Borgerkrigen mellem regioner og medicinalindustri ser ud til at være afblæst

Skrevet d. 08. februar 2018

Borgerkrigen mellem regionerne og medicinalindustrien ser ud til at være afblæst – delvist.

Anledningen er at Danske Regioners bestyrelse netop har vedtaget nye retningslinjer, som åbner op for, at industrien kan betale hospitalerne eller velsagtens rettere hospitalsafdelingerne, så lægernes rejser til internationale lægekongresser kan finansieres.

Den nye retningslinje lyder således:

”Virksomheder, der ønsker at støtte efteruddannelses- og andre kompetenceudviklingsaktiviteter, retter henvendelse til sygehusledelsen (afdelingsledelsen, hvis sygehuset har delegeret kompetencen). Ledelsen træffer beslutning om deltagelse, herunder udvælger og godkender, hvilke medarbejder der deltager i aktiviteten.”

Dermed bliver det hospitalerne og ikke industrien, der bestemmer, hvem der skal til de store kongresser og blive klogere på nye behandlinger.

Retningslinjerne omfatter også kurser på dansk grund, men også på det punkt er reglerne stadig meget uklare.

Men hvis, såfremt og i fald initiativet åbner op for, at industrien kan henvende sig til afdelingsledelsen for f.eks. en onkologisk afdeling og indvillige i at betale tre lægers omkostninger ved at deltage på en af de store lægekongresser, hvorefter ledelsen afgør, hvem af de relevante læger på det relevante terapiområde, som kan få turen, så er der skabt en ordning, som faktisk vil blive anvendt.

Men hvis de nye retningslinjer snarere skal fortolkes således, at industrien skal sende pengene til lægernes ophold til hospitalet, hvorefter hospitalet kan anvende pengene til et hvilket som helst terapiområde, så vil initiativet ikke få betydning, og så stoppes langt de fleste lægers kongresdeltagelse – med mindre hospitalerne selv vil betale.

Lægemiddelindustriforeningen Lif har valgt at tolke initiativet positivt, og der er grund til at tro på optimisme al den stund, at foreningen i månedsvis har drøftet mulighederne med regionerne.

De nye retningslinjer må også give en åbning for habilitetsproblemerne i forbindelse med rekrutteringen af medlemmer til Medicinrådets fagudvalg. Det kan vel for pokker ikke være meningen, at læger, der rejser til kongresser efter de nye retningslinjer, er inhabile. Hvis det er korrekt, så kommer de nye retningslinjer til at gøre det meget nemmere at udpege læger til fagudvalgene – og derfor vil rekrutteringsproblemer ikke længere forsinke godkendelsen af nye lægemidler.

Desværre har Medicinrådets formandskab ikke fået mulighed for at sætte sig ind i reglerne, og derfor vil Steen Werner Hansen ikke udtale sig om betydningen – og det kan man jo godt forstå.

Men det forandrer ikke, at der (vist nok) er grund til lettelse – det bliver nemmere for lægerne, til gavn for patienterne, og temmelig sandsynligt også for, at få læger med de rette kvalifikationer til at rådgive, når Medicinrådet skal træffe sine beslutninger.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift