Begmand på begmand til Hæstorp

Begmand på begmand til Hæstorp

Skrevet d. 16. august 2017 i kategorien Politik

Da Sophie Hæstorp Andersen tiltrådte som regionsformand for Region Hovedstaden stillede hun borgerne i udsigt, at nu skulle Hovedstaden gøres til ”et fyrtårn, man kigger til inden for sundhedsområdet.”

Det løfte har hun ikke just indfriet. Senest har Kræftens Bekæmpelse – og det er på fjerde år – kritiseret regionen for den elendige overholdelse af kræftventetiderne. I sig selv en alvorlig anklage. Men Kræftens Bekæmpelse går skridtet videre i sin kritik – organisationen mener nemlig, at Sophie Hæstorp Andersens region simpelthen manipulerer med sine tal for at få billedet til at se bedre ud.

Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen demonterer også Sophie Hæstorps undskyldninger for hvorfor det går galt, nemlig indførslen af Sundhedsplatformen. Den forklaring passer ikke, siger direktøren – problemerne er meget ældre end det forkætrede it-system.

Efter al sandsynlighed ender den sag – storpinligt for Sophie Hæstorp Andersen - med, at ministeren griber ind overfor landets største og dyreste region, og det sker ganske få måneder inden regionsvalget.

Da den tidligere sundhedsordfører for Socialdemokratiet erstattede Vibeke Storm Rasmussen i formandskontoret i Hillerød var optimismen stor. Hun var ung, bare 37 år, men ikke desto mindre var hun rutineret fra arbejdet i Folketinget. Der havde hun vist sin evner for at lytte fordomsfrit til alle.

Indlysende måtte hun da løse de tossede problemer med lægevagten i regionen. Men foreløbig har hun fejlet, og siden fået alvorlige bank for 1813-tjenesten, som selv Rigsrevisionen på eget initiativ undersøgte og dumpede på for lange ventetider og ringe kvalitet.

Siden dukkede problemerne med Sundhedsplatformen op. Meget er ellers tænkt rigtigt med det enorme og voldsomt ambitiøse it-system. Behovet for at samle en masse systemer i ét eneste, er indlysende rigtig. Regionen valgte også at basere sig på et eksisterende system. Epic-systemet som Sundhedsplatformen er baseret på har været i gang i årevis andre steder i verden. Denne gang skulle den dybe tallerken altså ikke genopfindes. Indlysende er tiden også løbet fra lægesekretær-institutionen. Den slags service er sparet væk i alle sektorer, blot ikke på sygehusene. Ud med det. Men siden er stort set alt gået galt. Overgangen fra det gamle til det nye var ikke gennemtænkt, og det landede nogle af de fineste og skarpeste læger i den pinlige situation, at de ikke kunne leve op til Sundhedsplatformens krav til dem. De burde være hjulpet med bistand. Systemet har heller ikke skabt den sammenhæng, som blev lovet. Resultatet er at produktiviteten falder. Det var ventet, men ikke så meget. Alt det kunne Sophie Hæstorp have erkendt og undskyldt. Men nej, hun fastholder stædigt, at projektet forløber som det skal, og al kritik affærdiges promte.

Hovedstadsregionens stil er i det hele taget blevet ekstremt systemorienteret – og meget lidt patientfokuseret. Det viser overtrædelserne af kræftventetiderne, 1813-projektet og Sundhedsplatformen med tydelighed. Men det ytrer sig også i mindre sager.

Uhyre tankevækkende var det Hovedstadsregionen, der ene af alle regioner, sprang med på det enorme DANNOAC-studier om de nye blodfortyndende lægemidler, som Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab står bag. Regionen mente åbenbart, at det var OK, at patienterne ikke skulle give samtykke til at deltage – og de derfor skulle medicineres med det lægemiddel som studiet foreskrev, snarere end det lægemiddel, som passede bedst på deres behov og deres egne ønsker. Det havde regionen ingen problemer med, altså indtil National Videnskabsetisk Komité beordrede studiet sat i bero – det var ganske enkelt ulovligt at tvinge patienterne til at deltage. Men det havde regionen altså overset.

Sophie Hæstorp Andersen genopstiller som regionsformand til det kommende regionsvalg – og hun genvælges sikkert. Men det skyldes ikke hendes resultater. Dér har hun skuffet, gang på gang. Hun får sit genvalg på grund af systemets automatisme. Man må håbe, at hun i den kommende periode kan levere det hun oprindeligt lovede: Et fyrtårn, og ikke idelige forsinkelser.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.