En attrap bliver sundhedsminister

En attrap bliver sundhedsminister

Skrevet d. 12. februar 2017 i kategorien Stikpiller

Det er er sørgeligt og beskæmmende, at denne regering valgte at gøre Ellen Trane Nørby til vores nye sundhedsminister få måneder inden hun skulle på barsel. Nu er hun så på vej til at blive erstattet af Karen Ellemann, der slet ikke har hverken hjertet eller viljen med sig ind i det embede.

Det engagement har hun investeret i Ligestillingsministeriet, og derfor har Danmark altså fået en attrap som sundhedsminister – man kunne lige så godt have kørt en papmachéfigur ind i ministerkontoret i Holbergsgade i Københavns centrum. Sådan ville en regeringschef aldrig have gjort med posten som finansminister. Utænkeligt. Det ville det også have været med alle andre ministerier af betydning. Men den kategori regnes Sundhedsministeriet åbenbart ikke til hos Lars Løkke Rasmussen.

⊕ Spild: Så fik de skovlen under Varde

Engang ville jeg været blevet ond i sulet, hvis et privathospital som Hjertecenter Varde ville dreje nøglen om. Tænk at smide så mange ressourcer ud af vinduet. Men nu er hospitalet i Varde faktisk lukket – selvom visse aktiviteter er overført til Vejle. Men lukningen er båret af logik. Hjerteplanerne har sejren på den store klinge og der er simpelt hen ikke behov for denne kapacitet, og så måtte det komme. Projektet blev båret af en ægte vilje til at skabe kvalitetsbehandling, der var mindst på højde med det offentlige og i årevis var Hjertecenter Varde en tiltrængt udvidelse af det danske sygehusvæsen. Hadet af mange, men elsket af de patienter, som blev behandlet dér – og Laurids Tørnæs, amtsborgmesteren og Folketingspolitikeren, der kæmpede for ideen. Nu er det slut.

⊕ Svend Hartling dropper sit warfarin-eksperiment

Region Hovedstaden er gået i konkurrence med Region Syddanmark om titlen som landets mest nærige region. Men nu har regionsformanden Sophie Hæstorp Andersens tropper dog besindet sig på et enkelt punkt. Et projekt, som skulle uddanne 500 hjertepatienter årligt til selvstyret warfarin-behandling indtil de dyrere, men langt bedre fungerende NOAK-midler løber af patent om seks år, er opgivet.

Men årsagen er bestemt ikke ærefuld. Når projektet opgives, så skyldes det nemlig ifølge regionens magtfulde, nærmest enerådende koncerndirektør, Svend Hartling, at den økonomiske gevinst er for beskeden. Man kunne vel ellers have håbet, at regionen havde besindet sig af faglige grunde, altså fordi warfarin er en elendig, besværlig og farlig løsning for patienterne. Men træerne gror ikke ind i himlen, hvad angår Svend Hartling. 

⊕ Sjælland afviser Novo Nordisk

Det så ugennemtænkt ud, da Region Sjælland, ene af alle landets regionen, valgte at give en kold skulder til tilbuddet fra Novo Nordisk Fonden om at etablere et regionalt Steno Diabetes Center.  Men hverken begrundelsen eller løsningen er nu tosset.

Når projektet afvises, så er det fordi diabetesbehandlingen i regionen simpelt hen ikke kan samles på én matrikel. Dertil er patienterne alt for spredt og måske også ligefrem umotiverede til at bevæge sig over store afstande for at få behandling og rådgivning. I stedet vil regionen etablere et murstensløst center, som kan håndtere de lokale udfordringer. Løsningen baserer sig på at regionens sygehuse, almen praksis og kommunerne skal håndtere opsporing og behandling, men samtidig søger regionen fondens finansiering til en undervisnings-, udviklings- og forskningsenhed. 

Det samlede projekt skal indgå i et såkaldt visionsoplæg, regionsrådet skal godkende til april og måneden efter af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden. Der er jo god logik, at Region Sjælland vælger sin egen løsning, når den ikke ligner de andre regioner. Bekymringen må være, at netop Region Sjælland også har de største udfordringer på diabetes af alle, og nu lander regionen altså uden for det fællesskab som Steno Centrene kunne tilbyde.

⊕ Fedme: Regionerne angrebet af demens 

Så dukkede Sundhedsstyrelsen op med sin nye kliniske retningslinje for fedmeoperationer, og straks springer Bent Hansen op, sur og tvær og vil have særbevilling til at finansiere styrelsens fagligt velbegrundede anbefalinger om at flere har krav på fedmeoperation.

For nogle år siden skete det modsatte. Dengang gav daværende cheflæge på Hvidovre Hospital, Torben Mogensen, den stik modsatte anbefaling, nemlig at alt for mange bliver fedmeopererede.

Den anbefaling var ikke fagligt velbegrundet, og det vidste alle, sikkert også Torben Mogensen. Men dengang sprang Bent Hansen ikke op, mens han jublede over at få kæmpe besparelser forærende. Fra den kant var der bare tavshed. 

Det har regionerne og deres formand åbenbart glemt. Akkurat som regionerne tydeligvis har glemt, at faglige anbefalinger aldrig skal tilpasses regionernes økonomi, men derimod hjælpe patienter til den mest gennemtænkte behandling. 

⊕ Endnu en bibelsk genistreg fra sundhedspolitikerne

Folketingets sundhedsudvalg må have fået en nærmest bibelsk syn. Først præsterede de i enighed – fra det yderste venstre til det yderste højre – at formulere syv principper for det kommende Medicinråd, og siden har regionerne tumlet med at leve op til kravene.

Nu har udvalget begået endnu en genialitet: Syv principper for brugen af sundhedsdata, og også denne gang har Folketingets sundhedspolitikere – igen i enighed - skabt et nyt udgangspunkt for et projekt, der ellers var kørt fast, nemlig hvordan vi kan håndtere sundhedsdata, så de kan nyttiggøres i alle mulige sammenhænge, ikke mindst forskningsformål. 

Principperne er gennemtænkte, men selvfølgelig ikke operationelle – den del må de, der skal anvende sundhedsdata, selv stå for. 

Man kan kun respektere Folketingets sundhedsudvalg for at engagere sig i løsningen af vanskelige sundhedspolitiske spørgsmål. I gamle dage var den tænkning blevet saboteret, råt og brutalt. Men nu nyder de fremme (og åbenbart især hvis initiativerne rammer det bibelske antal: Syv).

Fundamentet for den måde at praktisere sundhedspolitik skyldes nok en ny bemanding af flere centrale poster på sundhedsområdet. Først kom der en ny sundhedsminister, nemlig Sophie Løhde (V), og hun har valgt den inddragende stil. Man får det indtryk, at den nye sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) er med på idéen. Men kuglerne skabes i ministeriet, hvor embedsværket er begyndt at tænke mere aktivistisk end nogensinde før. Og så har Folketingets sundhedsudvalg fået ny formand, Liselott Blixt (DF) og samtidig har sundhedsudvalget indset, at hvis Folketingets sundhedspolitikere skal have indflydelse på alt det, der ikke er lovgivning, så skal de gribe til andre midler. 

Dermed er fundamentet skabt for en helt ny stil fra Folketingets sundhedsudvalg. For første gang har udvalgets medlemmer, hvoraf mange har tumlet med dette særlige politiske hjørne i årevis og uden indflydelse, fået en helt kontant magt, fordi initiativer skal ske i enighed.

Det er godt tænkt. 

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift