Dagens møde i Medicinrådet burde have været aflyst

Skrevet d. 30. maj 2018

Vigtige beslutninger skal træffes i dag. Og det vil ske i en forsamling, hvor fire lægefaglige kapaciteter mangler. 

På sit seneste møde drøftede medlemmerne, om dagens møde kunne vare ti timer, men det frarådede medlemmerne. Man kan ikke koncentrere sig om så vigtige emner i så mange timer. Udgangen blev, at mødet begrænses til otte timer.

Den beslutning var bestemt klog, men til gengæld er det komplet umuligt for rådet at nå igennem en dagsorden som til dagens møde med mindst fem voldsomt komplicerede beslutninger, deriblandt den meget kontroversielle beslutning om Spinraza, på otte timer.
 
Men det er nu kun en del af forklaringen på, at dagens møde burde have været aflyst. 
I referatet fra det seneste møde i Medicinrådet bliver det klart, at institutionen kun med det yderste af neglene magter at træffe beslutninger.
Af dette referat fremgår det, hvornår medlemmer kom og gik på et møde, hvor utroligt vigtige beslutninger skulle træffes, og her er de medlemmer, som enten kom senere og/eller gik, før mødet officielt blev afsluttet:
 
Jørgen Schøler Kristensen (formand) (gik kl. 18.10) 
Jens Friis Bak (gik kl. 18.00) 
Henning Beck-Nielsen (gik kl. 18.00) 
Hanne Rolighed Christensen (gik kl. 18.20) 
Birgitte Klindt Poulsen (gik kl. 18.00) 
Per Jørgensen (fraværende fra kl. 12.30-16.30, gik kl. 18.20) 
Leif Vestergaard Pedersen (kom kl. 12.30) 
Claus Brøckner Nielsen (gik kl. 17.15) 
 
Klokken 18.25 opløstes mødet, selvom man ikke var færdig med dagsordenens sidste punkter. Resten af dagsordenen blev klaret skriftligt og altså uden debat.
I dele af mødet var vigtige medlemmer fraværende, specielt mod slutningen, og beslutninger bliver truffet henimod slutningen af møderne. 
På mødet i dag er situationen endnu værre: Der afbud fra kapaciteter som Kim Brixen, Jens Friis Bak, Per Jørgensen og Marlene Øhrberg Krag (som er observatør) - fire læger, som ikke stiller op.
Dermed er lægernes andel af rådet beskåret fra ni til fem. Det er ikke i orden, og det svækker troværdigheden af rådets beslutninger. og overlader alt for meget magt til de to formænd og de to kliniske farmakologer og den ene hospitalsapoteker, som på mødet nærmest udgør en majoritet, fraset de to patientrepræsentanter, Leif Vestergaard Pedersen og Morten Freil.
 
I dag er det altså dette hold, som skal træffe beslutninger med kolossal rækkevidde for patienterne.
Hvem kan have tillid til disse beslutninger. 
 
Det er ikke i orden.
 
Men det er nu langt fra eneste kritikpunkt mod dette møde. Først i denne uge dukkede dagsordenen til mødet op på Medicinrådets hjemmeside, og det blev så første gang, at offentligheden og pressen stiftede bekendtskab med en dagsorden, som er alenlang, og som det derfor er komplet umuligt at forholde sig kritisk til.
Medicinrådet har lovet offentligheden, at dagsordner lægges ud på hjemmesiden fem dage i forvejen. 
Det giver ikke pressen mulighed for at tale med politikere i Folketingets sundhedsudvalg og - iøvrigt - medicinalvirksomhederne, som er involveret.
 
Det skete altså ikke - og det er diskvalificerende og et uhørt brud på transparensen i beslutninger om medicingodkendelser - og alene derfor burde dette møde have været aflyst. Det lever simpelthen ikke op til basale demokratiske principper. 
Mange patienter venter med livet som indsats på kvalificerede beslutninger fra Medicinrådet. Blandt dem er kræftpatienter, som ikke har andet håb, og blandt dem er også små børn med muskelsvinddiagnosen SMA - og deres forældre og pårørende.
 
Mødet er i gang, men burde have været aflyst, og så skulle beslutningerne have været truffet på et nyt møde om 14 dage (og ikke længere) - og nu med en kvalificeret forsamling,
Alt andet er utroværdigt, ja ødelæggende for tilliden til Medicinrådet som institution.
 
 
RETTELSE: 
I  klummen "Dagens møde i Medicinrådet burde have været aflyst"skrev Sundhedspolitisk Tidsskrift at dagsordenen til mødet 30. maj først blev lagt på rådets hjemmeside mandag 28. maj. 
Nu viser det sig, at dagsordenen blev offentliggjort fredag 25. maj, og dermed inden for tidsfristen på fem dage. 
Sundhedspolitisk Tidsskrift beklager denne fejl og den derfor ubeføjede kritik at Medicinrådet for manglende transparens. 
Redaktionen

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.