En gave fra Midtjylland

Skrevet d. 12. februar 2017 i kategorien Prioriteringer

Fornuften råder heldigvis stadig i visse egne af sundheds-Danmark.  

I Region Midtjylland har patienter med prostatacancer i nu over fem år fået deres opfølgning foretaget i almen praksis – og det sker vel at mærke helt uden aftaler af nogen art.

Det er sket uden at hverken bureaukrater eller politikere har grebet ind. Ja, de har tilskyndet til det.  

Det sker også uden at de praktiserende læger betales for deres arbejde. Men det har de altså blæst på, og det er jo et lille mirakel, der næppe kunne være foregået i f.eks. Region Hovedstaden som foretrækker at bekrige almen praksis.

Men hvor fornuften råder, skabes også resultater. Overalt i landet i processen, som skal føre til at almen praksis skal overtage opfølgningen af visse kræftpatienter, gået i stå. Regionerne har ikke vist tilstrækkelig handlekraft, og ingen andre har den tilstrækkelige motivation. Det hele er forsinket med flere år.

Initiativet i Midtjylland har dokumenteret, at samarbejdet mellem hospitalsafdelingerne og almen praksis kan bringes til at fungere, når det gælder kræftopfølgning.

Det dokumenterer også – i levende live – at patienterne er tilfredse og trygge. Men det bedste er velsagtens, at det viser sig, at patienterne kommer retur til hospitalerne, når udviklingen kalder på det, og der fører behandlingen til de samme resultater, som før opfølgningen blev lagt ud til almen praksis. 

Et system, som ellers var omgærdet af tvivl og mistro, har vist sin bæredygtighed, og nu har hele landet en showcase, som kan lægges til grund for opfølgningen overalt.

De læger, politikere og administratorer, der fik dette til at ske, burde have en pris og et skulderklap, og få gader og veje opkaldt efter sig. Forrest til den hæder står overlæge (og alt muligt andet) Michael Borre og folkene på Urologisk afdeling K, Aarhus Universitetshospital, sammen med PLO Midtjylland, som anføres af formand Lise Høyer.

 

Tak skal I have.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.