En genialitet: Nu kan patienter få adgang til ny medicin i en fart

Skrevet d. 02. marts 2018

Det ligner en genialitet, faktisk et kæmpeløft for danske patienters muligheder for at få adgang til lægemidler, der dur. Desværre skal man være sundhedsøkonom, ansat i medicinalvirksomhed eller en meget vidende patient for at fatte det.

Langt om længe er det lykkes for medicinalindustrien, altså Lif, at overbevise politikerne om, at det aktuelle regime med de såkaldte individuelle tilskud absolut ikke giver patienter, der har behov for lægemidler, adgang til ny kvalificeret behandling.

Tværtimod holdes patienterne for nar, fordi ingen praktiserende læger orker at sætte sig ind i, hvordan de skal søge om adgang til individuel tilskud, og derfor har det vist sig, at lægemidler, der lander i den dødsdømte kategori, rent ud sagt ikke kommer i (synderlig) anvendelse i Danmark.

Individuelt tilskud er blevet en straffeekspedition for lægemidler, som Medicintilskudsnævnet vurderer vil koste Danmark penge. Så enkelt er det. For så vidt kunne Medicintilskudsnævnet snarere høre til under Finansministeriet – og ikke Lægemiddelstyrelsen.

Det har politikerne nu indset er et problem, og derfor er regeringen gået med til en forsøgsordning, hvor lægemidler kan komme i anvendelse og opnå nemmere tilgængelighed end i dag.

Prisen skal dog betales af lægemiddelindustrien selv. I aftalen kaldes det ganske vist risikodeling, men det er lovligt flot sagt af parterne i aftalen, nemlig Lif og regeringen, sandheden er nemlig, at det er medicinalindustrien, der selv skal betale merudgiften, hvis det viser sig, at sundhedsvæsenets omkostninger overstiger forventningerne.

Men selv det er dog en kolossal forbedring for patienterne. Hidtil har Medicintilskudsnævnet anført af sin formand Palle Mark Christensen, til daglig almen mediciner og klinisk farmakolog, kun undtagelsesvist bevilget generel tilskud til nye lægemidler, som har den mindste risiko for at belaste de offentlige sundhedsbudgetter.

Det har forsinket – hvis ikke direkte forhindret – danske patienters adgang til innovativ medicin, og derfor har patienterne betalt prisen for Medicintilskudsnævnets kassetænkning.

Det er gået ud over masser af lægemidler, som kunne have gjort en forskel. Helt aktuelt har Medicintilskudsnævnet givet en kold skulder til flere lægemidler, f.eks.

- Entresto til hjertesvigt-patienter. Dette lægemiddel har ellers vist overbevisende effekt på både overlevelse og genindlæggelse hos patienter med hjertesvigt. Men det er dyrere end eksisterende behandling.

- Brilique i dosis 60 mg – som anvendes til at forebygge blodpropper hos patienter, som har haft en blodprop i hjertet. Det er også dyrere end det aktuelle lægemiddel – men dog langt bedre.

- Prolia – et lægemiddel som har vist dokumenteret effekt til patienter med knogleskørhed. Også det smed Medicintilskudsnævnet i skraldespanden – og gav individuel tilskud.

Den slags lægemidler har Medicintilskudsnævnet givet individuelt tilskud, og undskyldningen har hver gang været denne: ”Vi vurderer, at der er risiko for, at dette lægemiddel vil blive anvendt til patienter, der ikke har forsøgt billigere behandling med (den billigste behandling)”

Det er der slags lægemidler, som patienterne er blev snydt for. I stedet har politikerne brugt penge på ridende politi og alskens andre projekter.

Nu åbnes der op for en anden tilgang til denne prioritering, og det er en kæmpesejr for patienterne.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.