse af danskernes sundhedsprofil. Nu er flere end halvdelen af danskerne overvægtige. Og der er overhovedet ingen løsninger i sigte: Alt er gjort for at få danskerne til at spise sundt og motionere. Der er ikke noget som helst, som har så stærk medieopmærksomhed som netop overvægt. Men intet virker.

Det er skrækindjagende. Specielt, når det med stigende kraft går op for os, at overvægt er kimen til – og ofte også den dominerende forklaring på - virkelig mange sygdomme.

Det efterlader overvægt imellem ubehageligt mange stole, når man ser på det behandlingsmæssige ansvar. I udgangspunktet har endokrinologien bolden, men reelt burde kardiologerne, reumatologerne, psykiaterne, gastrolæger og en del andre lægelige specialer indover, foruden gode kræfter inden for folkesundheden. Læg dertil en masse andre, diætister og terapeuter. Alle vil have del i initiativerne, og derfor er ansvaret spredt på så mange specialer, at ingen for alvor har ansvaret.

Intet sker, intet med effekt.

Det taler for, at alle står sammen om at belyse udfordringerne og udvikle løsninger. I dag findes ingen organisationer, der har det tværfaglige kompetencer og slet ingen, der tør tage lederskabet.

Samtidig er der behandlingsmuligheder undervejs. Allerede i dag er der behandlingsmuligheder, når det gælder type 2 diabetes og overvægt. Der findes lægemidler, som har effekt på både vægt og på blodsukker.

Der er også medicin, som har effekt alene på vægt, også mærkbart, og der er operative indgreb, som har effekt, og som Danmark længe har afvist. Nu er der større åbenhed og villighed til at bruge dette middel.

Det er ovenikøbet givet, at der også snart kommer lægemidler, som har mere mærkbar effekt, og et af dem er ovenikøbet dansk, vi taler om Novo Nordiske nye håb, semaglutid.

Derfor er vi tilbage ved politikernes ansvar.

De skal tage ansvar. Sammen med kommunerne – eller uden. Bare de gør det nu.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.