Evalueringen af Medicinrådet må ikke jaskes igennem

Skrevet d. 28. November 2018

Danske Regioner har endnu ikke offentliggjort sin dagsorden for bestyrelsens møde 13. december, men det er givet, at regionernes formand Stephanie Lose (V) og hendes bestyrelseskammerater skal afgøre, hvordan Medinrådets indsats skal evalueres efter sine første to år.

Selve evalueringen blev lovet forud for Medicinrådets tilblivelse for nu to år siden - men dengang var man ikke klar til at beskrive, hvordan evalueringen skulle foregå. Det er den beslutning, der skal træffes nu.

Desværre tyder alt på, at det danske sundhedsvæsen ikke får en evaluering med nogen som helst kvalitet. Signalerne fra Danske Regioner tilsiger, at formændene Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen kan slippe billigt med en proces, som bare må koste omkring 500.000 kr. Derved slipper man nemlig for at sende opgaven i offentligt udbud.
 
I dagens danske konsulentmarked får man bare ikke meget grundighed fra indforskrevne konsulenter for den investering. Med en skarp forhandling kan det blive til 300 konsulenttimer. Skulle det vise sig at være rigtigt, at Danske Regioner går efter så pauver en løsning, så må man håbe, at Folketinget eller ministeren griber ind.
 
Evalueringen af Medicinrådet er nemlig alt for vigtig til at blive overladt til billige løsninger, hvor regionerne selv bestemmer, hvad der skal stå i rapporten.
 
Derfor skal der også stilles krav til evalueringen. Det vil således være utilstrækkeligt, hvis evalueringen bare omfatter selve Medicinrådet. Nej, evalueringen skal omfatte hele det nye system bag ibrugtagningen af lægemidler i Danmark.
 
På mange punkter leverer Medicinrådet varen. Der træffes - i de fleste tilfælde - gennemtænkte beslutninger. Det store problem er, at rådets beslutninger ikke føres ud i livet. Ét er, at Medicinrådet beslutter, at lægemidler skal indføres på landets sygehuse - de skal jo også ibrugtages, og dér halter det. Disse barrierer skal evalueringen selvsagt analysere - det nytter ikke at stoppe ved Medicinrådets udbakke.
 
Indlysende skal evalueringen i det hele taget undersøge, om Medicinrådet og hele systemet omkring ibrugtagning af ny medicin lever op til Folketingets syvende princip, som slår fast, at lægemidler, som ikke er standardbehandling, godt kan udskrives af læger, som skønner, at deres patienter har behov for dem. Fungerer dette system? Det skal undersøges til bunds. Det er eksempelvis mærkeligt, at medlemmer af fagudvalg, der har anbefalet en bredere anvendelse af et lægemiddel end Medicinrådet endte med at beslutte, ikke afprøver mulighederne med det syvende princip. Men det ser ikke ud til at være tilfældet. Evalueringen skal afdække, hvad der sker.
 
Der er i det hele taget nok at tage fat på. Tag, f.eks. de skrappe habilitetskrav som Medicinrådet indførte fra starten - nu blokerer disse krav for, at lægemidler, som kunne være taget i brug for mange måneder siden, når frem til patienterne. Den slags problemer skal også inkluderes i evalueringen.
 
Det vil også være fornuftigt at se nærmere på, om Medicinrådet virkelig skal tage sig af de smalle lægemidler - burde de ikke tages i brug udenom Medicinrådet, dér hvor der er speciallæger med dyb indsigt i netop deres områder, som bestemmer?
 
Men det allervigtigste er at få syretestet, om vi har fået et system, der magter at træffe de rigtige beslutninger i det lægemiddelmarked, som er lige udenfor vores dør, og som omfatter ekstremt dyre lægemidler, som kan helbrede patienter fra livstruende sygdomme. Et af dem er netop godkendt af EMA. Luxturna hedder det, og der er tale om en genterapi, som kan behandle en sjælden nethindesygdom, der fører til blindhed. Men det koster 850.000 dollar i USA, svarende til 5,6 mio. kr. Et andet, som endnu ikke er godkendt, retter sig mod muskelsvindsygdommen SMA. Det er den sygdom, som Spinraza er rettet mod, og det lægemiddel har Medicinrådet haft en restriktiv indstilling med det resultat, at Danmark blokerer for patienttyper, som godt kan få Spinraza i Sverige og Norge. Nu kommer en ny terapi så, og den skulle have mulighed for bedste fald at helbrede børn med den livstruende sygdom. Den skal injiceres én gang, og så skulle patienterne være helbredt. Men dette lægemiddel kommer til at koste op mod 30 mio. kr.
 
Den slags genterapier ruller snart indover de internationale lægemiddelmarkeder, hvor de kommer til at udfordre alle godkendelsessystemer. 
 
Hvis en evaluering af Medicinrådet skal give mening, så skal den også omfatte sådanne udfordringer - og skulle det blive tilfældet, så er det givet, at det kræver en helt ny økonomisk tænkning i forhold til lægemidler. De er ikke længere en omkostning, som kan budgetteres ved at skrue op med nogle få procent hvert år. I fremtiden er der grund til at tro, at omkostningerne stiger på en helt anden eksplosiv facon.
 
Er Danmark - og Medicinrådet - klar til, at terapierne koster, ikke spidsen af, men en hel jetjager? Hvad stiller Danmark op, og hvad gør Danmark i det hele taget med de dyre lægemidler? Denne evaluering skal kunne være brugbar også i den type overvejelser.
 
Og mens regionerne tygger på den udfordring, er der grund til at se tilbage i historien, ikke til en parallel problemstilling, men én med visse lighedstræk.
 
I slutningen af det 19. århundrede blev bilen opfundet, og de første biler begyndte at køre i Danmark i årene derefter. Hvis Danmark ved den lejlighed havde nedsat et Bilråd med samme beføjelser som det aktuelle Medicinråd, og som skulle kontrollere indførelsen af biler i Danmark, så kørte mange danskerne nok stadig i hestevogn - men vi ville dæleme have sparet kolossale milliardbeløb, ikke bare på biler, men også benzin, og CO2 og tusinder af menneskeliv kunne være sparet.
 
Men Danmark ville ikke kunne udvikle sig på samme måde som udlandet.
 
Nu er medicin ikke biler, ja, sammenligningen er groft fortegnet, men risikoen for at blive hægtet af den internationale udvikling på sundhedsområdet er til stede, hvis ikke vi tænker os om.
 
Også derfor er denne evaluering så vigtig.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift