Dybt problematisk, at økonomer og spindoktorer forgyldes, mens lægerne arbejder gratis

Skrevet d. 15. august 2019

Én ting skal Medicinrådet gøre alt for at undgå, nemlig at blive kendt for at forskelsbehandle og favorisere. Alligevel plumper rådet gang på gang i, ikke mindst når det gælder anbefalinger af medicin. Dér er Medicinrådet iskold, når det skræller målgrupper fra.

Nu viser det sig, at Medicinrådet også har problemer med principperne, når det gælder interne forhold. Senest har det vist sig, at Medicinrådet betaler det nye medlem af rådet, sundhedsøkonom Dorte Gyrd-Hansen, 7.500 kr. for hvert møde, som hun deltager i. På årsplan bliver det til tæt på 100.000 kr.

Dermed favoriserer rådet sin sundhedsøkonom i forhold til de læger, som arbejder gratis i rådet eller i rådets fagudvalg. De får nemlig ikke en krone for en ellers meget betydelig arbejdsindsats.

Derfor er de henvist til at bruge deres fritid på disse opgaver - og signalet fra centralt hold i regionerne er altså at arbejdet med medicingodkendelser ikke er synderligt prioriteret. I hvert tilfælde ikke hvis man er læge.

Så er det straks anderledes, hvis man er sundhedsøkonom. Så har Rådet ikke besvær med at finde pengene, og det er da også vigtigt, at rådet får tilført sundhedsøkonomiske kompetencer - det er i den grad tiltrængt, især fordi rådet nødvendigvis må skele til en stærkere sundhedsøkonomisk analyse, når rådet skal vurdere dyrere moderne lægemidler.

Men det forhindrer selvsagt ikke, at lægernes indsats er så langt den vigtigste, og det er urimelig dårlig stil, at lægerne ikke tilbydes en form for betaling for deres arbejde i rådet eller fagudvalgene. 

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) har direkte påtalt forskellen i vilkår for deltagelse i Medicinrådets arbejde ved et dialogmøde med Danske Regioner. Problemet er ikke, at Gyrd-Hansen får et honorar, men på sigt er det en trussel mod rådets succes, at de lægelige medlemmer har svært ved at få regionerne til at betale for deres deltagelse. Sådan formulerer formanden for LVS, Henrik Ullum, sin kritik.

Lige nu boltrer pressen sig i oplysninger om, hvad den nye socialdemokratiske regering betaler for sine såkaldte spindoktorer. Deres aflønning ligger mellem 700.000 kr. og 1,2 mio. kr. Så meget er politikerne altså parat til at betale for at fremstå stærkest muligt i offentligheden.

Men lægerne, som er de egentlige eksperter bag anbefalingerne af ny medicin, de får ingenting. Deres indsats er åbenbart intet værd for systemet.

Indlysende er det ikke holdbart, at læger skal arbejde gratis. Før eller siden bryder det system sammen. Allerede nu har Medicinrådet besvær med at bemande sine fagudvalg - snart bliver det umuligt. Hvem i alverden er parat til at levere en enorm indsats, når andre får betaling for mindre? Det dur ikke.

Derfor gør regionerne - og det er dem, som skal afgøre denne sag - klogt i snart at komme til lommerne.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.