Endelig et frisk forslag til ny arbejdsdeling mellem hospitalerne og almen praksis

Skrevet d. 23. marts 2018

I dag er der mellem 200-250.000 danskere, som har KOL uden at vide det. Den byrde er så kolossal, at almen praksis hverken kan eller bør have ansvaret for at opspore det enorme antal patienter.

Det sker - og efterhånden oftere og oftere - at ny teknologi, nye devices og nye systemer pludselig kan skabe hidtil upåagtede muligheder for effektivisere sundhedssektoren – og samtidig løfte kvaliteten, indimellem betragteligt.

Meget tyder på, at en sådan ny mulighed er dukket op på KOL-området, en af de mest anstrengende folkesygdomme for almen praksis.

Det er en af landets førende lungemedicinere, Anders Løkke, overlæge ved Lungemedicinsk afdeling ved Aarhus Universitetshospital, der peger på de nye muligheder for at skabe en ny arbejdsdeling. Han foreslår, at almen praksis investerer i bestemte håndholdte devices, som med stor sikkerhed kan måle, hvis deres patienter ikke har KOL.

Disse apparater kan bedømme, om lungefunktionen er normal og derfor ikke har behov for yderligere diagnose eller behandling. Men de kan også fortælle, om der er en anormalitet i lungefunktionen. Det betyder ikke nødvendigvis, at patienten er syg, men den kan bruges til at vise den praktiserende læge, at patienten har behov for en spirometri (lungefunktionsundersøgelse).

Som tingene er i dag er de praktiserende læger fokuseret på andre sygdomme, f.eks. i deres helbredstjek. ”Et helbredstjek består oftest af en blodtryksmåling, måske nogle blodprøver, en måling af blodsukkeret og muligvis et hjertekardiogram, men næsten aldrig en lungefunktionsundersøgelse,” siger lungemedicineren fra Aarhus.

Hans pointe er, at almen praksis skal afholde sig fra at lave spirometrien. Den opgave bør i stedet overlades til regionale klinikker, hvor specialiseret personale kan foretage spirometrien og analysere data korrekt.

Anders Løkkes forslag har allerede paralleller – i dag sender praktiserende læger med største naturlighed deres patienter ud af huset, når man skal bruge f.eks. røntgenbilleder. Den naturlighed mener Anders Løkke må kunne opbygges på lungeområdet.

Aarhus-lægen er overbevist om, at apparaterne og en ny arbejdsdeling vil føre til ”mange flere retvisende resultater, ligesom patienterne vil blive diagnosticeret langt tidligt i sygdommen.”

Anders Løkke er i det hele taget parat til at overtage flere patienter med lungeudfordringer end i dag på de regionale klinikker. Han udpeger en hel stribe af oplagte kandidater til opfølgning på regionale klinikker, f.eks. patienter med lungesymptomer som hoste, åndenød, opspyt, tendens til langvarig forkølelser eller hyppige lungebetændelser og så rygere uafhængigt af, om de har symptomer eller ej. Han går faktisk så vidt som at foreslå, at samtlige rygere - også helt unge – skal tjekkes for KOL.

Han er overbevist om, at patienter, der får at vide, at deres lungers funktionalitet svarer til en 70-årig, og de selv er 20 år yngre, vil føre til, at de stopper med at ryge.

Også det kunne være en rar sidegevinst.

Men lige nu er det et konstruktivt forslag om at skrue på arbejdsdelingen mellem det sekundære sundhedsvæsen og almen praksis, som er det spændende i Anders Løkkes forslag.

Spørgsmålet er bare – hvordan i alverden kommer vi videre med denne sag?

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.