Bær Peter Gøtzsche ud straks

Skrevet d. 01. Oktober 2018

Nu står det lysende klart, at det eneste Peter Gøtzsche har på sinde er - ham selv. Cochrane samfundet har meddelt ham, at han ikke længere kan være en del af deres bevægelse, og så nægter han at tage konsekvensen.

Han har bidt sig fast i bordpladen og givet offentligheden besked om at hans tidligere kollegaer ikke kan fyre ham fra det Nordiske Cochrane Center. Det er sikkert formelt set korrekt, men det skyldes sandelig ikke professorens kvaliteteter, men derimod en ufattelig slendrian, da Nordisk Cochrane Center blev etableret, og man lod Peter Gøtzsche referere til sig selv - og ikke til en bestyrelse. For at få det ligne noget, etablerede han selv et såkaldt Advisory board, men det kom aldrig til at mødes.
 
Derfor er formalia ikke på plads, når det gælder Peter Gøtzsches fyring. Men dette handler ikke om formaliteter - og kendsgerningen er, at Peter Gøtzsche er udstødt af Cochrane samfundet, og beslutningen er truffet enstemmigt af den øverste bestyrelse. Så enkelt er det.
 
Derfor kan Peter Gøtzsche sikkert godt fortsætte som direktør for et center, men det kommer ikke til at blive en del af Cochrane samarbejdet. Derfor vil centeret også miste sin finanslovsbevillig, som netop er hægtet op på centerets deltagelse i  Cochrane samarbejdet.
 
Ved at insistere på at fortsætte som direktør smadrer Gøtzsche altså centeret, og medarbejderne kommer til at miste deres arbejde, og Danmark kommer ikke længere til at bidrage til det ellers vigtige arbejde med at udpege lødig forskning på sundhedsområdet. 
 
Hvis han til gengæld træder tilbage, så kan en ny direktør udpeges, og så vil centeret højst sandsynligt bevare sin finanslovsbevilling.
 
Peter Gøtzsches uansvarlige håndtering af situationen er uværdig, især for ham selv.
 
Han fremfører i sit forsvar igen og igen, at en advokatundersøgelse, som bestyrelsen foranledigede, frikendte ham, og derfor mener Peter Gøtzsche ikke, at bestyrelsen kan smide ham ud.
 
Men sandheden er nok snarere, at advokatundersøgelsen ikke kunne afsløre, at Peter Gøtzsche har begået ulovligheder - men det er sandelig heller ikke Cochrane bestyrelsens forklaring på at droppe samarbejdet med Peter Gøtzsche. Nej, det skyldes tydeligt, at Peter Gøtzsche ikke lever op til Cochrane samarbejdets måde at opføre sig. Han brutale fremfærd, ofte baseret på et fejlagtigt grundlag, gør det umuligt at samarbejde med ham. Ingen orker hans facon.
 
Af samme grund er der heller danske sundhedsprofessionele, der orker at stille op til debat med Gøtzsche. Hans stil er utilstedelig. Han overfalder sine kritikere, kalder dem korrupte, uvidende, købt af industrien - og nøjagtig sådan har han også gjort i forhold til den bestyrelse, som har afsat ham. Også den er korrupt, ulogisk og ubegavet.
 
Derfor er Peter Gøtzsche i hovedsagen uimodsagt. Ikke fordi han har ret. Tværtimod tager han fejl, men ingen orker at gøre opmærksom på det.
 
Men det er altså netop derfor Gøtzsche er fortid hos Cochrane. Dermed har Peter Gøtzsche også mistet selve platformen for sin troværdighed. Nu kan han ikke længere henvise til bevægelsens troværdighed, for den har han ikke længere. Nu kan han ikke længere hvile på Cochranes metoder, for samfundet mener ikke, at han lever op til dem. Og han kan slet ikke henvise til Cochranes høje etiske standarder - dem har han ikke selv levet op til.
 
Det er nok ikke det samme, som at Peter Gøtzsche forsvinder fra forskningsdebatten herhjemme. Der sker først, når medierne ophører med at efterspørge hans kommentarer, som kan grovkrydre deres artikler. Det tager nok lidt mere tid.
 
Men så er det også slut.
 
Heldigvis.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift