Bøn til Folketinget: Grib ind overfor Medicinrådet

Skrevet d. 30. august 2017 i kategorien Medicinrådet

Dette er en bøn til Folketingets sundhedsudvalg - danske patienter behøver, at I griber ind over for Medicinrådet. Ellers er det givet, at ny medicin ikke når frem til patienterne inden for den frist på 12 uger, som regionerne har pålagt sig selv. Og ansvaret har rådet selv.

Udgangspunktet for problemerne er de habilitetsregler som Medicinrådet forlanger at medlemmerne af de såkaldte fagudvalg skal leve op til. Reglerne er så restriktive, at en lang række fagudvalg ikke kan bemandes, fordi alle relevante speciallæger har haft for tæt kontakt til industrien.

Det problem kunne nemt løses ved at anvende lovgivningens regler for håndteringen af netop den situation, nemlig at tillade såkaldt inhabile medlemmer at deltage i dele af behandlingen men ikke i selve afgørelsen. Den løsning argumenterede Medicinrådets sekretariat for på det seneste rådsmøde, men rådet gav løsningen den kolde skulder. 

I stedet ønsker Medicinrådet, problemet skal løses ved at hente læger ind fra Sverige eller Norge. En anden løsning er at trække på pensionerede læger, eller overlade beslutningerne til kliniske farmakologer, altså et valg mellem pest, kolera og spedalskhed.

Så langt er det altså kommet med Medicinrådet - man vil simpelt hen ikke tage mod fornuft. De alternativer, som rådet peger på, er farceagtige, en falliterklæring. Det kan ikke være meningen, at medicingodkendelse i Danmark skal hvile på så ukvalificeret et grundlag, blot fordi nogle medlemmer i Medicinrådet har fået trumfet de mest restriktive habilitetsregler i gennem, man kan forestille sig.

Det ville nemlig have været nemt at gøre som sekretariatet foreslog. Så kunne vi komme i gang med de processer, der kan føre til beslutninger inden for de frister, som gælder for godkendelsen af medicin i Danmark.

Derfor er det nu blotlagt, at det er Medicinrådet selv, som blokerer for medicingodkendelserne - det er ikke lægerne skyld, sådan som det ellers er blevet insinueret. 

Det er helt umuligt at forestille sig, at den beslutning har været ensstemmig. Der sidder endog særdeles kompetente læger i Medicinrådet, og flere af dem, må da have været imod dette galskab. 

Egentlig kunne man forvente, at også patienternes repræsentanter ville arbejde for pragmatiske løsninger, men det er nok ikke tilfældet. Og derfor kan patienterne i Danmark komme i den mærkelige situation, at det er deres egne foreninger, som forhaler adgangen til de nyeste behandlinger.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.