Danmark markant bedre til cancer end England

Skrevet d. 03. september 2018

Det er sjældent, at vi danskere får helt konkret besked på, om at den måde, vi har indrettet vores kræftbehandling på, er velfungerende, gennemtænkt og effektiv.

Men det skete på det imponerende arrangement, Kræftforskningsdage i Odense 30.-31. august, arrangeret af Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) med deltagelse af 450 af landets førende inden for kræftbehandling. Henrik Møller, professor og epidemiologisk faglig leder hos Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) præsenterede dokumentation for, at den danske håndtering af en af de allerværste kræftdiagnoser, man kan forestille sig, bugspytkirtelkræft, er overlegen i forhold til Storbritannien.

Regnestykket ser således ud – og tallene er fra 2016/17:

I England er incidensen af pancreascancer 8000 om året, mens den i Danmark er 900, hvilket korresponderer nogenlunde med befolkningernes størrelse. Incidensraten er 6,3 i England og – lidt højere – 8,5 i Danmark. (Så måske er vi også bedre end briterne til at opdage pancreascancer).

Den store forskel mellem de to lande bliver klar, når man se på 1 årsoverlevelsen, i England er 1 års overlevelsen ca. 20 procent, mens den i Danmark er ca. 30 procent.

Bedømt på denne benhårde parameter er Danmark altså 50 procent mere effektiv end Storbritannien.

Forklaringen er tilsvarende klar.

I England får kun 9 procent af patienterne adgang til kirurgi, i Danmark er andelen dobbelt så høj, 18 procent.

I England kommer 27 procent af patienterne i behandling med kemoterapi, i Danmark er andelen 42 procent.

Danmark har altså en langt mere håndfast og offensiv strategi end englænderne. Vi er parat til at investere mere i ekstra levetid, og vi opnår resultater.

Der er flere læringer af denne sammenligning – Danmark er med fire hospitaler mindre centraliseret med kirurgi end England, hvor 25 hospitaler magter operationen. Til gengæld er de britiske kræftafdelinger altså ikke parat til kirurgi.

Så er det straks mere interessant, at Danmark har valgt at centralisere kemoterapibehandlingen meget markant forhold til briterne, som tilbyder kemo på 112 hospitaler mod 7 i Danmark.

Tilbage står, at Danmark har succes med sin tilgang til behandling af bugspytkirtelkræft, nemlig betydeligt oftere anvendelse af (dyr) kirurgi og langt mere offensiv anvendelse af kemoterapi, som i Danmark, med rette åbenbart, anses for at specialiseret behandling, som meget få afdelinger formår at administrere. 

Vi gør det altså godt, vi kunne være tilfredse, ja, indsatsen burde nærmest fejres. Og den har faktisk mange vindere, lægerne, selvfølgelig, men også hospitalerne som foretog prioriteringen, og politikerne som besluttede at støtte op. 

Men…

Netop på den dag, hvor Henrik Møller leverede sin præsentation i en sal med 450 deltagere, løb der nye tal ind for ventetiderne i dansk kræftbehandling – og så er det godt nok frustrerende, at netop bugspytkirtelkræft-behandlingen er præget af forsinkelser.

Vi skal værne om patienterne – og succeserne.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.