Årets bedste ide på vej til at dø

Skrevet d. 26. marts 2018

Det var lige til at blive glad i låget, da Danske Regioner sendte besked ud om, at et massivt opbud af foreninger på det psykiatriske område støttede op om en plan om at samle behandlingen af mennesker med psykisk sygdom og misbrug.

For pokker, det er en god idé, og man tænker straks: Hvorfor er det ikke sket for længst? Og dernæst: Det koncept kunne sandelig godt foldes ud på mange flere områder, hvor syge mennesker lander i ingenmandsland mellem sygehuse og kommuner.

I dag behandles patienter med psykisk sygdom og personer med misbrugsproblemer hver for sig. Førstnævnte tager regionerne sig af, sidstnævnte er en kommunal opgave. Problemet er bare, at det slet ikke fungerer. En sammensmeltning af de to opgaver ligger lige for. Misbrug er jo udbredt blandt mennesker med psykisk sygdom, idet mere end halvdelen af mennesker med misbrug også har en psykisk lidelse. Spørgsmålet om, hvad der kom først, er som historien med konen og æggene.

Derfor kom dette initiativ som én stor positiv overraskelse.

Men lykkefølelsen skulle blive kort, bare en enkelt dag, så fik projektet en kold kommunal skulder fra formanden for KL's socialudvalg, Joy Mogensen (Soc.), til daglig borgmester i Roskilde, og så må den nye formand for regionernes psykiatri- og socialudvalg, Sophie Hæstorp Andersen (Soc.), Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, generalsekretær hos Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard, og den nykårede formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle, hænge med skuldrene.

På en måde omfattede den kolde skulder også sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) – det var nemlig hende, som i slutningen af julemåneden sidste år slog fast, at behandlingen af psykisk syge med misbrug bør samles ét sted, nemlig hos regionerne.

Alle disse magtfulde organisationer - og sundhedsministeren - har imidlertid gjort regning uden kommunerne. Kommunerne mener nemlig, at de fortsat skal tage sig af den store gruppe af misbrugere, som har behov for en bred vifte af sociale indsatser. Kommunerne medgiver, at regionerne kan tage sig af behandlingen af alvorligt psykisk syge med mange genindlæggelser og det hårdeste misbrug, men netop de er jo i behandling hos regionerne. Kommunerne ønsker altså at bevare status quo.

Dér går denne vigtige sag i stå – et gennemtænkt organisatorisk forslag kommer til at dø i en krig mellem sundhedsvæsenet og socialvæsenet, og den krig har mange gange ødelagt gode projekter.

Man aner, at der bag skyttegravsretorikken gemmer sig, at parterne ikke har talt sammen. Men aner også, at regionerne har taget initiativ til at få opbakningen fra de vigtige organisationer, men uden, at organisationen, der skal håndtere disse patienter, er opfundet. I ledelsen af de nye centre, som skal tage sig af dette klientel skal der jo sidde kommuner, og kommunerne skal sikres indflydelse. Ellers får det ikke ben at gå på. Men så langt er regionerne ikke kommet med deres ellers fornuftige udspil.

Derfor kommer idéen forpjusket fra start. Og dermed er der overhængende risiko for, at projektet må opgives, og at psykiatriske patienter og mennesker med misbrugsproblemer ikke får muligheden for, at deres kolossale mange facetterede problemer håndteres af centre, der mestrer det hele.

Derfor må regionerne i arbejdstøjet for at få udspillet i land. Så snart påsken er overstået, og konflikten forbi, bør der pustes liv i dette projekt - og lad det blive en formidabel succes, som kan tjene til inspiration på andre områder.

 

 

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.